top of page

Ročenka 2014

ROČENKA Českého svazu vodního motorismu

Redakce: Obálka (foto):

Tisk: Podklady: Sportovnívýsledky:

2014

Vydal pro potřebu svých členů v březnu 2014 Český svaz vodního motorismu.

Jiří Pěknice, Petr Pejša, Monika Mrkvičková fotil: Milan Pavlon

na záběrech: David Loukotka, Michal Košút Slávek Vondřich, Jiří Pěknice pořádající oddíly a kluby, sportovní kalendář U.I.M. JiříPěknice,MonikaMrkvičkováaKarelKrämer

Tradiční ”Ročenka” obsahuje všechny potřebné údaje pro sezónu 2014. Dále obsahuje oficiální výsledky závodů a soutěží z roku 2013.

Přejeme všem našim členům mnoho štěstí a úspěchů v sezóně 2014! Český svaz vodního motorismu

OBSAH:

Povinnosti soutěžících, hlavního rozhodčího a pořadatele soutěže/závodu. Členská základna ČSVM (oddíly, kluby a individuální členové) Řád pro přihlášky a vklady Řád pro poskytování cen

Celostátní soutěže sportovních plaveb v roce 2014 Propozice Mistrovství ČR - rychlostní závody v roce 2014 Kalendář zahraničních soutěží, vhodných pro naše sportovní plavidla Kalendář titulárních závodů (MS, ME) rychlostních člunů v roce 2014 Rozpisy závodů a soutěží v roce 2014 Strana 22 – Vlajkový kodex – jak vyvěšovat na lodi vlajky Rozpisy závodů mládeže FF v roce 2014 Pravidla technických disciplín Cílových plaveb pro rok 2014 Vzor Lodního deníku pro vyhodnocení v soutěži Dálkové plavby Proplavování plavebními komorami roce 2014 a důležitá telefonní čísla

pro plavbu na labsko - vltavské vodní cestě, včetně nové kilometráže Plavební odstávky na labsko - vltavské vodní cestě v roce 2014 Vyhláška SPS č.7/2012 o proplavování na labsko-vltavské vodní cestě Střed sešitu:

Body U.I.M. po klubech + účast Body U.I.M. celkem + účast Výsledková listina Mistrovství ČR – Cílových plaveb 2013 Výsledková listina Mistrovství ČR - Dálkových plaveb 2013 Mistrovství ČR Formula Future 2013 – celkové výsledky

Vnitřní zadní strana obálky: Vyhodnocení sezóny 2013 závodních člunů

1

Povinnosti pořadatele soutěže nebo závodu: Shromáždit všechny přihlášky do soutěže nebo závodu, zkontrolovat zda jsou správně a úplně vyplněné - tzn.: jméno, příjmení, oddíl, startovní číslo(číslo průkazu ČSVM) lodě, kategorie, typ paliva (nafta, benzin). Při shodě jména a příjmení musí být uvedeno např.: st., ml., jun., sen. atd) Pořadatel musí mít k dispozici přihlašovací formulář

– ke stažení na webu ČSVM, viz. níže 2. Vybrat vklady ve stanovené výši. 3. Napsat startovní listinu rozdělenou 4. Zajistit soutěž nebo závod po stránce materiální a po ukončení vše vrátit na původní místo v původním stavu. Zjistit, zda místní podmínky dovolují uspořádání soutěže dle rozpisu.

5. Po skončení soutěže nebo závodu vyhotovit dle podkladů hlavního rozhodčího výsledkovou listinu. 6. Vyvěsit výsledkovou listinu a do předepsané lhůty shromáždit případné protesty s předepsaným vkladem a předat je hlavnímu rozhodčímu k posouzení a vyřešení.

7. Po vyřešení protestů vyhlásit výsledky a rozdat ceny, medaile atd. 8. Odeslat výsledkovou listinu a vyúčtování (výplatní listiny) v listinné podobě na adresu: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4 v elektronické podobě – e-mailem na: csvm@seznam.cz Konečné výsledkové listy jsou k nahlédnutí a stažení na webu ČSVM 9. Ředitel soutěže má povinnost zrušit soutěž v případě ohrožení majetku, zdraví nebo života účastníků soutěže.

POZOR: Formuláře přihlašovací, startovní, výsledkové a výplatní listiny mají předepsanou formu a jsou uveřejněny na www.csvm.cz

Povinnosti hlavního rozhodčího soutěže nebo závodu: 1. Zkontrolovat, zda startovní listina souhlasí s přihláškami podanými do soutěže nebo závodu. Při technické prohlídce plavidel fyzicky zkontrolovat soutěžní plavidlo, zda údaje na přihlášce souhlasí s platným lodním osvědčením a u soutěží, kde je předepsáno startovní číslo, i jeho velikost, umístění a čitelnost. 2. Projít nebo projet celou trať a zjistit, zda je způsobilá a bezpečná pro průběh soutěže nebo závodu. 3. Rozdělit funkce ostatním rozhodčím, přidělit jim místa, určit povinnosti a přidělit jim pomůcky, o jejichž řádné funkci se předem sám přesvědčil. 4. Dbát na regulérnost celého průběhu soutěže nebo závodu. 5. Po skončení soutěže nebo závodu shromáždit záznamy od všech rozhodčích a časoměřičů, sám je vypočítat, nebo předat výpočtáři k vypočtení výsledků. 6. Spolu s ředitelem soutěže nebo závodu vyhotovit podklady pro výsledkovou listinu.

2

7. Vyřešit a rozhodnout případné protesty, v kladném případě opravit výsledkovou listinu a předat ji řediteli soutěže nebo závodu, který vyhlásí výsledky a předá ceny. 8. Hlavní rozhodčí má povinnost v závažných případech odložit zahájení kterékoliv části soutěže, případně soutěž zastavit nebo i zrušit v případech, kdy pořadatel nezajistil náležitosti potřebné pro soutěž nebo kdyby mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti lodí, posádek či třetích osob.

9. Poslat nebo předat stručnou zprávu o průběhu soutěže či závodu na adresu: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4 nebo na e-mail: csvm@seznam.cz.

Každý, kdo se soutěže nebo závodu zúčastní – pořadatel soutěže, soutěžící i rozhodčí – se zavazuje znát platný řád a pravidla soutěže nebo závodu a řídit se jimi v průběhu celé soutěže nebo závodu.

Výkonný výbor ČSVM

číslo účtu: 67250389/0800 IČ: 00506184 kontaktní e-mail: csvm@seznam.cz adresa pro korespondenci: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4 WEB: www.csvm.cz

Jiří Pěknice, Minická 374, 181 00 Praha 8, mobil 602 305 105, e-mail: jiri.peknice@seznam.cz

Karel Krämer, Na Petřinách 40, 160 00 Praha 6 e-mail: karel@icecubebar.cz, tel. 733 532 601

ing. Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412-Kamýk, tel: 602 363 348, e-mail: csvm.sekretar@seznam.cz

Štěpán Fechtner, e-mail csvm.evidence@seznam.cz mobil 777 217 288 Jiří Kramer, e-mail: kramer@kvsk.cz, mobil 602 305 893 , Václav Mráz, K lučinám 3, 130 00 Praha 3, tel. 721 485 957,

email: mraz.vaclav36@seznam.cz, Monika Mrkvičková, e-mail: monika.tatran@seznam.cz mobil 608 462 477

Revizní komise ČSVM Mgr. Ilona Pavlová, tel: 777 261 874, e-mail: pavlova.ilona@gmail.cz, Miloslav Vondřich, tel: 606 822 128, e-mail: pizdur@volny.cz,

Členové komise závodních člunů Karel Krämer, tel. 733 532 601 , e-mail: karel@icecubebar.cz Jiří Mašek, Hlavní 98,624 00 Brno,tel: 723 487 914, masek.13@seznam.cz

3

Trenéři a členové komise mládeže ČSVM Monika Mrkvičková tel: 608 462 477, e-mail: monika.tatran@seznam.cz Vojtěch Kadlec, tel: 724 867 470 Miroslav Kohout, tel: 603 894 600, e-mail: mirek.kohout@centrum.cz Václav Marvánek, U kapličky1632,250 88 Čelákovice tel. 725 820 373 Veronika Pařezová tel: 724 649 634, e-mail: v.marvankova@email.cz Leoš Dostál, tel: 777 153 261, e-mail: dostal15@centrum.cz Michal Marvánek, tel: 775 130 911, e-mail: michal.marvanek@gmail.com Jan Sojka,tel: 724 647 250, e-mail: janprace@seznam.cz Petr Drábek, Palackého 75, Terezín, tel. 721 168 833,

e-mail: lodepetr@seznam.cz, lppapir@seznam.cz,

Dagmar Malinová, tel: 728 101 344, e-mail: d.malinova@centrum.cz Karel Malina, tel: 723 613 562, e-mail: kamalina1@seznam.cz Pavel Duda, tel: 724 636 356, e-mail: pavelduda.dc@seznam.cz

Členská základna Českého svazu vodního motorismu:

Povodí Vltavy KVM OAKBay Husinec, Jiří Fexa, e-mail: fexovi@email.cz KVaVM Stará plavba II, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8

Václav Vykysal, Mimoňská 622, 190 00 Praha 9, tel. 602 940 701,

e-mail: staraplavba2@seznam.cz, www.staraplavba2.cz KVM Smíchov, Císařská louka, Praha 5, e-mail: jiri.peknice@seznam.cz

Božena Pěknicová, Minická 374, 181 00 Praha 8, tel. 728 155 463 KVS Kralupy nad Vltavou

Jiří Kramer, B. Němcové 357 , 277 46 Veltrusy, mob:602 305 893,

e-mail: kramer@kvsk.cz, www.kvsk.cz Marina Vltava, o.s., Dvořákova stezka 27, 277 51 Nelahozeves

Václav Plzák, e-mail: vaclav.plzak@seznam.cz, tel.:773120004 Motorboat Racing Team Na Růžku 128, 250 63 Veleň

Shchelkalin Dmitry, tel. 605 278 306,e-mail: info@adventureboat.cz Motor Sport Písek, Jíří Šacherl, Preslova 1249, 397 01 Písek,

e-mail: tzm.pisek@seznam.cz, Power Boat Club Prague

e-mail: petr.imramovsky@imramovsky.cz, tel: 603 426 600

Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9 SK Marína Chýše – Jílovská 10, 250 06 Davle,

e-mail: sk-marina-chyse@email.cz,

Jaroslav Šesták,tel. 728 604 028;www.sk-marina-chyse.estranky.cz SK Viking, Smíchovský přístav,150 00 Praha 5, www.skviking.cz

Jan Skalický, tel:602 402 657, e-mail: , jan@skalicky.cz

Michal Vošáhlík, tel:602 308 880, e-mail: michal@vosahlik.cz TJ Blaník, Císařská louka,LDS 1/4, 150 00 Praha.5, www.tjblanikpraha.cz

ing.Pavel Stránský, Toušeňská 7, 142 00 Praha 411, tel. 723 737 228 , e-mail: paul.stransky@o2active.cz

4

TJ Avia Čakovice, DS 6/2,Císařská louka, 150 00 Praha 5, ing. Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412, tel. 602 363 348, e-mail: csvm.sekretar@seznam.cz,

TJ Tatran Praha 7 - OVM, Podolský přístav, 147 00 Praha 4, tel. 241 432 797, e-mail: yct@seznam.cz,

TJ Libeňský ostrov, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8, Roman Kelbich, Dejvická 209/3, 160 00 Praha 6, e-mail: t.j.libensky-ostrov@volny.cz, kelbich@seznam.cz

TJ Star odd. vod. Motor. Praha , Jaroslav Krajíc, Pražská 733, 281 63 Kostelec n./Černými lesy, tel.:732 688 552, e-mail: mraz.vaclav36@seznam.cz, www.tjstar.mypage.cz

TJ Ardea Kralupy nad Vltavou VV TJ ARDEA, Vltavská 11 – Lobeček, 278 01 Kralupy n./Vlt., F. Pešek tel. 312 672 977, 602 227 469, e-mail: tjardea@seznam.cz

VoMo Podolsko Karel Krämer, tel. 733 532 601, Pražská 220, 397 01 Písek;

e-mail: vomopodolsko@seznam.cz, karel@icecubebar.cz,

Povodí Labe 1.ČKPaV Čelákovice

Václav Marvánek, U kapličky 1632, 250 88 Čelákovice,

tel.:736 129 719, e-mail: ckpav@volny.cz, www.1ckpav.wz.cz KVM Děčín

Pavel Duda, Kladenská 317/17, 405 01 Děčín,

tel. 604 470 076, e-mail: afrodite.dc@seznam.cz KVM Ústí nad Labem – Brná, tel. 777 652 919

Jiřina Žáčková, Dukelských hrdinů 762/2a, 400 01Ústí nad Labem,

e-mail: vladimirmatejovsky@seznam.cz, marek.pavl@seznam.cz KVM Velichov, Jiří Bitman, Velichov 143, 363 01 Ostrov nad Ohří

tel. 777 869 907, e-mail: 0353942212@iol.cz SK VM ČR Deli Lovosice

Tomáš Vojíř, Kostelní 906/36, 410 02 Lovosice, tel. 736 265 036,

e-mail: vojirtomas@seznam.cz SVM Velké Žernoseky

Ivan Adámek, Velké Žernoseky 113, 412 01 Litoměřice,

tel. 723 940 743,e-mail: iadamek@setnam.cz, karel.louda@email.cz TJ Brná, vodní sporty

Petr Hrdý, Varšavská 15, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 603 954 971

TJ Slavoj Litoměřice, oddíl vodního motorismu Karel Malina, Zahradnická 70, 412 01 Litoměřice, tel. 723 613 562 e-mail: d.malinova@centrum.cz,

TJ Sokol Drahelice, oddíl vod. motorismu Jiří Vítek, Boleslavská 1004, 288 02 Nymburk, tel. 606 244 067 e-mail: jiri.nemec@bigfoot.com

5

Marina Týnec

Ing.Vladimír Žák, e-mail: info@marinatynec.cz, tel: 724 371 294

Povodí Moravy SK Lodní sporty Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

Josef Heller, Zarámí 400, 760 01 Zlín, tel. 603 497 377, e-mail: heller@avonet.cz

Morava mimo vodní toky Oddíl vodního motorismu Hlučín

Tomáš Hrbáček, P.Strádala 6, 748 01 Hlučín, tel. 777 609 026 KVM Lelekovice

Ing.Pavel Pospíšil, Lelekovice 138, 664 31 Lelekovice,

tel. 541 232 075, 777 308 482, e-mail: pav.posp@seznam.cz KVS Jedovnice

Jiráskova 263, 679 06 Jedovnice, www.jedovniceracing.com

Marcel Čopák, e-mail: mcopak@seznam.cz, tel: 777 349 722, , H2O Brno

Petr Hemerka, Tel: 602 518 776, e-mail: info@h2obrno.cz,

Tuřanka 1148/107, 627 00 BRNO, Hydro Brno

Jiří Krajinčák. Tel:603 377 457, VoMo Brno

Jiří Mašek tel.:723 487 914 e-mail: vomo-brno@volny.cz

Tuřanka 1148/107, 627 00 BRNO VoMo Ostrava

Jiří Petr, Lázeňská 3, 709 00 Ostrava

Řád pro přihlášky a vklady do soutěží a závodů členů ČSVM 1. Přihláška Přihlásit se do soutěže/závodu lze telefonicky, SMS, e-mailem nebo poštou nejpozději do data uvedeného v rozpisu soutěže/závodu. V zájmu zajištění soutěže/závodu žádáme o telefonické, SMS nebo e-mailové přihlášení alespoň 3 dny dopředu. SMS ve tvaru: příjmení, jméno, kategorie. Přihlašování na místě, je-li to dle rozpisu možné, je zapisováno a podpisem účastníka stvrzeno do přihláškové listiny pořadatele.

2. Vklad pro přihlášku člena ČSVM Vklad činí nejméně 50 Kč, nejvýše však 150 Kč za každou soutěž a soutěžící osobu dle rozpisu této soutěže (není-li v rozpisu uvedeno jinak). Vklad je nutno zaplatit nejpozději při prezentaci před rozpravou soutěžících. Přihlášený soutěžící při neúčasti na soutěži je povinen zaplatit vklad v plné výši do deseti kalendářních dnů po ukončení soutěže pořadateli. Při neuhrazení vkladu nemá soutěžící nárok na účast v této i dalších soutěžích. 3. Neúčast v soutěži Nedává nárok na vrácení již složeného vkladu.

6

Vklady do závodů a soutěží Pro členy ČSVM určuje pořadatel v rozpisu soutěže. Pro ostatní účastníky soutěže/závodu platí následující, není-li v rozpisu uvedeno jinak: Cizí státní příslušník 50.- EUR, jede na vlastní riziko a není pojištěn. Nečlen ČSVM - 500 Kč, jede na vlastní riziko a není pojištěn. Občan SR, člen SZVM jako člen ČSVM. Vklad je nutno uhradit za start v každé kategorii. Na MS a ME se vklady nevybírají (podle předpisů U.I.M.)

Řád pro poskytování cen při soutěžích a závodech ČSVM Jako zdroj pro úhradu cen v jednotlivých soutěžích a závodech slouží vybrané vklady, které mohou být doplněny z prostředků pořádající jednoty, klubu nebo oddílu. V žádném případě však neslouží k dotování cen příspěvek ČSVM na technické zabezpečení nebo na náhrady. Výjimka je možná při konání Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa po předběžné dohodě s výkonným výborem ČSVM.

Řád pro poskytování náhrad při soutěžích ČSVM V roce 2014 nebude ČSVM poskytovat náhrady.

Protesty (sportovní plavby)

Protesty proti skutečnosti, které mohou být závodníkovi známé ještě před zahájením závodu, je nutné uplatnit nejpozději při rozpravě závodníků s hlavním rozhodčím. Ostatní námitky je možno podat nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků rozjížďky nebo závodu. Protesty musí být podány písemně a doloženy finančním vkladem 500.-Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protesty proti měření času jsou nepřípustné.

Účast na MS, ME, MZ a Trofejích v cizině v roce 2014

A. ZÁVODNÍ ČLUNY : 1) MZ: Každý držitel mezinárodní licence ve své kategorii má možnost

zúčastnit se MZ dle kalendáře UIM 2014 za těchto podmínek: a) přihláška bude VV ČSVM podána nejpozději 30 dnů před termínem konání MZ v cizině. Přihláška se podává na každý MZ zvlášť. b) Uchazeč obdrží neprodleně technický souhlas se startem v cizině. c) Finanční náhrady se v roce 2014 neposkytují.

7

B. SPORTOVNÍ ČLUNY: 1) Representanty jmenuje VV ČSVM na základě přihlášky zájemců.

Finanční náhrady se v roce 2014 neposkytují. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE sportovních plaveb v roce 2014

Mistrovství ČR Dálkových plaveb Soutěž se pořádá podle soutěžních pravidel ČSVM ve znění 2014. Je možné se přihlásit během soutěžního období kdykoliv, do soutěže se započítávají km upluté po doručení přihlášky. Soutěžní tratě musí být splavné a povolené pro malá plavidla dle ŘPB. Do soutěže se započítává pouze jedna zahraniční plavba za kalendářní rok s jedním plavidlem na vnitrozemských vodních cestách. Do soutěže se nezapočítávají komerční plavby (za účelem výdělku). Přihlášky zašlete na adresu VV ČSVM na předepsaném tiskopisu (soupisce). Soutěžní období trvá od 1.1. 2014 do 29. listopadu 2014. Deník soutěže s řádnou rekapitulací je nutné odevzdat nejpozději do 30. listopadu 2014 HROMADNĚ za celý klub, Jiřímu Pěknicovi osobně, nebo do loděnice KVM Smíchov, nebo do loděnice TJ Tatran v Podolí ke kustodovi. Vyhlášení výsledků DP proběhne v sobotu 6.12. 2014 v 10:00 hodin v sále TJ Tatran Podolí. Vzor zápisů do lodního deníku naleznete na straně 32 tohoto sešitu. Lodní deníky používejte pouze předepsaného formátu. Tento lze ve vázaném provedení koupit za 250.- Kč u J. Pěknice

Mistrovství České republiky rekreačních a sportovních plavidel na okruhu

Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech H1-H3

Mistrovství České republiky v Cílových plavbách Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech CP1 – CP13. Mistr ČR v Cílových plavbách bude vyhlášen 6.12. 2014 v sále TJ Tatran Podolí.

Kalendář zahraničních soutěží pro sportovní plavce 2014

Trofej zahraničních plaveb Termín soutěže: 1. května až 15. listopadu 2014. Jedna plavba v roce mimo území ČR v trvání minimálně 5 dnů a maximálně 30 po sobě následujících dnů, v délce minimálně 300 km. Přihláška a vklad: do 1. května 2014 s vkladem 100 Kč.

8

Propozice MČR 2014 rychlostních motorových člunů

 1. Český svaz vodního motorismu (ČSVM) vypisuje pro rok 2014 Mistrovství České republiky v závodech rychlostních motorových člunů v kategoriích:

O 500,O 700,O250,O350aOSY 400.

 1. Závody se konají dle platných pravidel UIM a soutěžního řádu ČSVM v roce

2012 jako jednokolový závod. Závody se jedou na čtyři rozjížďky, nejhorší se nezapočítává. Mistrem ČR se stává závodník, jehož součet bodů ze všech jednotlivých rozjížděk je nejvyšší. V případě rovnosti bodů je vítězem ten, který zajel nejrychlejší čas.

 1. Místo konání a datum je stanoveno sportovním kalendářem ČSVM

 2. Ředitele mistrovského závodu a závodní komisi jmenuje pověřený pořadatel

závodu.

 1. Hlavního rozhodčího, technického komisaře a rozhodčí závodu jmenuje STK -

komise rozhodčích rychlostních člunů ČSVM.

 1. Výsledky závodu budou vyhodnoceny podle bodového hodnocení UIM.

Závodníci, kteří se umístí na prvním až třetím místě v celkovém hodnocení,

obdrží diplom a medaili.

 1. každý závodník je povinen být pojištěn podle platných předpisů (pojištění

odpovědnosti za škody způsobené jinému provozem lodi). Závodníci bez tohoto pojištění nebudou připuštěni k závodu. Pořadatel a ČSVM neručí účastníkům závodu za škody osobní nebo věcné, způsobené ve spojitosti konaných závodů. Podpisem přihlášky se vzdávají jakýchkoliv nároků na škody vzniklé v souvislosti s konáním závodů Mistrovství ČR proti všem pořadatelům a účastníkům, kteří se podílejí na uspořádání těchto závodů. Nominace závodníků na Mistrovství ČR je stanovena platným soutěžním řádem ČSVM a účast nominovaných závodníků je povinná. Výjimku lze učinit pouze v případě nemoci závodníka.

 1. Přihláška na Mistrovství ČR musí být podána na předepsaném tiskopisu, potvrzeném mateřskou TJ (SK), v předepsaném termínu pořadateli MČR.

 2. Náhrady účastníkům MČR se v roce 2014 neposkytují.

10. Protesty proti skutečnosti, které mohou být závodníkovi známé ještě před

zahájením závodu, je nutné uplatnit nejpozději při rozpravě závodníků s hlavním rozhodčím. Ostatní námitky je možno podat nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků rozjížďky nebo závodu. Protesty musí být podány písemně a doloženy finančním vkladem, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

11. Poplatek k podanému protestu činí: a) proti porušení pravidel a hodnocení 1 000.- Kč b) technický protest týkající se motoru 3 000.- Kč

+ náklady na demontáž a montáž motoru. Protesty proti měření času jsou nepřípustné.

12. Ubytování a technické zabezpečení závodu zajistí pořadatel, pověřený VV ČSVM. Ubytování se zajistí na základě písemných objednávek pro závodníky i funkcionáře.

13. Zvláštní ustanovení:

a) startování motorů na břehu je dovoleno jen bez vrtule nebo s krytem. b) úřední lékař má právo vyšetřit fyzický a psychický stav závodníka v kterémkoliv čase závodu. Podle výsledků šetření může hlavní rozhodčí vyloučit závodníka z další účasti na závodě. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. c) všechna ustanovení tohoto rozpisu jsou závazná a musí být dodržována. Výjimky nebudou povoleny.

9

Mistrovské závody rychlostních člunů v roce 2014

31.5. - 1.6. Jedovnice pořadatel H2O Brno MS GT 15, ME O700, ME FR1000, O350, Veteráni

18. -20.7.Roudnice nad Labem pořadatel IM marine MS F500, ME F350, ME FR10000, F125, OSY400

Kalendář titulárních závodů rychlostních člunů Mistrovství světa:

F500 :

9-11.5. Boretto (Itálie) 5-6.7. Baja (Maďarsko) 18-20.7. Roudnice nad Labem (CZ) 8-10.8. Bitterfeld (Německo) 23.-24.8. Ternopil ( Ukrajina) 5-7.9. Viverone (Itálie) 20-22.6. San Nazzaro (Itálie) 18-19.10. Lake Alfred - Florida (USA) 18-19.10. Lake Alfred - Florida (USA)

O-350 : O-250 : O-125 : OSY400: 27.-29.6.Chodziez(Polsko)

Mistrovství Evropy :

O-700 : O-500 : F350 :

F250:

F125:

31.5.-1.6. Jedovnice (CZ) 2.-3.8. Kriebstein( Německo) 13.-15.6. Barcis (Itálie) 18.-20.7. Roudnice nad Labem(CZ) 2.-3.8. Kriebstein( Německo) 9.-11.5. Boretto (Itálie)

5.-6.7. Baja (Maďarsko) 10-12.8. Bitterfeld (Německo) 23.-24.8. Ternopil (Ukrajina) 9.-11.5. Boretto (Itálie) 5.-6.7. Baja (Maďarsko) 10-12.8. Bitterfeld (Německo) 23.-24.8. Ternopil (Ukrajina)

OSY400: 30-31.8.Nottingham(Anglie) FR1000 : 31.5.-1.6. Jedovnice (CZ)

18.-20.7. Roudnice nad Labem(CZ) 10-12.8. Bitterfeld (Německo) 23.-24.8. Berlin – Grünau (Německo)

10

Rozpisy národních závodů a soutěží závodních člunů a sportovních plaveb v roce 2014

Všeobecně platí: V termínu konání soutěže je kotvení a pobyt v přístavu pořadatele zdarma.

Startovní číslo je stejné jako číslo průkazu člena ČSVM. (platí pouze pro nerychlostní sportovní plavby). Startovní číslo nečlenům přidělí pořadatel

Startovní číslo má minimální výšku 30 cm a musí být viditelné z obou stran lodě. Soutěže, na nichž je povinnost mít na plavidle startovní číslo, budou označeny takto : §§§

Závodní čluny________________________ Jedovnice 2014

Mistrovství světa GT 15 Mistrovství Evropy O-700, seriál Mistrovství Evropy FR1000, mezinárodní Mistrovství Německa O350 mezinárodní závod Veteránů

1. Pořadatel: 2. Datum konání: 3. Místo konání: 4. Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Techničtí komisaři: Rozhodčí:

5. Přihlášky:

H2O Brno 31.5.-1.6. 2014 Jedovnice, rybník Olšovec Karel Krämer Marie Šacherlová, zástupce A. Kratochvíl

Dušan Semerák, Pavel Pospíšil, Jin. Šles J. Mielec, A. Semeráková, K. Krejčí, J. Šacherlová,

Ing. Češka, E.Šacherlová, R. Tomášek, Z.Tomášková, B. Češková H2O Brno, Tuřanka 1148/107, 627 00 BRNO Tel+Fax : +420 239 017 171, e-mail: info@h2obrno.cz startovné: bez vkladů

6. Časovýrozvrh: Pátek – dojezd závodníků, prezentace a technická přejímka lodí Sobota – přejímka lodí, rozprava, trénink a první rozjížďky 9.00–17.00hod Neděle – rozprava, trénink a rozjížďky 9.00–17.00hod

11

1. Pořadatel: 2. Datum konání: 3. Místo konání: 4. Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Techničtí komisaři: Rozhodčí:

IM MARINE s.r.o. , ARDEA Kralupy 18.-20. 7. 2014 Roudnice nad Labem, Sladkovského náměstí 430 Karel Krämer Marie Šacherlová, zástupce A. Kratochvíl Pavel Pospíšil, Jin. Šles J. Mielec, A. Semeráková, K. Krejčí, J. Šacherlová, E. Šacherlová, R. Tomášek, Z. Tomášková, B. Češková, Ing. Češka IM MARINE s.r.o. Petr Imramovský ml., Sladkovského nám.430, Roudnice nad Labem, tel: 605 360 600 e-mail: petr@im-marine.cz,

Přihlášky:

Roudnice nad Labem 2014

seriál Mistrovství světa Formule 500 seriál Mistrovství Evropy Formule 350 a FR1000 mezinárodní závod OSY400

Bez vkladů

Sportovní plavby_______________________ J - Jarní plavba

Pro plavidla s cestovní rychlostí 30+ Trasa : Kelheim (Německo) – po proudu Dunaje směr Passau, Linz, Melk Termín konání: 16.-21.4. 2014 Více informací: Jirka Pěknice

CP 1 - Zahájení sezony, Memoriál Jiřího Svobody

Startovné: 6. Časovýrozvrh: Pátek – dojezd závodníků, prezentace a technická přejímka lodí Sobota – přejímka lodí, rozprava, trénink a první rozjížďky 9.00–17.00hod Neděle – rozprava, trénink a rozjížďky 9.00–17.00hod

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

T ajemník: Hlavní rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

TJ T atran Praha 7 3. května 2014 Vltava ř.km. 77,9 – pravý břeh – Davle Milan Hofrichter Zuzana Havlínová Jiří Pěknice Adéla Vyhnánková-Novotná TJ Tatran,Podolský přístav č.5, 14700 Praha 4

12

6. Časový rozvrh: technická disciplína:

7. Ostatní informace:

CP2- Ardea

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hlavní rozhodčí:

Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh: technická disciplína:

 3. Ostatní informace:

dojezd a prezentace do rozprava soutěžících hod záchranným kruhem z břehu vyvěšení výsledků

vyhlášení výsledků Pořadatel neposkytuje občerstvení.

12.00 hod 12.30 13.00 15.00 15.30

CP3 - Cílová a hvězdicová plavba Praha

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hl. rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh:

technická disciplína:

Stará plavba II. 17. května 2014 loděnice Stará plavba v Libni Martin Kohout Václav Vykysal Petr Rys Jana Henychová V. Vykysal, 190 00 Praha 9, Mimoňská 622 e-mail: staraplavba2@seznam.cz, nebo SMS: 775 125 298, vklad 100 Kč.

dojezd a prezentace rozprava soutěžících prohlídka lodí zajíždění do ježka společným gum. člunem zajíždění do ježka 13.00

zuzana.havlin@seznam.cz, yct@seznam.cz nebo SMS na tel: 607 208 389, vklad 100 Kč.

TJ Ardea Kralupy 10. května 2014 Ardea – přístav – ř.km. 20,7 Franta Pešek Jana Henychová David Novotný Olga Dvořáková, Adéla Vyhnánková František Pešek, e-mail: pesekf@volny.cz , tjardea@seznam.cz nebo SMS: 602 227 469 vklad 100 Kč. dojezd a prezentace do rozprava soutěžících prohlídka lodí §§§ přistávání u plata vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

13.00 hodin 13.30 13.45 14.00 16.00 16.30

13

do 12.00 hodin 12.30

12.45

7. Ostatní informace:

NN - Noční navigační

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh:

vyvěšení výsledků 15.00 vyhlášení výsledků 15.30 Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

KVM Smíchov 24. května 2014 Vltava ř.km. 74,0 pravý břeh, Srub Skochovice Štěpán Fechtner Jirka Pěknice Petr Mrkvička Slávek Vondřich jiri.peknice@seznam.cz nebo SMS na tel: 602 305 105, vklad 100 Kč.

7. Ostatní informace: jedno stejné plavidlo pro „pínu“, letmý start. Pořadatel poskytuje občerstvení za úhradu.

CP 4 – Nelahozeves

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad.

 2. Časový rozvrh:

technická disciplína :

Marina Vltava 31. květen 2014 Vltava ř.km 20,15 levý břeh, Nelahozeves Květoslava Kožená Olga Mezerová František Gross (Jana Henychová) Jana Grossová (Franta Pešek) SMS:602 688 735, e-mail: kveta111@email.cz

dojezd a prezentace rozprava soutěžících start první posádky vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků Noční plavby po vytyčené trati, pořadatel dodá všechny účastníky s přívěsným motorem na

dojezd a prezentace rozprava soutěžících hod lanem na břehu vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků

do 12.00 hod 12.30

12.45 15.00 15.30

7. Ostatní informace: pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu. Možnost odplutí druhý den. Pro členy klubů ČSVM, WC a sprchy zdarma. Soutěžící 1 točené pivo zdarma. Hodnotné ceny atd.

14

do 18.00 hod 18.30

21:30 12.5.neděle 10.00 10.30

CP 5 - Cílová plavba Brná

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh:

technická disciplína:

 1. Ostatní informace:

H2- Kralupská míle

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

Obrátky:

KVM Ústí nad Labem – Brná 31. května 2014 KVM Brná ř.km 770,1, pravý břeh Václav Černohous

Jiřina Žáčková Miloš Zelený Marková Libuše, Alena Černohousová Jiřina Žáčková, Dukelských hrdinů 762/2a, 400 01 Ústí nad Labem, SMS: 603 849 923, e-mail:marek.pavl@seznam.cz , vklad 100 Kč.

Záchrana: 5. Časový rozvrh: složení lodě na vodu možný pouze do 18:30

6. Soutěžní trať:

dojezd a prezentace do rozprava soutěžících prohlídka lodí §§§ kýlová formace

10.30 hodin 11.00 11.15 12.00 14.00 14.30

vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků Po skončení soutěže bude společné posezení v klubovně loděnice, kde pořadatel zajistí občerstvení za úhradu.

KVS Kralupy 7.června 2014 loděnice KVS Kralupy ř.km. 22,3 Jiří Kramer Slávek Vondřich T.Mrkvičková,K.Pěknicová,P.Rys,V.Kadlec, J.Henychová, V.Henych, L.Tichotová, F.Pešek V.Kadlec, P.Pavel, P.Rys T.Mrkvičková

D.Novotný, Miloš Zelený

Příjezd na místo srazu den předem s vlekem a dojezd a prezentace 7.6. do 8.00 hod

přejímka plavidel §§§ povinná rozprava a výklad tratě trénink start I. kola vyhlášení výsledků start, cíl ř.km 22,3 horní obrátka ř.km 22,9 dolní obrátka ř.km 22,0

9.00 hod 10.00 hod 11.00 hod 12.30 hod 17.00 hod

kategorie: B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

15

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více V případě zájmu (přihláška alespoň 5ti plavidel, bude vyhlášena i kategorie B4 – zabudované lodní motory

Principem vytrvalostního závodu na okruhu 1,8km je ujet co nejvíce kol za určenou dobu 30min. Bližší informace a propozice za předběžnou přihlášku do 30. května 2014 na adresu pořadatele nebo e-mail: csvm@seznam.cz, kramer@kvsk.cz,

CP6 – Klecany

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hl. rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh:

technická disciplína:

 1. Ostatní informace

CP7 – Bílá vlajka

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hl. rozhodčí: Rozhodčí:

SK Viking Praha 21. června 2014 Vltava ř. km 37,3 Klecany, p.b. pod přívozem Zdeněk Čermák Michal Vošáhlík David Novotný (Franta Pešek) Ilona Pavlová do loděnice pořádajícího oddílu nebo e-mail: michal@vosahlik.cz, SMS: 602 308 880, vklad 100 Kč.

dojezd a prezentace rozprava soutěžících prohlídka lodí §§§ - hod kruhem z lodě vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků Návrat do Prahy bude upřesněn na místě

KVM Smíchov 9. Července 2014 Týn nad Vltavou, ř.k. 205, vývaziště pro MP na p.břehu Štěpán Fechtner Štěpán Fechtner Bohumil Nedvěd Katka Zelenková-Nedvědová

5. Přihlášky a vklad: písemně do 4.7. s vkladem 100 Kč za soutěžní loď Š. Fechtner, Tibetská 2, 160 00 Praha 6. e-mail: csvm@seznam.cz Dodatečné přihlášky pouze po dohodě s ředitelem soutěže a dodatečným vkladem 150 Kč při prezentaci.

do 11.00 hod 11.30

11.45 12.00 14.00 15.30

6. Časový rozvrh: dojezd a presentace rozprava soutěžících

prohlídka lodí §§§ technická disciplína – kotvení proti proudu 11:00

16

do 10:00 hod 10:30

10:45

vyvěšení výsledků 14:00

vyhlášení výsledků 14:30 7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí věcné ceny. Kotvení bude zajištěno na pravém břehu pod vývazištěm MP přímo v Týně nad Vltavou, nebo individuálně. Budou zajištěny městské toalety. Zúčastněné lodě musí splňovat parametry pro převoz na VD Slapy a VD Orlík, tzn. rozměry 2,6 x 8,5m, váha max. 3,5t. VD Slapy - vlek pá, so, ne, po 8-18h (257 740 482) PK Kamýk n. Vl. pá, so, ne, po 8-18h (318 677 119) VD Orlík pá, so, ne, po 8-17h (318 694 113) PK Kořensko út, čt, so 8-12h a 14-19h, ne 8-17h(385 722 766)

CP8 - Cílová plavba Čelákovice (v čase konání MVČ)

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

T ajemník: Hl. rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh:

technická disciplína:

I. ČKVaP 26. července 2014 Čelákovice Labe ř.km.872,6(dříve35,2) L břeh Václav Marvánek Veronika Pařezová Jana Henychová Lukáš Sadílek

e-mail: v.marvankova@email.cz, nebo SMS: 724 649 634, vklad 100 Kč.

dojezd a prezentace rozprava soutěžících start prvního soutěžícího vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků

-

do 12.00 hodin 12.30

12.45 15.30 16.00

slalom na společném gumovém člunu

s motorem 5Hp - pína, trať kategorie M1 viz dále.

Pokud se přihlásí kategorie M, pojedou jinou trať než, jezdí na FF!!!

7. Ostatní informace:

Pořadatel zajištuje občerstvení za úhradu. 17

MVČ – Modrá vlajka Čech

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hlavní rozhodčí Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

ČSVM 18. – 31. července 2014 Poděbrady, Labe ř.km 906,0 (dříve 68,5) P. břeh Jirka Pěknice Jirka Pěknice Václav Mráz Lukáš Sadílek

e-mailem: jiri.peknice@seznam.cz poštou: Jiří Pěknice, Minická 374, 18100Praha 8 NEJPOZDĚJI do 8. července 2014

Přihláška musí obsahovat závaznou objednávku počtu večeří (raut, steaky na grilu) v ceně 150.- Kč, které se uhradí při prezentaci. Dodatečné přihlášky pouze po dohodě s ředitelem soutěže. Vklad soutěže 100.- Kč na soutěžní plavidlo

Při nevyvěšení soutěžní vlajky hrozí diskvalifikace. Soutěžní vlajky lze objednat u Míly Wünschové tel: 731 502 449 6. Časový rozvrh: Start na libovolném místě v Čechách, kde není

zakázána plavba sportovních plavidel, počínaje dnem 18.7. v 00.00 hodin. Dojezd, prezentace a předání deníků ve čtvrtek 31.7. do 12.00 hod, Vyvěšení výsledků 18.00 hodin. Vyhlášení výsledků na závěrečné večeři 18.30 hodin. Program večeře doplní hudba a tanec. Zpětný konvoj do Prahy odpluje

v pátek 1.8. Čas odplutí bude oznámen v průběhu večera. 7. Ostatní informace: Pro rok 2014 je možno plout pouze na: - Vltava od VD Slapy dolní voda ř.km 92,6 po Mělník ř,km 0,00 - Labe od státní hranice v Hřensku pod peřeje „Labské hrčáky“ Nezapočítávají se přítoky, jezera, vjezdy do přístavů atd. Vyhodnocen je pouze kapitán.

V přilehlém kempu zajištěna možnost WC a sprch za úhradu. CP 9 – Hvězdicová plavba ARDEA

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Pořadatel: Datum konání: Místo srazu: Ředitel soutěže: Tajemník: Hl. rozhodčí:

Rozhodčí: Přihlášky a vklad

Časový rozvrh:

TJ Ardea Kralupy 26. srpna 2014 přístav Ardea ř.km. 20,7 František Pešek Roman Svoboda Jana Grossová František Gross e-mail: pesekf@volny.cz , tjardea@seznam.cz nebo SMS: 602 227 469, vklad 100 Kč. dojezd a prezentace do 12.30 hod rozprava soutěžících 13.00

18

technická disciplína

7. Ostatní informace:

H2- Roudnický trojúhelník

hod záchranným kruhem ze břehu vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků Tombola.

13.15 16.30 17.00

1. Pořadatel : 2. Datum konání: 3. Místo srazu:

Power boat club Prague 30. srpen 2014 loděnice IM MARINE Labe ř.km. 811,1 - levý břeh Sladkovského nám. 430, Roudnice nad Labem

Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

4. Kategorie: B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více V případě zájmu (přihláška alespoň 5ti plavidel, bude vyhlášena i kategorie B4 – zabudované lodní motory

5. Ředitel soutěže: Tajemník

Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

Petr Imramovský ml. Petr Imramovský , Markéta Imramovská Karel Krämer / Slávek Vondřich B. Nedvěd, K. Pěknicová, P. Pavel, P. Rys, M. Mrkvičková, V. Henych, J. Henychová, Záchrana: David Novotný, Franta Pešek

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace 18.5. do 9.00 hod

přejímka plavidel §§§ povinná rozprava a výklad tratě trénink start I. kola vyhlášení výsledků

společenský večer

7. Soutěžní trať: start, cíl Labe ř.km 25,9 1. obrátka Labe ř.km 26,5 2. obrátka Labe ř.km 26,6 3. obrátka Labe ř.km 25,7

9.30 hod 10.00 hod 10.30 hod 11.30 hod 18.00 hod 20.00 hod

Principem vytrvalostního závodu na okruhu 1.8 km je ujet co nejvíce kol za určenou dobu 20min. + 1 kolo

Bližší informace, propozice a předběžnou přihlášku zasílat do 14. srpna csvm@seznam.cz

19

CP 10 - Slavnosti Majáku VI. ročník

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hl. rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh:

technická disciplína:

 1. Ostatní informace:

H3 – GP Klecany

1. Pořadatel : 2. Datum konání: 3. Místo srazu: 4. Kategorie: B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více V případě zájmu (přihláška alespoň 5ti plavidel, bude vyhlášena i kategorie B4 – zabudované lodní motory

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Ředitel soutěže: Tajemník

Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

záchrana:

bližší info na www.racecamp.cz

Jiří Fexa Lenka Fexová Slávek Vondřich B.Nedvěd, , V.Henych, J. Henychová, P .Pavel, A.Novotná- Vyhnánková, P. Rys, K. Pěknicová, M.Mrkvičková David Novotný, Franta Pešek

7. Časový rozvrh: dojezdaprezentace

přejímka plavidel §§§

14.9.do 9.00hod 9.30 hod

KVM Libeň 6. září 2014 Vltava ř.km loděnice KVM Libeň Milan Macek Petr Sivek

Milan Macek, e-mail: milan@barmakolor.cz,l nebo SMS: 602387696, vklad 100 Kč.

dojezd a prezentace rozprava soutěžících prohlídka lodí zajíždění do ježka společným gum. člunem

zajíždění do ježka vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

KVM OAK Bay 13. září 2014 Klecany ř. km 37,3, pravý břeh

20

do 12.00 hodin 12.30

12.45

13.00 15.00 15.30

povinná rozprava a výklad tratě trénink start I. kola vyhlášení výsledků

společenský večer Vytrvalostní rychlostní závod sportovních plavidel kolem „roztockého

ostrova“ - obrátkydoprava

Memoriál M. Kubely

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Časový rozvrh

Klub vodáků a vodních motoristů Stará plavba II. 20. září 2014

Bez soutěžní disciplíny.

CP 11 - Vinobraní Mělník

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže: Tajemník:

Hlavní rozhodčí:

Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad.

Vltava ř.km 72,2 pravý břeh – Lávka

10.00 hod 10.30 hod 11.30 hod 18.00 hod 20.00 hod

11.00 hod 13.00 hod 13.45 hod

TJ Avia 27. září 2014 Mělník – Vltava ř.km 8,9 Hořínského kanálu levý břeh nad PK Pavel Janák Petr Pejša Petr Mrkvička Vojta Kadlec, Bohumil Nedvěd Petr Pejša, e-mail: csvm.sekretar@seznam.cz SMS: 602 363 348, vklad 100.-Kč dojezd a presentace do 13.30 hod

PK Štěchovice Třebenice - společný odchod k pomníčku M. Kubely

NEZAPOČÍTÁVÁ SE JAKO POVINNÁ ÚČAST PRO POTŘEBY KLUBŮ

(SK Viking, TJ Blaník, atd..).

6. Časový rozvrh: Uzávěrka prezentace v 13.30 je definitivní, pozdější prezentace nebude umožněna.

rozprava soutěžících technická disciplína vázání uzlů

vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků

CP 12 - Sraz DP - Memoriál Dr. Jiřího Steffala

13.45 14.00 16.00 16.30

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

ČSVM + T atran 4 .října 2014 Vltava ř.km 69,8 levý břeh - pláž Strnady Pavel Kašpar

21

Tajemník: Hlavní rozhodčí:

Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh: technická disciplína:

7. Ostatní informace:

Zuzana Havlínová Lukáš Sadílek Slávek Vondřich TJ Tatran,Podolský přístav č.5, 14700 Praha 4 zuzana.havlin@seznam.cz, yct@seznam.cz SMS: 607 208 389, vklad 100 Kč.

CP 13 – Cílová plavba Skochovice

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad: Časový rozvrh:

technická disciplína :

SK Viking Praha 18. října 2014 Skochovice srub ř. km 74,1 pravý břeh Zdeněk Čermák Michal Vošáhlík Jirka Pěknice Milan Tulach do loděnice SK Viking nebo SMS: 602 308 880 e-mail: michal@vosahlik.cz,vklad 100 Kč. 6.

dojezd a prezentace rozprava soutěžících hod lanem na břehu vyvěšení výsledků vyhlášení výsledků Pořadatel zajistí občerstvení za úhradu

do 11.00 hod 11.30

11.45 15.30 16.00

Labská ledová plavba - Memoriál Vl. Hedvábného

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Časový rozvrh

Sdružení vodních motoristů Velké Žernoseky 8. listopadu 2014 Labe ř.km 864,5 klub Brandýs nad Labem sraz 8.10. do 16:00

PK Modřany PK Vrané dojezd a prezentace rozprava soutěžících hod lanem na pachole Vyvěšení a vyhlášení výsledků

08.00

09.00 do 11.30 hod

11.45 12.00 15.00

Od 17:00 společenský večer Přihlášky na e-mail: karel.louda@email.cz., tel.: 604 205 832.

Nebo : SVM Velké Žernoseky, 412 01 Velké Žernoseky 113 Bez soutěžní disciplíny.

NEZAPOČÍTÁVÁ SE JAKO POVINNÁ ÚČAST PRO POTŘEBY KLUBŮ

(SK Viking, TJ Blaník, atd..).

22

CP13 - Ledová plavba

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel soutěže:

Tajemník: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh:

technická disciplína :

 1. Ostatní informace:

TJ Blaník Praha 15. listopadu 2014 Davle ř.km 78,0 pravý břeh Ing. Pavel Stránský Lukáš Sadílek M. Zelený Š. Fechtner TJ Blaník, Císařská louka, 150 00 Praha 5,

e-mail: paul.stransky@o2active.cz vklad 100 Kč. PK Modřany PK Vrané

8.00

Dojezd a prezentace vázání uzlů Vyvěšení a vyhlášení výsledků Pořadatel zajistí občerstvení za úhradu. Každý soutěžící obdrží zdarma guláš.

9.00 do 11.30 hod

11.45 14:00

23

KALENDÁŘ MLÁDEŽE FF ______________

Mistrovství ČR mládeže - Formule budoucnosti. Soutěž se pořádá podle pravidel U.I.M. - Formule FUTURE (ve znění platném pro rok 2014 ) Oddíl přihlašuje své soutěžící hromadně do 1.dubna 2014. Slalom jednotlivců bude tříkolový. Do výsledků se průběžně započítávají výsledky jednotlivých absolvovaných kol. 1.kolo – 21.6.2014 – 1.ČKPaV / Čelákovice 2.kolo – 6.9. 2014 – KVSK / Kralupy 3.kolo – 11.10.2014 - TJ Tatran / Praha Paralelní slalom bude dvoukolový 1.kolo – 24.5.2014 – TJ Litoměříce / Píšťanské jezero 2.kolo – 20.9.2014 – TJ Tatran / Praha

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ, NENÍ POVOLENA NA ZÁVODECH ČSVM FF SAMONAFUKOVACÍ VESTA!! ZÁVODNÍCI BUDOU POUŽÍVAT POUZE HOMOLOGOVANÉ HELMY!! Trenéři jsou povinni na všechny závody přivézt čluny a helmy, které mají propůjčené od ČSVM.

Příspěvek na opravu motorů činí 1000,-Kč a rodiče jsou povinni zaslat platbu do 31.6.2014 na účet svazu, který je zveřejněný na stránkách svazu www.csvm.cz. Platbu je NUTNÉ zaslat pod jménem dítěte!!!!!

Kalendář mezinárodních závodů mládeže FF v roce 2014 Třídy: Titul: Místo/země: Datumkonání:

všechny MS/ME Německo 25.-27.7.2014

REPREZENTACI VYBÍRÁ DLE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Z DANÉHO ROKU VV ČSVM. VYJÍMKU TVOŘÍ POUZE REPREZENTANT, KTERÝ ROK PŘEDTÍM ZÍSKAL TITUL ME, NEBO MS. V TOMTO PŘÍPADĚ NÁSLEDUJE OBHAJOBA ZÍSKANÉHO TITULU.

KZ 1 – Kontrolní závod mládeže – FF

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel závodu:

Hl. rozhodčí: Rozhodčí:

ČSVM + Čelákovice 26.4.2014 loděnice 1.ČKPaV M.Marvánek M.Mrkvičková P.Němeček,J.Sojka,V.Pařezová,P.Duda, J.Brož

24

 1. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 15.dubna e-mailem na adresu v.marvankova@email.cz – Vklad 100 Kč při

prezentaci.

 1. Časový rozvrh: Příjezd na místo do 09:00 hodin, start závodu v

10:30hod. Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

MZ – Pohár Dr.Šteffala – mezinárodní závod

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Pořadatel: Datum konání: Místo srazu: Ředitel závodu: Hl. rozhodčí:

Rozhodčí: Přihlášky a vklad:

ČSVM 1. – 4.5.2014 Skochovice lávka ??? Monika Mrkvičková Monika Mrkvičková V.Pařezová, M.Kohout, P.Němeček, L.Varga, K.Pěknicová, B.Nedvěd, V.Mráz, K.Zelenková vybraná reprezentace bude upřesněno

Časový rozvrh: MRPAR1 – Mistrovství ČR mládeže v paralelním slalomu – FF

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel závodu:

Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

7. Přihlášky a vklad: 12. Časový rozvrh:

ČSVM + Slavoj Litoměřice KVM Děčín 24.5.2014 jezero Píšťany K.Malina

V.Marvánek P.Duda, J.Brož, J.Sojka, D.Malinová, M.Mrkvičková Přihlášky do 10.5. e-mailem na adresu kamalina1@seznam.cz Vklad 100.-Kč při prezentaci. Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 9:00hod. Start závodu v 10:00 hod.

V místě je možné občerstvení za úhradu. MRFF1 - Mistrovství ČR mládeže ve slalomu FF - 1.kolo

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel závodu:

Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

ČSVM + 1.ČKPaV 21.6.2014 loděnice Čelákovice V.Pařezová L.Dostál V.Marvánek,K.Pěknicová,P.Němeček,

M.Kohout, B.Převrátilová Přihlášky do 10.6.e-mail:v.marvankova@email.cz

25

Vklad 100 Kč při prezentaci. 6. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pátek na trénink,

nejpozději v sobotu do 9:00 hod.

Start závodu v 10:00 hod. V místě je možné občerstvení za úhradu.

SCZ - Soustředění mládeže ČSVM

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo soustředění:

 4. Ředitel soustředění:

 5. Rozhodčí:

 6. Zdravotník:

 7. Přihlášky:

ČSVM + KVSK 28.6. – 5.7.2014 loděnice KVSK J.Sojka J.Sojková, P.Němeček, O.Polášek, L.Dostál, P .Duda

S.Dostálová

e-mailem na adresu : dostal15@seznam.cz

Do 11.5. 2014 NUTNÉ z důvodu objednávky obědů !!! Ostatní informace:

Příspěvek rodičů na stravu a ostatní náklady - 2.500,- Kč zaslat pod jménem dítěte na účet Jana Sojky 155 910 420/ 0600 do 15.6.2014.

MRFF2 - Mistrovství ČR mládeže ve slalomu FF - 2.kolo

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel závodu:

Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh:

ČSVM + KVSK 6.9..2014 loděnice Kralupy J.Sojka

P.Duda P.Němeček, K.Malina,Pěknice, M.Kohout, V.Marvánek Přihlášky do 1.9.e-mail: dostal15@seznam.cz Vklad 100 Kč při prezentaci. Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 9:00 hod. Start závodu v 10:00 hod.

Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu. Nutno objednat předem.

MRPAR2 – Mistrovství ČR mládeže v paralelním slalomu – 2 kolo / možné 3.kolo

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel závodu:

Hlavní rozhodčí:

ČSVM + TJ Tatran 20.9.2014 Měchenice srub M.Mrkvičková M.Marvánek

26

Rozhodčí: 8. Přihlášky a vklad:

K.Pěknicová, M.Kohout, L.Varga, L.Dostál, J.Brož Přihlášky do 10.9. e-mailem na adresu monika.tatran@seznam.cz

Vklad 100.-Kč při prezentaci. Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 9:00 hod. Start závodu v 10:00 hod.

Časový rozvrh: Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

Nutno objednat předem. MRFF2 - Mistrovství ČR mládeže ve slalomu FF - 3.kolo

 1. Pořadatel:

 2. Datum konání:

 3. Místo srazu:

 4. Ředitel závodu:

Hlavní rozhodčí: Rozhodčí:

 1. Přihlášky a vklad:

 2. Časový rozvrh:

ČSVM + TJ Tatran 11.10.2014 loděnice Tatran J.Pěknice M.Mrkvičková V.Pařezová, L.Varga, K.Malina, P.Duda, P.Němeček,

Přihlášky do 1.10.e-mail:monika.tatran@seznam.cz Vklad 100 Kč při prezentaci. Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 9:00 hod.

Start závodu v 10:00 hod. Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

Nutno objednat předem.

27

Pravidla technických disciplin CÍLOVÝCH PLAVEB 1. Vázání uzlů : Před soutěžícím leží pomůcky: kruh, vazák, silné lano (cca 16mm), slabé lano (8 až 10 mm). Na pokyn rozhodčího uváže soutěžící stanovený uzel, jehož ukončení ohlásí slovem ”hotov”. V tomto okamžiku rozhodčí zastaví čas na stopkách a zkontroluje uvázaný uzel .Je-li uvázaný správně, zadá stejným způsobem další. Časy potřebné pro 2 uzly se sečtou. Chybné uvázání, nebo neuvázání uzlu v limitu jedné minuty se hodnotí tak, že se soutěžícímu počítá 1 minuta za každý neuvázaný, či chybně uvázaný uzel. Rozhodčí určí z níže uvedeného sortimentu 2 uzly pro všechny soutěžící stejné (pořadí nemusí dodržet). Loďkový úvaz, lodní smyčka, dračí smyčka, dtto se zámkem, kotevní úvaz. Schéma vázání uzlů na obalu Ročenky 2012 2. Hod lanem na cíl:

Cíl je čtverec 1,5 x 1,5 m. Hází se lanem pro všechny stejným ze vzdálenosti 8 m, celkem 5 hodů. Měří se celkový čas, za každé nezasáhnutí cíle se připočte čas 30 sekund. Soutěžní čas začíná na pokyn rozhodčího, když soutěžící drží v ruce lano a končí, když soutěžící položí po pátém hodu svinuté lano před sebe na zem. Lano pro soutěž dodává pořadatel a nesmí mít na koncích žádnou zátěž (záplet, závaží a podobně). Jakákoliv manipulace s již hozeným lanem, které netrefilo cíl je zakázána (např. pokusy o nahození smyčky atd.) .

3. Kotvení po, eventuelně proti proudu Loď čeká s vypnutým motorem u startovní bóje. Na pokyn rozhodčího startuje motor a vyplouvá do pole 20 x 5 m, ve kterém zakotví na 1 kotvu z přídě a 1 kotvu ze zádě. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou je maximálně 50m. Při tomto manévru může loď opustit kotevní prostor, po jeho ukončení musí loď stát v soutěžním poli rovnoběžně s delší stranou a špičkou přídě v ose jeho kratší strany. Při manévru lze používat motor i kotevní lana. Po skončení manévru vypne soutěžící motor a ohlásí ”HOTOV” (lze i zdviženou rukou). Od tohoto okamžiku musí loď setrvat, nesmí opustit bójemi vyznačené pole 20 x 5 m po dobu jedné minuty. Na pokyn rozhodčího loď spustí motor, odkotví a odpluje ke startovní boji, kde po dosažení cílové čáry přídí měření času končí. Manévr zakotvení, po odplutí od startovní boje, smí trvat maximálně 5 minut, po jejich uplynutí soutěž pro takto neúspěšného soutěžícího končí. Pokud loď při jednominutovém stání na kotvách změní polohu mimo vyznačené pole, připočte se k naměřenému času 1 minuta. 4. Přistávání u přírodního břehu a zakotvení: Loď čeká s vypnutým motorem u startovní boje. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou nesmí být větší než 50m. Na pokyn rozhodčího nastartuje motor a vyplouvá do soutěžního pole, kde přistane přídí mezi dva praporky (na břehu), zakotví na kotvu ze zádi, příď vyváže dvěmi lany na dva své nebo pevné kolíky kolmo ke břehu, vypne motor a ohlásí ”HOTOV” (lze i zdviženou rukou). Od tohoto okamžiku musí loď setrvat v nezměněné poloze v klidu jednu minutu. Na pokyn rozhodčího soutěžící odváže příď, kolíky vytáhne, nastartuje, zvedne kotvu a odplouvá k cílové

28

čáře. Při jejím protnutí přídí měření času končí. Člen posádky, který vázal příď na břehu, může zde vyčkat na odvázání, ale pak musí na loď nastoupit. Pokud loď během jednominutového stání na zadní kotvě a předních úvazech změní polohu, připočte se k naměřenému času 1 minuta.

5. Přistávání u plata: Loď čeká s vypnutým motorem u startovní bóje. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou nesmí být větší než 50m. Na pokyn rozhodčího startuje motor a odplouvá k platu proti proudu, kde přistane bokem. Člen posádky vystoupí a vyváže loď na přední a zadní lano a dva springy za použití libovolných uzlů. Po vypnutí motoru oznámí ”HOTOV” (lze i zdvižením ruky). Loď pak musí zůstat v klidu 1 minutu. Na pokyn rozhodčího posádka loď odváže, nastartuje a odplouvá k cíli. Po dosažení cílové čáry přídí končí měření času. Pokud loď během jednominutového stání změní svou polohu, připočtou se k naměřenému času 1 minuta. Použití fendrů je povoleno. 6. Kotvení bokem u přírodního břehu: Loď čeká s vypnutým motorem u startovní bóje. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou nesmí být větší než 50m. Na pokyn rozhodčího startuje motor a vyplouvá do soutěžního pole (dva praporky na břehu). V poli přistane bokem přídí proti proudu, vyváže na dvě kotvy (ze přídě a ze zádě) a na břehu čtyřmi lany (z přídě, ze zádě a dva springy) s použitím např. můstku, tyče, háčku, vypne motor a ohlásí ukončení ”HOTOV” (lze i zdvižením ruky). Loď pak musí zůstat v klidu po dobu 1 minuty. Na pokyn rozhodčího se zdvihnou kotvy, loď se odváže, vytáhnou se použité kolíky, nastartuje a odpluje k cíli. Při dosažení cílové čáry přídí končí měření času. Člen posádky, který vázal loď na břehu zde může počkat na její odvázání, ale pak musí na loď nastoupit. Pokud loď během jednominutového stání změní svou polohu, připočte se jí 1 minuta. 7. Zajíždění zádí do ježka: Soutěžící je v plavidle, s nastartovaným motorem, Quit stop upevněn na těle soutěžícího, plavidlo je odvázáno, soutěžící se drží rukou mola. Na pokyn startéra vypluje přídí z mola na trať, vyznačenou bójemi. Po projetí soutěžní tratě se soutěžící vrátí zpět k molu a zádí zacouvá do ježka. Čas bude zastaven po dotyku mola rukou soutěžícího na určené místo. Na palubě soutěžního plavidla (stejné pro všechny soutěžící) musí být dvě osoby (soutěžící a osoba „balast“) tak, aby jejich celková hmotnost viditelně přesáhla 120kg. Za dotyk-naboření do mola nebo odražení rukou při zajíždění 30sec trest. 8. Hod záchranným kruhem ze břehu: Soutěžící stojí na břehu před startovní čarou, v ruce drží kruh se svinutým lanem, které dodává pořadatel. Použití vlastních pomůcek je nepřípustné. Na pokyn rozhodčího hodí kruh směrem k tonoucímu (figura či bójka) ve vzdálenosti 8 m od startovní čáry v okruží o průměru 3 m. Okruží musí být zasaženo buď přímo nebo při stahování kruhu. Hod se opakuje 3x bezprostředně po sobě, po třetím pokusu soutěžící lano svine a s kruhem položí na břeh. Měření času končí po ohlášení soutěžícím „HOTOV“. Za

29

každé nezasažení okruží či za zasažení figury (bóje) při hodu se připočítá 1 minuta. Pokud soutěžící nechá kruh splývat proudem nebo větrem a dosáhne tímto dotyku s okružím v časovém limitu, je tento hod uznán jako bezchybný.

9. Hod záchranným kruhem z lodi

Soutěž pro jednoho soutěžícího na palubě. (Soutěžící vede plavidlo i hází kruhem) Na vodě se umístí 3 boje. Jedna představuje tonoucího, druhé dvě vymezují prostor ve kterém soutěžící hází kruh. Boje vymezující prostor pro házení kruhu jsou od sebe vzdáleny 8m a třetí boje je kolmo od nich vzdálena 6m. Soutěž se jede na dvě kola, po proudu a proti proudu. Soutěžící najede lodí k bojím tak, aby mohl hodit kruh k tonoucímu. Kruh musí dopadnout max. 1,5m od tonoucího. Nesmí boji (tonoucího) trefit, ale může hodit kruh mimo a potom ho stáhnout. Poté soutěžící vytáhne kruh zvody – musí jej nadzvednout nad hladinu. Teprve pak smí opustit vyhrazený prostor. Soutěžící házející kruh musí být při hodu a vytažení kruhu stále v prostoru vyhrazeném bójemi. Čas se měří od okamžiku, kdy se soutěžící osoba dostane mezi boje a přestane se měřit v okamžiku, kdy soutěžící osoba opustí prostor bójemi vyhrazený. Loď se otočí a najede zpět k bojím druhým bokem. Postup se opakuje jako při prvním hodu. Trestné body: 30 vteřin navíc za: zásah tonoucího, hod a vytažení kruhu mimo vyhrazený prostor, hod mimo tonoucího, dotyk plavidla bójí vyhrazující prostor.

10. Plavba podle signalizace:

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní boje. Na signál „POZOR“ – „VPŘED”, kterým začíná disciplina i měření času, nastartuje a vyplouvá k signalistovi. Pak následují 3 signály, na které musí loď správně reagovat nejpozději do 5 sec. Plavba i měření času končí signálem ”KONEC SIGNALIZACE”. Za každý signál, na který loď reagovala později než do 5 vteřin, nebo reagovala špatně či nereagovala vůbec, se připočte vždy 1 minuta.

11. Plavba ve formacích:

Na rozpravě je soutěžícím lodím přiděleno ”ČÍSLO” do formace. Na pokyn signalisty z vedoucí lodě se soutěžící lodě seřadí dle přidělených ”ČÍSEL” do kýlové formace s odstupy 20 metrů a celý útvar vyplouvá. Následuje signál ”FORMACE ČELNÍ”, po kterém lodě zaujmou svá místa dle ”ČÍSEL” na úrovni lodě vedoucí s rozestupy 5 metrů, následuje signál ”FORMACE ŠÍPOVA”, lodě zaujmou svá místa s rozestupy 5 metrů a s odstupy 20 metrů. Následuje signál ”FORMACE KÝLOVÁ” a lodě zaujmou svá místa s odstupy 20 metrů, v této pozici setrvají až do signálu ”ZRUŠENÍ FORMACE”. Každé zaujetí špatné pozice, nedodržení odstupu či rozestupu se trestá odejmutím 0,5 bodu z celkového počtu 5 bodů, jež má soutěžící k dispozici.

12. Stíhací plavba :

Soutěžní trať se rozdělí na úseky a pro tyto se pro kategorie A i B určí rychlost plavby. Lodě startují v pořadí dle startovní listiny v minutových intervalech. Na trati je několik skrytých kontrol, kde rozhodčí zapisují

30

průjezdní časy jednotlivých lodí. Rozdíl časů změřených a vypočítaných ve vteřinách bez ohledu na znaménko, určuje pořadí v soutěži podle počtu chybných vteřin. Úseky tratě a průjezdní rychlost určuje pořadatel, kontrolní místa hlavní rozhodčí.

13. Slalom :

Soutěžní trať slalomu vytýčenou minimálně pěti bójkami , projíždí soutěžící jednotlivě na lodi dodané pořadatelem(nafukovací člun s motorem max 5HP). Vzdálenost bójí maximálně 5m. První bóje od startu maximálně 10m. Při rozpravě předvede pořadatel náčtek tratě a seznámí soutěžící s průjezdem. Start z plata nebo letmý (podle místních podmínek). Za každý dotyk bójky bude započteno 30 trestných vteřin. Za nesprávně projetou, nebo vynechanou branku 60 trestných vteřin.

13. Hod lanem na pachole (plutr)

Pachole je umístěno ve výšce 3m nad zemí s tolerancí dle terénu. Hází se lanem, pro všechny stejným, ze vzdálenosti minimálně 1m. Cílem je pachole zachytit a držet při tom oba konce lana, tak aby bylo možno se k pacholeti „přihnout“. Po úspěšném napnutí lana, soutěžící lano stáhne a hod opakuje. Jsou celkem 3 pokusy (hody). Měření času započne na pokyn časoměřiče a končí po třetím hodu se svinutým lanem u nohou, se zdviženou rukou a výkřikem „stop“ (nebo podobným). Soutěžní lano musí být holé, bez uzlů, zápletů, atd. Za přešlápnutí startovní čáry, neúspěšný hod nebo „zahození lana“ se započte 60 trestných vteřin.

31

32

ř.km

VLTAVA

91,6

01.05.-30.09 vlek Slapy PO, ST, PÁ 08.00-18.00

tel. 257 740 482 SO,NE 2,60x8,50 m, 3500 kg

84,3

Štěchovice tel. 257 740 263 7.00 - 21.00

8.00 - 17.00

04, 10 Z hor.vody-lich.hod. 05, 09 06 – 08 Z dol.vody-sud.hod.

8.00 - 19.00

71,3

Vrané nad Vltavou

8.00 - 20.00 4,5,9,10 tel. 257 760 311 7.00 - 22.00 06 - 08 tel. 257 760 309

62,2

Praha – Modřany 7.00 - 17.00 tel. 241 773 082, 724 170 454

53,8

Praha – Smíchov 7.00 - 22.00 tel. 251 510 546, 724 107 077

50,7

Praha - Štvanice 7.00 - 17.00 tel. 233 377 318, 602 545 932

43,5

Praha - Podbaba 7.00 - 17.00 tel. 224 314 549, 724 719 205

36,0

Roztoky 7.00 - 17.00 tel. 220 911 730, 724 735 462

27,0

Dolánky 7.00 - 17.00 tel. 315 787 028, 602 312 992

18,0

Miřejovice 7.00 - 17.00 tel. 315 785 172, 724 736 671

1,0

Hořín 7.00 - 17.00 tel. 315 622 267, 602 778 751

ústí Hořínského kanálu do Labe v ř.km 837,0

ř.km

STŘEDNÍ LABE

(st.km)

LABE

Celoročně

Telefon

932,7

Týnec n/L (95,2)

6.00 - 18.00

721 379 664

929,2

Veletov (91,7)

6.00 - 18.00

321 766 042 721 960 127

920,7

Kolín (83,3)

6.00 - 18.00

321 722 009 721 963 745

916,5

Klavary (79,1)

6.00 - 18.00

321 725 231 721 960 104

911,7

Velký Osek (74,3)

6.00 - 18.00

321 795 625 723 380 225

904,5

Poděbrady (67,1)

6.00 - 18.00

325 610 479 721 379 735

896,4

Nymburk (58,9)

6.00 - 18.00

325 512 259 721 379 620

891,4

Kostomlátky (53,9)

6.00 - 18.00

325 538 804 721 960 000/129

887,6

Hradištko (50,1)

6.00 - 18.00

325 538 486 721 410 886

878,0

Lysá n/L (40,6)

6.00 - 18.00

325 565 222 721 379 662

872,3

Čelákovice (34,9)

6.00 - 18.00

326 991 122 721 963 727

865,1

Brandýs n/L (27,8)

6.00 - 18.00

326 903 531 721 379 617

857,4

Kostelec n/L (20,1)

6.00 - 18.00

326 981 234 721 379 723

850,3

Lobkovice (13,0)

6.00 - 18.00

315 682 004 721 410 975

843,1

Obříství (5,8)

6.00 - 18.00

315 682 004 721 777 506

ř.km

767,6

DOLNÍ LABE

Ústí n/L-Střekov

(69,0)

01.05. - 30.09.

6.00 - 20.00

telefon

475 531 845 475 214 244

830,5

Dolní Beřkovice (6,7)

6.00 - 20.00

315 692 195 728 684 260

818,7

Štětí (18,5)

6.00 - 20.00

416 812 463 728 684 261

808,8

Roudnice n/L (28,3)

6.00 - 20.00

416 837 429 728 684 207

795,4

České Kopisty (41,5)

6.00 - 20.00

416 782 237 728 612 799

787,4

Lovosice (49,5)

6.00 - 20.00

416 532 333 728 724 000/632

33

Plavební ostávky na labsko-vltavské vodní cestě 2014 Zdroj: jednání o odstávkách na SPS Praha dne 18.3.2014

Střední Labe pl. km ř. km plavební objekt

termín

29.9.2014 – 5.10.2014 29.9.2014 – 5.10.2014 29.9.2014 – 5.10.2014 29.9.2014 – 5.10.2014 22.9.2014 – 16.11.2014 29.9.2014 – 19.10.2014 29.9.2014 – 26.10.2014 29.9.2014 – 26.10.2014 29.9.2014 – 26.10.2014 29.9.2014 – 5.10.2014 29.9.2014 – 26.10.2014 29.9.2014 – 16.11.2014 29.9.2014 – 5.10.2014 29.9.2014 – 5.10.2014 29.9.2014 – 5.10.2014

95,22 932,350 PK 91,70 929,160 PK 83,19 920,631 PK 79,16 916,463 PK 74,33 911,676 PK 67,12 904,473 PK 59,00 896,384 PK 53,98 891,360 PK 50,14 887,515 PK 50,14 877,996 PK 34,94 872,251 PK 27,88 865,023 PK 20,12 857,358 PK 12,98 850,315 PK 6,15 843,133 PK

Dolní Labe

Bez omezení plavby

Vltava

Hořín – Štvanice

Týnec nad Labem Veletov Kolín Klavary

Velký Osek Poděbrady Nymburk Kostomlátky Hradištko Lysá nad Labem Čelákovice Brandýs nad Labem Kostelec nad Labem Lobkovice

Smíchov a Modřany VD Vrané a VD Štěchovice Ostatní bez omezení

od 6.10.2014 do 7.11.2014 Vč. vypuštění Hořínského i Trojského kanálu bez omezení od 6.10.2014 do 10.10.2014

Obříství

34

PLAVEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7/2012STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY ze dne 28.11.2012 o proplavování plavebními komoramina labsko-vltavské vodní cestě Čl. 1 Proplavování plavebními komorami na labské vodní cestě

a) Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice a Obříství denně od 6:00 do 18:00 hodin, b) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem a České Kopisty v od 1. října do 30. dubna od 6:00 do 18:00 hodin, c) Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. října do 30. dubna od 6:00 hodin do 19:00 hodin,

d) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem, České Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. května do 30. září od 6.00 hodin do 20.00 hodin. (2) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Obříství, je nutno předem projednat s pracovištěm závodu střední Labe v Pardubicích, Povodí Labe, s. p., Teplého 2014, 531 56 Pardubice (telefon 466864411 nebo 466864412 nebo 602302669, fax 466864417).

(3) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Dolních Beřkovic po

Ústí nad Labem-Střekov, lze předem projednat se závodem dolní Labe, pracoviště Ústí nad Labem-Vaňov, Povodí Labe,

s. p. (telefon 602654147 nebo 602114048, e-mail: labe-z5@pla.cz).

Čl. 2 Proplavování plavebními komorami na vltavské vodní cestě

(1) Provozní doba na vltavské vodní cestě od Kořenska po Slapy: a) plavební komora Kořensko od 1. června do 30. září, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 19:00 hodin, v neděli od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin, b) zdvihadlo Orlík od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 17:00 hodin, přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t, c) plavební komora Kamýk n. Vlt. od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli 8:00 - 18:00 hodin, směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny, mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu, s kterými lze společně proplavit i malá plavidla, d) vlek Slapy od 1. května do 30. září, v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 18:00 hodin, přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t. (2) Mimo provozní dobu podle odstavce 1, pro plavidla uvedená v ustanovení čl. 6.29 Řádu plavební bezpečnosti a plavidel použitých správcem toku k údržbě vodní cesty, lze předem požádat: a) o proplavení plavební komorou Kořensko, na této plavební komoře (telefon 724138726), b) o přepravu zdvihadlem přes VD Orlík (telefon 318694113), c) o proplavení plavební komorou Kamýk nad Vltavou, na této plavební komoře (telefon 318677119), d) o převoz vlekem přes VD Slapy (telefon 257740482). (3) Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín: a) Štěchovice v období od 15. dubna do 31. října - duben: od 8:00 hodin do 17:00 hodin, - květen: od 8:00 hodin do 19:00 hodin, - červen, červenec, srpen: od 7:00 hodin do 21:00 hodin, - září: od 8:00 hodin do 19:00 hodin, - říjen: od 8:00 hodin do 17:00 hodin, směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny, b) Vrané nad Vltavou v období od 15. dubna do 31. října - duben, květen: od 8:00 hodin do 20:00 hodin,

35

- červen, červenec, srpen: od 7:00 hodin do 22:00 hodin, - září, říjen: od 8:00 hodin do 20:00 hodin, c) Praha-Modřany denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin, d) Praha-Smíchov denně od 7:00 hodin do 22:00 hodin, dne 31. prosince až do 01:00 hodin následujícího dne,

z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto plavební komoru v době od 7:00 hodin do 12:00 hodin a od 16:00 hodin do 18:00 hodin, e) Praha-Štvanice, Praha-Podbaba denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin, f) Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín v období od 1. května do 30. září

- od 7:00 hodin do 17:00 hodin, v období od 1. října do 30. dubna - od 7:00 hodin do 15:00 hodin. (4) Mimo provozní dobu stanovenou v odstavci 3, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou: a) Vrané nad Vltavou v období od 1. 11 do 14. 4., lze předem požádat na této plavební komoře (telefon 257760311), b) Praha-Modřany od 17:00 do 22:00 hod, lze požádat do 14:30 hod na této PK (telefon 241773082 nebo 724170454), c) Praha-Smíchov o jedno proplavení směrem proti proudu v čase 22:45 hodin, pro osobní lodě bez cestujících a malá plavidla, lze požádat do 22:00 hodin na této plavební komoře (telefon 251510546 nebo 724107077), d) Praha-Mánes v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov (telefon 251510546 nebo 724107077) a v době po 15:00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov. V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov, e) Praha-Štvanice od 17:00 do 24:00 hod, lze požádat do 17:00 hod na této PK (telefon 233377318 nebo 602545932), f) Praha-Podbaba od 17:00 do 22:00 hod, lze požádat do 14:30 hod na této PK (telefon 224314549 nebo 724719205), g) Roztoky až Hořín v období od 1.5. do 30.9., v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na příslušné plavební komoře - Roztoky (telefon 220911730 nebo 724735462),

- Dolánky (telefon 315787028 nebo 602312992), - Miřejovice (telefon 315785172 nebo 724736671), - Hořín (telefon 315622267 nebo 602778751).

(5) V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p. (telefon 257329425 nebo 257326310). (6) Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s. p. (telefon 257329425 nebo 257326310). Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Čl. 3 Proplavování malých plavidel plavebními komorami

Provozní hodiny pro proplavování malých plavidel, ve smyslu čl. 9.20 odst. 10 Řádu plavební bezpečnosti, se stanovují pro plavební komoru Kamýk nad Vltavou a Štěchovice. Ostatními plavebními komorami se malá plavidla proplavují v menší skupině, anebo samostatně, nemá-li do jedné hodiny připlout další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně.

36


Archiv
Mohlo by Vás zajímat:
Sledujte nás:
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page