top of page

Plavba v Praze

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO MOTORISMU Člen mezinárodní federace U.I.M. uznávané M.O.V. IČ: 00506184 č. ú. : 67250389/0800 (IBAN CZ18 0800 0000 0000 6725 0389) korespondenční adresa: Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4 Praha 25.11.2015

Dobrý den, děkuji Vám za zaslání zápisu z jednání.

ČSVM považuje za nutné reagovat na zápis z jednání :

* Již na pozvánce bylo uvedeno, že se jedná o schůzku “...k otázce možné regulace...“ V žádném případě se nejednalo o „možnosti regulace“, ale byla nám naprosto nevybíravě představena bez možnosti diskuze verze SPS vedoucí k likvidaci kluzu v oblasti Výtoň – Modřany bez výjimek a privilegování jedné zájmové skupiny užívající Vltavu. Což samo o sobě vyvolává mnoho otázek.

* Ze zápisu vyplývá, že všichni zúčastnění, včetně ČSVM de-facto souhlasí s tímto návrhem, což v žádném případě není pravda.

* Celá schůzka nejen na mě působila dojmem, že je vše předem rozhodnuto a schůzka se svolává pouze z formálních důvodů, aby v případě protestů mohla SPS říci: „...proběhlo jednání a toto je jeho výsledek...“ O čemž mě přesvědčil i Vámi dodaný zápis.

* Vltava má status mezinárodní vodní cesty a NENÍ výcvikovou „vodní plochou“ jen veslařů, kanoistů a ČOV!!! Vltava má umožnit plavbu VŠECH plavidel a neomezovat jednu skupinu uživatelů na úkor skupiny jiné.

* Plavba ve výtlačném režimu je naprosto neuchopitelný pojem, pro každou loď znamená jinou rychlost a i velká těžká plavidla, která nemohou plout jinak než ve výtlačném režimu, mohou produkovat značnou vlnu. O tom zda je plavidlo ve výtlačném nebo přechodovém režimu, lze s úspěchem pochybovat a kapitán plavidla není schopen tuto hranici určit.

* Vůdci plavidel, kteří nebezpečným způsobem plavby ohrožují ostatní plavidla a nebo způsobují vlnění a sání v místech, kde je to zakázáno, porušují pravidla platná již dnes, takže problémy lze vyřešit častější přítomností dozorových orgánů a není třeba zavádět nový zákaz. Protože ten, kdo v současné době porušuje tři pravidla bude porušovat i to čtvrté.

* Vzhledem k tomu, že Vámi navrhovaná regulace plavebního provozu v Praze je pro nás nepřijatelná a naprosto likvidačním způsobem zasahuje do práva užívání řeky, možnosti trénování, přípravy na závody a testování plavidel, navrhujeme regulaci pouze v místech, kde je pomalá plavba logická a na níž se shodli VŠICHNI účastníci jednání.

* Předpokladem k fungování těchto regulativ je však neustále zmiňovaná zvýšená přítomnost Policie ČR, Městské policie a SPS. Nebudou-li tyto orgány důsledně činit co je jim zákonem ukládáno, kontrolovat a trestat nedodržování všech platných předpisů, zákonů a vyhlášek, míjí se jakákoliv omezení plavby zcela účinkem a ani Vámi navržené celoplošné omezení by nemělo žádný vliv na zklidnění situace.

* Jelikož neutuchá neustálý tlak ze strany ČOV na regulaci motorové plavby v tomto úseku a prosazování vlastních zájmů ČOV (i když z našeho pohledu se postupně situace v tomto úseku Vltavy uklidňuje a nedochází k tolika konfliktům jako před časem) rozhodl se ČSVM razantněji bránit zájmy motorové plavby. V žádném případě nebudeme v mezích zákona a platné legislativy ustupovat ze svých pozic a jsme připraveni se bránit všemi dostupnými prostředky včetně soudů, dovolání k EU atd., bude-li neustále útočeno ze strany ČOV na naše nezadatelná práva užívání vodního toku k motorové plavbě. ___________________________________________________________________

e-mail: csvm@seznam.cz www.csvm.cz ČESKÝ SVAZ VODNÍHO MOTORISMU Člen mezinárodní federace U.I.M. uznávané M.O.V. IČ: 00506184 č. ú. : 67250389/0800 (IBAN CZ18 0800 0000 0000 6725 0389) korespondenční adresa: Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4 Zároveň Vás tímto žádáme o důslednější kontrolu ze strany dozorových orgánů, které povedou k dodržování tzv. „Desatera... „ Ze zkušeností našich členů vyplývá, že minimálně 5 z 10ti uvedených bodů je stále ignorováno ze strany veslařů a kánoistů, což samo o sobě je bezpečnostním rizikem pro všechny účastníky plavebního provozu. V podzimních a jarních měsících, kdy se brzy stmívá, chybí zejména poziční světla na trenérských plavidlech i plavidlech sportovců. Dále Vás žádáme i o kontrolu výstroje trenérských plavidel, která mají na palubě pouze motor a nádrž. Dle našeho názoru by měli mít trenérské lodě na palubě kromě povinné výbavy i dostatek záchranných prostředků pro všechny doprovázené sportovce, neboť ti na svých nemotorových plavidlech nemají žádné záchranné prostředky i přesto, že jim to zákon nařizuje. Neustálé volání ČOV po zajištění bezpečnosti pro své „žáčky“ je z našeho pohledu velkým pokrytectvím. Nedodržování ustanovení „Desatera“ a plavba malých dětí na veslicích a kánoích bez záchranných vest už sama o sobě vede k ohrožení jejich zdraví a života. Sám jsem v minulých letech lovil z vody několik převrácených dětí v podzimních měsících bez vest a bez doprovodu trenéra. Ukažte mi kolik dětí přeplave Vltavu v Podolí v 5°C vodě..? Být rodičem a vidět jak jsou děti bezpečnostně zajištěny okamžitě je z vodáckého klubu odhlásím. Nedovedu si představit, že by se moji 12ti letí synové pohybovali po Vltavě bez doprovodu a bez záchranných vest. Součástí sportovních výchovy u mládeže ČSVM je znalost plavebních zákonů a vyhlášek a upřímně pochybuji, že tuto znalost má mládež u ostatních svazů a trenéři samotní.

Návrh ČSVM: Regulace provozu v úseku Výtoň / železniční most ř.km 55,4 - Helmovský jez, resp. výjezd z dolního plavebního kanálu PK Štvanice.

* pouze plavebními znaky omezujícími rychlost plavby na 10km/hod při zachování zákazu nebezpečného sání a vlnobití v celém úseku

* plavební znaky umístit viditelně nejlépe podvěsem pod železniční most na Výtoni v oblasti pilířů. U Štvanice viditelně nad sání do vodní elektrárny u Helmovského jezu. Za Český svaz vodního motorismu Jiří Pěknice předseda _________________________________________________________


Archiv
Mohlo by Vás zajímat:
Sledujte nás:
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page