ROČENKA Českého svazu vodního motorismu 2016

Ročenka ke stažení v .doc

Ročenka českého svazu vodního motorismu 2016

Vydal pro potřebu svých členů v březnu 2016

Český svaz vodního motorismu.

Redakce: Jiří Pěknice, Petr Pejša, Monika Mrkvičková

Obálka (foto): Irene Aksenova-Tomczak. Jedovnice 2016, start O-250

Podklady: pořádající oddíly a kluby, sportovní kalendář U.I.M.

Sportovní výsledky: Jiří Pěknice, Monika Mrkvičková a Karel Krämer

Tradiční ”Ročenka” obsahuje všechny potřebné údaje pro sezónu 2016.

Přejeme všem našim členům mnoho štěstí a úspěchů v sezóně 2016

Český svaz vodního motorismu

OBSAH:

Povinnosti soutěžících, hlavního rozhodčího a pořadatele soutěže/závodu.

Členská základna ČSVM (oddíly, kluby a individuální členové)

Řád pro přihlášky a vklady

Řád pro poskytování cen

Celostátní soutěže sportovních plaveb v roce 2016

Kalendář zahraničních soutěží, vhodných pro naše sportovní plavidla

Kalendář titulárních závodů (MS, ME) rychlostních člunů v roce 2016

Rozpisy závodů a soutěží v roce 2016

Rozpisy závodů mládeže FF v roce 2016

Pravidla technických disciplín Cílových plaveb pro rok 2016

Plavební odstávky na labsko - vltavské vodní cestě v roce 2016

Vzor Lodního deníku pro vyhodnocení v soutěži Dálkové plavby

Proplavování plavebními komorami roce 2016 a důležitá telefonní čísla

pro plavbu na labsko - vltavské vodní cestě, včetně nové kilometráže

Vyhláška SPS č.7/2012 o proplavování na labsko-vltavské vodní cestě Vnitřní zadní strana obálky:

Vyhodnocení sezóny 2016 FF junioři

Výkonný výbor ČSVM

číslo účtu: 67250389/0800

IČ: 00506184

kontaktní e-mail: csvm@seznam.cz

adresa pro korespondenci: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4

WEB: www.csvm.cz,

Facebook : Český svaz vodního motorismu

Jiří Pěknice, Minická 374, 181 00 Praha 8

e-mail: jiri.peknice@seznam.cz, mobil 602 305 105

Karel Krämer, Na Petřinách 40, 160 00 Praha 6

e-mail: karel@icecubebar.cz, mobil 733 532 601

ing. Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412-Kamýk,

e-mail: csvm.sekretar@seznam.cz mobil 602 363 348

Štěpán Fechtner, e-mail: csvm.evidence@seznam.cz mobil 777 217 288

František Pešek, e-mail: pesekf@volny.cz mobil 602 227 469

Václav Mráz, e-mail: mraz.vaclav36@seznam.cz tel. 721 485 957

Monika Mrkvičková, e-mail: monika.tatran@seznam.cz mobil 608 462 477

Michal Marvánek, e-mail: michal.marvanek@gmail.com tel: 606 677 679

Kontrolní komise ČSVM

Mgr. Ilona Pavlová mobil 777 261 874, e-mail: pavlova.ilona@gmail.com,

Miloslav Vondřich, mobil 606 822 128, e-mail: pizdur@volny.cz,

Hana Svobodová, mobil 607 954 281, e-mail: hanysekaspol@seznam.cz

Trenéři a členové komise mládeže ČSVM

Monika Mrkvičková tel: 608 462 477, e-mail: monika.tatran@seznam.cz

Klára Pěknicová, tel: 602 305 498, e-mail: klara.peknicova@seznam.cz

Vojtěch Kadlec, tel: 724 867 470

Miroslav Kohout, tel: 603 894 600, e-mail: mirek.kohout@centrum.cz

Veronika Pařezová tel: 724 649 634, e-mail: v.marvankova@email.cz

Michal Marvánek, tel: 606 677 679, e-mail: michal.marvanek@gmail.com

Lukáš Varga, 777 237 887, e-mail: vv.luky@centrum.cz

Leoš Dostál, tel: 777 153 261, e-mail: dostal15@centrum.cz

Jan Sojka,tel: 724 647 250, e-mail: janprace@seznam.cz

Petr Drábek,tel. 721 168 833, e-mail:lodepetr@seznam.cz,lppapir@seznam.cz

Dagmar Malinová, tel: 728 101 344, e-mail: d.malinova@centrum.cz

Karel Malina, tel: 723 613 562, e-mail: kamalina1@seznam.cz

Pavel Duda, tel: 724 636 356, e-mail: pavelduda.dc@seznam.cz

Jiří Brož, tel: 724 636 512, e-mail: ing.jiri.broz@gmail.com

Členové komise závodních člunů

Karel Krämer, tel. 733 532 601 , e-mail: karel@icecubebar.cz

Jiří Mašek, Hlavní 98,624 00 Brno,tel: 723 487 914, masek.13@seznam.cz

Členská základna Českého svazu vodního motorismu:

Povodí Vltavy

KVM OAKBay Husinec, Jiří Fexa, e-mail: fexovi@email.cz

KVaVM Stará plavba II, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8

Václav Vykysal, Mimoňská 622, 190 00 Praha 9, tel. 602 940 701,

e-mail: staraplavba2@seznam.cz, www.staraplavba2.cz

KVM Smíchov, Císařská louka, Praha 5, e-mail: jiri.peknice@seznam.cz

Božena Pěknicová, Minická 374, 181 00 Praha 8, tel. 702 059 453

KVS Kralupy nad Vltavou

Jiří Kramer, B. Němcové 357 , 277 46 Veltrusy, mob:602 305 893,

e-mail: kramer@kvsk.cz, www.kvsk.cz

Marina Vltava, o.s., Dvořákova stezka 27, 277 51 Nelahozeves

Květoslava Kožená, tel:602 688 735, email: kveta111@email.cz

Motorboat Racing Team Na Růžku 128, 250 63 Veleň

Shchelkalin Dmitry, tel. 605 278 306,e-mail: info@adventureboat.cz

Power Boat Club Prague

e-mail: petr.imramovsky@imramovsky.cz, tel: 603 426 600

Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9

SK Marína Chýše – Jílovská 10, 250 06 Davle,

e-mail: sk-marina-chyse@email.cz,

Jaroslav Šesták,tel. 728 604 028;www.sk-marina-chyse.estranky.cz

SK Viking, Smíchovský přístav,150 00 Praha 5, www.skviking.cz Michal Mareš, michal.mares@akmm.cz, mobil: 606 646 255

TJ Blaník, Císařská louka,LDS 1/4, 150 00 Praha.5, www.tjblanikpraha.cz

ing.Pavel Stránský, Toušeňská 7, 142 00 Praha 411,

tel. 723 737 228 , e-mail: paul.stransky@o2active.cz

yc Avia, DS 6/2,Císařská louka, 150 00 Praha 5,

ing. Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412,

tel. 602 363 348, e-mail: ycavia@seznam.cz

TJ Tatran Praha 7 - OVM, Podolský přístav, 147 00 Praha 4,

tel. 241 432 797, e-mail: yct@seznam.cz,

TJ Libeňský ostrov, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8,

Roman Kelbich, Dejvická 209/3, 160 00 Praha 6,

e-mail: t.j.libensky-ostrov@volny.cz, kelbich@seznam.cz

TJ Star odd. vod. Motor. Praha , Laufer Alan, Tovární 8, 17000 Praha 7, tel. 606 329 969, e-mail: lauferalan@gmail.cz,

TJ Ardea Kralupy nad Vltavou

VV TJ ARDEA, Vltavská 11 – Lobeček, 278 01 Kralupy n./Vlt.,

F. Pešek mobil: 602 227 469,

e-mail: tjardea@seznam.cz

VoMo Podolsko Karel Krämer, tel. 733 532 601,

Pražská 220, 397 01 Písek;

e-mail: vomopodolsko@seznam.cz, karel@icecubebar.cz,

Povodí Labe

1.ČKPaV Čelákovice

Václav Marvánek, U kapličky 1632, 250 88 Čelákovice,

tel.:725 820 373, e-mail: ckpav@volny.cz, www.1ckpav.wz.cz

KVM Děčín

Pavel Duda, Kladenská 317/17, 405 01 Děčín,

tel.:604 470 076, e-mail: afrodite.dc@seznam.cz

KVM Ústí nad Labem – Brná, tel. 777 652 919

Jiřina Žáčková, Dukelských hrdinů 762/2a, 400 01Ústí nad Labem,

e-mail: vladimirmatejovsky@seznam.cz, marek.pavl@seznam.cz

KVM Velichov, Jiří Bitman, Velichov 143, 363 01 Ostrov nad Ohří

tel.:777 869 907, e-mail: 0353942212@iol.cz

SK VM ČR Deli Lovosice

Tomáš Vojíř, Kostelní 906/36, 410 02 Lovosice, tel. 736 265 036,

e-mail: vojirtomas@seznam.cz

SVM Velké Žernoseky

Ivan Adámek, Velké Žernoseky 113, 412 01 Litoměřice,

tel.:723 940 743,e-mail: iadamek@seznam.cz, karel.louda@email.cz

TJ Brná, vodní sporty

Petr Hrdý, Varšavská 15, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 603 954 971

TJ Slavoj Litoměřice, oddíl vodního motorismu

Karel Malina, Zahradnická 70, 412 01 Litoměřice, tel. 723 613 562

e-mail: d.malinova@centrum.cz,

TJ Sokol Drahelice, oddíl vod. motorismu

Jiří Vítek, Boleslavská 1004, 288 02 Nymburk, tel. 606 244 067

e-mail: mirek.kohout@centrum.cz , jiri.nemec@bigfoot.com

Povodí Moravy

SK Lodní sporty Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

Josef Heller, Zarámí 400, 760 01 Zlín, tel. 603 497 377,

e-mail: heller@avonet.cz

Morava mimo vodní toky

Oddíl vodního motorismu Hlučín

Tomáš Hrbáček, P.Strádala 6, 748 01 Hlučín, tel. 777 609 026

KVM Lelekovice

Ing.Pavel Pospíšil, Lelekovice 138, 664 31 Lelekovice,

tel. 541 232 075, 777 308 482, e-mail: pav.posp@seznam.cz

KVS Jedovnice

Jiráskova 263, 679 06 Jedovnice, www.jedovniceracing.com

Marcel Čopák, e-mail: mcopak@seznam.cz, tel: 777 349 722,

Povinnosti pořadatele soutěže nebo závodu:

Shromáždit všechny přihlášky do soutěže nebo závodu, zkontrolovat zda jsou správně a úplně vyplněné - tzn.: jméno, příjmení, oddíl, startovní číslo (číslo průkazu ČSVM) lodě, kategorie, typ paliva (nafta, benzin).

Při shodě jména a příjmení musí být uvedeno např.: st., ml., jun., sen. atd)

Pořadatel musí mít k dispozici přihlašovací formulář

– ke stažení na www.csvm.cz, viz níže

2. Vybrat vklady ve stanovené výši.

3. Napsat startovní listinu rozdělenou

4. Zajistit soutěž nebo závod po stránce materiální a po ukončení vše vrátit na původní místo v původním stavu. Zjistit, zda místní podmínky dovolují uspořádání soutěže dle rozpisu.

5. Po skončení soutěže nebo závodu vyhotovit dle podkladů hlavního rozhodčího výsledkovou listinu.

6. Vyvěsit výsledkovou listinu a do předepsané lhůty shromáždit případné protesty s předepsaným vkladem a předat je hlavnímu rozhodčímu k posouzení a vyřešení.

7. Po vyřešení protestů vyhlásit výsledky a rozdat ceny, medaile atd.

8. Odeslat výsledkovou listinu a vyúčtování (výplatní listiny) v listinné podobě na adresu: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4

v elektronické podobě – e-mailem na: csvm@seznam.cz

Konečné výsledkové listy jsou k nahlédnutí a stažení na webu ČSVM

9. Ředitel soutěže má povinnost zrušit soutěž v případě ohrožení majetku, zdraví nebo života účastníků soutěže.

POZOR: Formuláře přihlašovací, startovní, výsledkové a výplatní listiny mají předepsanou formu a jsou uveřejněny na www.csvm.cz

Povinnosti hlavního rozhodčího soutěže nebo závodu:

1. Zkontrolovat, zda startovní listina souhlasí s přihláškami podanými do soutěže nebo závodu. Při technické prohlídce plavidel fyzicky zkontrolovat soutěžní plavidlo, zda údaje na přihlášce souhlasí s platným lodním osvědčením a u soutěží, kde je předepsáno startovní číslo, i jeho velikost, umístění a čitelnost.

2. Projít nebo projet celou trať a zjistit, zda je způsobilá a bezpečná pro průběh soutěže nebo závodu.

3. Rozdělit funkce ostatním rozhodčím, přidělit jim místa, určit povinnosti a přidělit jim pomůcky, o jejichž řádné funkci se předem sám přesvědčil.

4. Dbát na regulérnost celého průběhu soutěže nebo závodu.

5. Po skončení soutěže nebo závodu shromáždit záznamy od všech rozhodčích a časoměřičů, sám je vypočítat, nebo předat výpočtáři k vypočtení výsledků.

6. Spolu s ředitelem soutěže nebo závodu vyhotovit podklady pro výsledkovou listinu.

7. Vyřešit a rozhodnout případné protesty, v kladném případě opravit výsledkovou listinu a předat ji řediteli soutěže nebo závodu, který vyhlásí výsledky a předá ceny.

8. Hlavní rozhodčí má povinnost v závažných případech odložit zahájení kterékoliv části soutěže, případně soutěž zastavit nebo i zrušit v případech, kdy pořadatel nezajistil náležitosti potřebné pro soutěž nebo kdyby mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti lodí, posádek či třetích osob.

9. Poslat nebo předat stručnou zprávu o průběhu soutěže či závodu na adresu: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4 nebo na e-mail: csvm@seznam.cz.

Každý, kdo se soutěže nebo závodu zúčastní – pořadatel soutěže, soutěžící i rozhodčí – se zavazuje znát platný řád a pravidla soutěže nebo závodu a řídit se jimi v průběhu celé soutěže nebo závodu.

Řád pro přihlášky a vklady do soutěží a závodů členů ČSVM

1. Přihláška

Přihlásit se do soutěže/závodu lze telefonicky, SMS, e-mailem nebo poštou nejpozději do data uvedeného v rozpisu soutěže/závodu. V zájmu zajištění soutěže/závodu žádáme o telefonické, SMS nebo e-mailové přihlášení alespoň 3 dny dopředu. SMS ve tvaru: příjmení, jméno, kategorie. Přihlašování na místě, je-li to dle rozpisu možné, je zapisováno a podpisem účastníka stvrzeno do přihláškové listiny pořadatele.

2. Vklad pro přihlášku člena ČSVM

Vklad činí nejméně 50 Kč, nejvýše však 150 Kč za každou soutěž a soutěžící osobu dle rozpisu této soutěže (není-li v rozpisu uvedeno jinak). Vklad je nutno zaplatit nejpozději při prezentaci před rozpravou soutěžících. Přihlášený soutěžící při neúčasti na soutěži je povinen zaplatit vklad v plné výši do deseti kalendářních dnů po ukončení soutěže pořadateli. Při neuhrazení vkladu nemá soutěžící nárok na účast v této i dalších soutěžích.

3. Neúčast v soutěži

Nedává nárok na vrácení již složeného vkladu.

Vklady do závodů a soutěží

Pro členy ČSVM určuje pořadatel v rozpisu soutěže. Pro ostatní účastníky soutěže/závodu platí následující, není-li v rozpisu uvedeno jinak:

Cizí státní příslušník 50.- EUR, jede na vlastní riziko a není pojištěn.

Občan ČR, nečlen ČSVM - 500 Kč, jede na vlastní riziko a není pojištěn.

Občan Slovenska, člen SZVM jako člen ČSVM.

Vklad je nutno uhradit za start v každé kategorii.

Na MS a ME se vklady nevybírají (podle předpisů U.I.M.)

Mládež do 18-ti let – jednotné startovné 50.-kč

Řád pro poskytování cen při soutěžích a závodech ČSVM

Jako zdroj pro úhradu cen v jednotlivých soutěžích a závodech slouží vybrané vklady, které mohou být doplněny z prostředků pořádající jednoty, klubu nebo oddílu. V žádném případě však neslouží k dotování cen příspěvek ČSVM na technické zabezpečení nebo na náhrady.

Výjimka je možná při konání Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa po předběžné dohodě s výkonným výborem ČSVM.

Řád pro poskytování náhrad při soutěžích ČSVM

V roce 2016 nebude ČSVM poskytovat náhrady.

Protesty (sportovní plavby)

Protesty proti skutečnosti, které mohou být závodníkovi známé ještě před zahájením závodu, je nutné uplatnit nejpozději při rozpravě závodníků s hlavním rozhodčím. Ostatní námitky je možno podat nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků rozjížďky nebo závodu. Protesty musí být podány písemně a doloženy finančním vkladem 500.-Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protesty proti měření času jsou nepřípustné.

Účast na MS, ME, MZ a Trofejích v cizině v roce 2016

A. Závodní čluny:

MZ: Každý držitel mezinárodní licence ve své kategorii má možnost zúčastnit se MZ dle kalendáře UIM 2016 za těchto podmínek:

a) přihláška bude VV ČSVM podána nejpozději 30 dnů před termínem konání MZ v cizině. Přihláška se podává na každý MZ zvlášť.

b) Uchazeč obdrží neprodleně technický souhlas se startem v cizině.

  1. Finanční náhrady se v roce 2016 neposkytují, ČSVM hradí pojistku na závodech dle zvláštního předpisu

B. Sportovní čluny:

Representanty jmenuje VV ČSVM na základě přihlášky zájemců. Finanční náhrady se v roce 2016 neposkytují.

C. Formula Future:

Reprezentaci vybírá dle dosažených výsledků daného roku s přihlédnutím k roku předchozímu VV ČSVM. Vyjímku tvoří pouze reprezentant, který v předchozím roce získal titul na ME / MS. V tomto případě se jedná o obhajobu titulu.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE sportovních plaveb v roce 2016

Mistrovství ČR Dálkových plaveb

Soutěž se pořádá podle soutěžních pravidel ČSVM ve znění 2016. Je možné se přihlásit během soutěžního období kdykoliv, do soutěže se započítávají km upluté po doručení přihlášky. Soutěžní tratě musí být splavné a povolené pro malá plavidla dle ŘPB. Do soutěže se započítává pouze jedna zahraniční plavba za kalendářní rok s jedním plavidlem na vnitrozemských vodních cestách. Do soutěže se nezapočítávají komerční plavby (za účelem výdělku). Přihlášky zašlete na adresu VV ČSVM na předepsaném tiskopisu (soupisce). Soutěžní období trvá od 1.1. 2016 do 29. listopadu 2016. Deník soutěže s řádnou rekapitulací je nutné odevzdat nejpozději do 30. listopadu 2016 HROMADNĚ za celý klub, Jiřímu Pěknicovi osobně, nebo do loděnice KVM Smíchov, nebo do loděnice TJ Tatran v Podolí ke kustodovi. Vyhlášení výsledků DP proběhne v sobotu 14.1.2017 v 18:00 hodin na botelu Admirál (Smíchovská náplavka, Praha 5).

Vzor zápisů do lodního deníku naleznete na straně 32 a 33 tohoto sešitu. Lodní deníky používejte pouze předepsaného formátu. Tento lze ve vázaném provedení koupit za 250.- Kč u J. Pěknice

Mistrovství České Republiky sportovních plavidel na okruhu

Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech H1-H3. Vyhlášení Mistra ČR po skončení vyhlášení na H3. Mistr ČR se vyhlašuje pouze proběhnou-li všechny tři závody H1-H3

Mistrovství České republiky v Cílových plavbách

Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech CP1 – CP13.

Mistr ČR v Cílových plavbách bude vyhlášen v sobotu 14.1.2017 v 18:00 hodin na botelu Admirál (Smíchovská náplavka, Praha 5).

Kalendář zahraničních soutěží pro sportovní plavce 2016

Trofej zahraničních plaveb

Termín soutěže: 1. dubna až 15. listopadu 2016.

Jedna plavba v roce mimo území ČR v trvání minimálně 5 dnů a maximálně 30 po sobě následujících dnů, v délce minimálně 300 km.

Přihláška a vklad: do 1. dubna 2016 s vkladem 100 Kč.

Československý pohár regularity

Termín soutěže: 25.6.2016

Bratislava (více v rozpisech soutěží

Mistrovské závody rychlostních člunů v roce 2016

2.9. - 4.9. Jedovnice pořadatel KVS Jedovnice

MS O250, ME FR1000, O500, OSY 400

Kalendář titulárních závodů rychlostních člunů

Mistrovství světa:

F500 : 13-15.5. Boretto (Itálie)

17. - 19.6. Barcis ( Itálie)

1.-3.7. Baja (Maďarsko)

27.-28.8. Thermopil (Ukrajina)

16.-18..9. Cremona (Itálie)

O-350 : 2.-4.9. Jedovnice (Česko) O-250 : 6.-7.8. Kreibstein (Německo)

O-125 : 18-21.6. San Nazzaro (Itálie) OSY400 : 29.- 30.8. Tallin (Estonsko)

Mistrovství Evropy : O-700 : 2.-4.9. Jedovnice (Česko)

O-500 : 4.-5.6. Traben Trarbach (Německo)

F350 : 8.-10.7. San Nazzaro (Italie)

30.-31.8. Aizkraukle (Lotyšsko)

F250/ F125 13.-15.5. Boretto (Italie)

1.- 3.7. Baja (Maďarsko)

27.-28.8. Thermopil (Ukrajina)

OSY400 : 4.-5.6. Traben - Trarbach (Německo)

FR1000 : 27. - 28.6. Dessau (Německo) 6 - 8.8. Bitterfeld (Německo)

Rozpisy národních závodů a soutěží závodních člunů a sportovních plaveb v roce 2016

Všeobecně platí:

V termínu konání soutěže je kotvení a pobyt v přístavu pořadatele zdarma.

Startovní číslo je stejné jako číslo průkazu člena ČSVM.

(platí pouze pro nerychlostní sportovní plavby).

Startovní číslo nečlenům přidělí pořadatel

Startovní číslo má minimální výšku 30 cm a musí být viditelné z obou stran lodě.

Soutěže, na nichž je povinnost mít na plavidle startovní číslo, budou označeny takto : §§§

Závodní čluny________________________

Jedovnice 2016

Mistrovství světa O250,

seriál Mistrovství Evropy FR1000,

mezinárodní závod OSY 400

mezinárodní závod O500

1. Pořadatel: KVS Jedovnice

2. Datum konání: 2.9.- 4.9. 2016

3. Místo konání: Jedovnice, rybník Olšovec

4. Ředitel závodu: Karel Krämer

Hlavní rozhodčí: Marie Šacherlová, zástupce A. Kratochvíl

Techničtí komisaři: Dušan Semerák, Pavel Pospíšil, Jin. Šles,

P. Strapouch

Rozhodčí: A. Semeráková, K. Krejčí,, E.Šacherlová,

R. Tomášek, Z.Tomášková, B. Češková,

2x Mrkvičková, K.Pěknicová,

5. Přihlášky: KVS Jedovnice, Jiraskova 263, 679 06 Jedovnice

e-mail: jedovniceracing@seznam.cz

startovné: bez vkladů

6. Časový rozvrh:

Pátek – dojezd závodníků, prezentace a technická přejímka lodí

Sobota – přejímka lodí, rozprava, trénink a první rozjížďky 9.00–17.00hod

Sportovní plavby_______________________

CP 1 - Zahájení sezony, Memoriál Jiřího Svobody

1. Pořadatel: TJ Tatran Praha 7

2. Datum konání: pátek 30. dubna 2016

3. Místo srazu: Vltava ř.km. 77,9 – pravý břeh – Davle

4. Ředitel soutěže: Tomáš Kotrba

Tajemník: Zuzana Havlínová

Hlavní rozhodčí: Jiří Pěknice

Adéla Vyhnánková-Novotná

5. Přihlášky a vklad: TJ Tatran,Podolský přístav č.5, 14700 Praha 4

zuzana.havlin@seznam.cz, yct@seznam.cz

nebo SMS na tel: 607 208 389, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hod

rozprava soutěžících 12.30

technická disciplína: hod záchranným kruhem z břehu 13.00

vyvěšení výsledků 15.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace: Pořadatel neposkytuje občerstvení.

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

CP 2 - Ardea

1. Pořadatel: TJ Ardea Kralupy

2. Datum konání: 7. května 2016

3. Místo srazu: Ardea – přístav – ř.km. 20,7

4. Ředitel soutěže: Franta Pešek

Tajemník: Jana Henychová

Hlavní rozhodčí: David Novotný

Rozhodčí: Adéla Vyhnánková-Novotná

5. Přihlášky a vklad: František Pešek, e-mail: pesekf@volny.cz ,

tjardea@seznam.cz nebo SMS: 602 227 469

vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 13.00 hodin

rozprava soutěžících 13.30

prohlídka lodí §§§ 13.45

technická disciplína: přistávání u plata 14.00

vyvěšení výsledků 16.00

vyhlášení výsledků 16.30

  1. Ostatní informace: Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

H2- Roudnický trojúhelník

1. Pořadatel : Power boat club Prague

2. Datum konání: 14. květen 2016

3. Místo srazu: loděnice IMRAMOVSKÝ MARINE

Labe ř.km. 811,1 - levý břeh

Sladkovského nám. 430, Roudnice nad Labem

4. Kategorie:

B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

5. Ředitel soutěže: Petr Imramovský ml.

Tajemník Petr Imramovský

Hlavní rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí: K.Pěknicová, P..Rys, V.Kadlec, Mrkvička, J.Henychová, V.Henych, M. Mrkvičková, K.Zelenková-Nedvědová, A.Vyhnánková-Novotná, B.Nedvěd, O. Dvořáková

6. Časový rozvrh:

dojezd a prezentace 14.5. do 9.00 hod

přejímka plavidel §§§ 9.30 hod

povinná rozprava a výklad tratě 10.00 hod

trénink 10.30 hod

start I. kola 11.30 hod

vyhlášení výsledků 18.00 hod

7. Soutěžní trať: start, cíl Labe ř.km 25,9

1. obrátka Labe ř.km 26,5

2. obrátka Labe ř.km 26,6

3. obrátka Labe ř.km 25,7

kategorie:

B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

V případě méně než 6ti závodníků v kategorii, budou tyto sloučeny tak, aby celkový počet závodníků na trati nepřesáhl počet 16.

Principem vytrvalostního závodu na okruhu 1,8km je ujet co nejvíce kol za určenou dobu 20min, ve dvou rozjížďkách.

Bližší informace a propozice za předběžnou přihlášku do 25. dubna 2016 na adresu pořadatele nebo e-mail: csvm@seznam.cz,

NN - Noční navigační

1. Pořadatel: KVM Smíchov

2. Datum konání: 21. května 2016

3. Místo srazu: Vltava ř.km. 74,0 – pravý břeh – Srub

4. Ředitel soutěže: Štěpán Fechtner

Tajemník: Jirka Pěknice

Hlavní rozhodčí: Petr Mrkvička

Rozhodčí: Kateřina Zelenková-Nedvědová

5. Přihlášky a vklad: jiri.peknice@seznam.cz

nebo SMS na tel: 602 305 105, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 18.00 hod

rozprava soutěžících 18.30

start první posádky 21:30

vyvěšení výsledků 22.5.neděle 10.00

vyhlášení výsledků 10.30

7. Ostatní informace: Noční plavby po vytyčené trati, pořadatel dodá jedno stejné plavidlo pro všechny účastníky s přívěsným motorem na „pínu“, letmý start.

Pořadatel poskytuje občerstvení za úhradu.

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

CP 3 - Cílová plavba Brná

1. Pořadatel: KVM Ústí nad Labem – Brná

2. Datum konání: 21. května 2016

3. Místo srazu: KVM Brná ř.km 770,1, pravý břeh

4. Ředitel soutěže: Václav Černohous

Tajemník: Jiřina Žáčková

Hlavní rozhodčí: Miloš Zelený

Rozhodčí: Marková Libuše, Alena Černohousová,

5. Přihlášky a vklad: Jiřina Žáčková, Dukelských hrdinů 762/2a,

400 01 Ústí nad Labem, SMS: 603 849 923,

e-mail:marek.pavl@seznam.cz , vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 10.30 hodin

rozprava soutěžících 11.00

prohlídka lodí §§§ 11.15

technická disciplína: kýlová formace 12.00

vyvěšení výsledků 14.00

vyhlášení výsledků 14.30

7. Ostatní informace: Po skončení soutěže bude společné posezení

v klubovně loděnice, kde pořadatel zajistí občerstvení za úhradu.

CP4 - Nelahozeves

1. Pořadatel: Marina Vltava

2. Datum konání: 28. květen 2016

3. Místo srazu: Vltava ř.km 20,15 levý břeh, Nelahozeves

4. Ředitel soutěže: Květoslava Kožená

Tajemník: Olga Mezerová

Hlavní rozhodčí: František Gross

Rozhodčí: Jana Grossová

5. Přihlášky a vklad. SMS:602 688 735, e-mail: kveta111@email.cz

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hod

rozprava soutěžících 12.30

technická disciplína : hod lanem na břehu 12.45

vyvěšení výsledků 15.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace: pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

Možnost odplutí druhý den. Pro členy klubů ČSVM, WC a sprchy

zdarma. Soutěžící 1 točené pivo zdarma. Hodnotné ceny atd.

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

H2- Kralupská míle

1. Pořadatel: KVS Kralupy

2. Datum konání: 4.června 2016

3. Místo srazu: loděnice KVS Kralupy ř.km. 22,3

4. Ředitel soutěže: Jiří Kramer

Hlavní rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí: K.Pěknicová, O.Dvořáková,, B.Nedvěd, P.Pavel, P.Rys, M.Mrkvičková, P.Mrkvička

Obrátky: P.Rys/M.Wimmer,J.Henychová,V.Henych

Záchrana: D.Novotný, M. Zelený, F.Pešek,

5. Časový rozvrh:

Příjezd na místo srazu den předem s vlekem a složení lodě na vodu možný pouze do 18:30 !!!!

dojezd a prezentace 4.6. do 8.00 hod

přejímka plavidel §§§ 9.00 hod

povinná rozprava a výklad tratě 10.00 hod

trénink 11.00 hod

start I. kola 12.30 hod

vyhlášení výsledků 17.00 hod

6. Soutěžní trať: start, cíl ř.km 22,3

horní obrátka ř.km 22,9

dolní obrátka ř.km 22,0

kategorie:

B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

V případě méně než 6ti závodníků v kategorii, budou tyto sloučeny tak, aby celkový počet závodníků na trati nepřesáhl počet 16.

Principem vytrvalostního závodu na okruhu 1,8km je ujet co nejvíce kol za určenou dobu 20min, ve dvou rozjížďkách.

CP5 - Cílová a hvězdicová plavba Praha

1. Pořadatel: Stará plavba II.

2. Datum konání: 11. června 2016

3. Místo srazu: loděnice Stará plavba v Libni

4. Ředitel soutěže: Martin Kohout

Tajemník: Václav Vykysal

Hl. rozhodčí: Petr Rys

Rozhodčí: Ilona Pavlová

5. Přihlášky a vklad: V. Vykysal, 190 00 Praha 9, Mimoňská 622

e-mail: staraplavba2@seznam.cz,

nebo SMS: 775 125 298, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hodin

rozprava soutěžících 12.30

prohlídka lodí 12.45

technická disciplína: zajíždění do ježka společným gum. člunem

zajíždění do ježka 13.00

vyvěšení výsledků 15.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

Bližší informace a propozice za předběžnou přihlášku do 30. května 2015 na e-mail: csvm@seznam.cz a kramer@kvsk.cz,

CP6 - Klecany

1. Pořadatel: SK Viking Praha

2. Datum konání: 18. června 2016

3. Místo srazu: Vltava ř. km 37,3 Klecany, p.b. pod přívozem

4. Ředitel soutěže: Dalibor Vinklát

Tajemník: Michal Mareš

Hl. rozhodčí: David Novotný

Rozhodčí: Ilona Pavlová

5. Přihlášky a vklad: do loděnice pořádajícího oddílu nebo

e-mail: michal.mares@akmm.cz

SMS: 606 646 255, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.00 hod

rozprava soutěžících 11.30

prohlídka lodí §§§ 11.45

technická disciplína: - hod kruhem z lodě 12.00

vyvěšení výsledků 14.00

vyhlášení výsledků 15.30

  1. Ostatní informace Návrat do Prahy bude upřesněn na místě

R - Československý pohár regularity

  1. Pořadatel: SZVM

  2. Datum konání: 25.června 2016

  3. Místo srazu: Bratislava

  4. rozhodčí: P.Rys, O.Dvořáková, D.Novotný, S.Vondřich, A.Novotná-Vyhnánková,

Bližší info u Jirka Pěknice nebo na dotaz email: csvm@seznam.cz

CP7 – Bílá vlajka

1. Pořadatel: KVM Smíchov

2. Datum konání: středa 13.července 2016

3. Místo srazu: Týn nad Vltavou, ř.km 205

vývaziště pro malá plavidla na pravém břehu

4. Ředitel soutěže: Štěpán Fechtner

Tajemník: Štěpán Fechtner

Hl. rozhodčí: Bohumil Nedvěd

Rozhodčí: Katka Zelenková-Nedvědová

5. Přihlášky a vklad: písemně do 4.7. s vkladem 100 Kč za soutěžní loď

Š.Fechtner, Malířská 16, 170 00 Praha 7, e-mail: csvm@seznam.cz

6. Časový rozvrh: dojezd a presentace do 10:00 hod

rozprava soutěžících 10:30

prohlídka lodí §§§ 10:45

technická disciplína – kotvení proti proudu 11:00

vyvěšení výsledků 14:00

vyhlášení výsledků 14:30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí věcné ceny. Kotvení bude zajištěno na pravém břehu pod vývazištěm MP přímo v Týně nad Vltavou, nebo individuálně. Budou zajištěny městské toalety.

Zúčastněné lodě musí splňovat parametry pro převoz na VD Slapy a VD Orlík,

CP8 - Cílová plavba Čelákovice (v čase konání MVČ)

1. Pořadatel: I. ČKVaP

2. Datum konání: 30.července 2016

3. Místo srazu: Čelákovice

4. Ředitel soutěže: Václav Marvánek

Tajemník: Veronika Pařezová

Hl. rozhodčí: Jana Henychová

Rozhodčí: Lukáš Sadílek

5. Přihlášky a vklad: e-mail: v.marvankova@email.cz,

nebo SMS: 724 649 634, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hodin

rozprava soutěžících 12.30

start prvního soutěžícího 12.45

vyvěšení výsledků 15.30

vyhlášení výsledků 16.00

technická disciplína: - slalom na společném gumovém člunu

s motorem 5Hp - pína, trať kategorie M1 viz dále.

Pokud se přihlásí kategorie M, pojedou jinou trať než, jezdí na FF!!!

7. Ostatní informace: Pořadatel zajištuje občerstvení za úhradu.

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

MVČ – Modrá vlajka Čech

  1. Pořadatel: ČSVM

  2. Datum konání: 23.července – 5.srpna 2016

3. Místo srazu: Labe ř.km 802,7 Lounky „U Trumpetky“

4. Ředitel soutěže: Franta Pešek

Tajemník: Jirka Pěknice st.

Hlavní rozhodčí Václav Mráz

Rozhodčí: Ilona Pavlová

5. Přihlášky a vklad: e-mailem: csvm@seznam.cz,

NEJPOZDĚJI do 10. července 2016

Přihláška musí obsahovat závaznou objednávku počtu večeří (raut, steaky na grilu) v ceně 150.- Kč, které se uhradí při prezentaci.

Dodatečné přihlášky pouze po dohodě s ředitelem soutěže.

Vklad soutěže 100.- Kč na soutěžní plavidlo

Při nevyvěšení soutěžní vlajky hrozí diskvalifikace.

Soutěžní vlajky lze objednat u Míly Wünschové tel: 731 502 449

  1. Časový rozvrh:

Start na libovolném místě v Čechách, kde není zakázána plavba sportovních plavidel, počínaje dnem 23.7. v 00.00 hodin.

Dojezd, prezentace a předání deníků v pátek 5.8. do 12.00 hod,

Vyvěšení výsledků 18.00 hodin.

Vyhlášení výsledků na závěrečné večeři 18.30 hodin.

7. Ostatní informace:

Pro rok 2016 je možno plout pouze na:

- Vltava od VD Slapy dolní voda ř.km 92,6 po Mělník ř,km 0,00

- Labe od státní hranice v Hřensku pod peřeje „Labské hrčáky“

Nezapočítávají se přítoky, jezera, vjezdy do přístavů atd.

Vyhodnocen je pouze kapitán.

CP 9 - Hvězdicová plavba ARDEA

1. Pořadatel: TJ Ardea Kralupy

2. Datum konání: 20. srpna 2016

3. Místo srazu: přístav Ardea ř.km. 20,7

4. Ředitel soutěže: František Pešek

Tajemník: Roman Svoboda

Hl. rozhodčí: Jana Grossová

Rozhodčí: František Gross

5. Přihlášky a vklad e-mail: pesekf@volny.cz

nebo SMS: 602 227 469, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.30 hod

rozprava soutěžících 13.00

prohlídka lodí 13.30

technická disciplina – hod drnovkou 14.00 vyvěšení výsledků 16.30

7. Ostatní informace: Tombola.

Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

CP 10 - Slavnosti Majáku VI. ročník

1. Pořadatel: KVM Libeň

2. Datum konání: 3. září 2016

3. Místo srazu: Vltava ř.km loděnice KVM Libeň

4. Ředitel soutěže: Milan Macek

Tajemník: Zuzana Kopsová

Hl. rozhodčí: Ilona Pavlová

Rozhodčí: Milan Tulach

5. Přihlášky a vklad: e-mailem na: milan@barmakolor.cz

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hodin

rozprava soutěžících 12.30

technická disciplína: zajíždění do ježka společným gum. člunem

zajíždění do ježka 13.00

vyvěšení výsledků 15.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

H3 – GP Klecany

1. Pořadatel : KVM OAK Bay

2. Datum konání: 10. září 2016

3. Místo srazu: Klecany ř. km 37,3, pravý břeh

4. Kategorie: B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

V případě méně než 6ti závodníků v kategorii, budou tyto sloučeny tak, aby celkový počet závodníků na trati nepřesáhl počet 16.

Principem vytrvalostního závodu na okruhu cca 1,8km je ujet co nejvíce kol za určenou dobu 20min, ve dvou rozjížďkách.

Vytrvalostní rychlostní závod sportovních plavidel kolem „roztockého ostrova“ - obrátky doprava

5. Přihlášky a vklad: bližší info na www.racecamp.cz

6. Ředitel soutěže: Jiří Fexa

Tajemník Lenka Fexová

Hlavní rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí: B.Nedvěd, P .Pavel, A.Vyhnánková - Novotná,

K. Pěknicová, O.Dvořáková, L.TIchotová,

obrátka: M.Wimmer, P.Rys, Henychovi

záchrana: D. Novotný, F. Pešek, M. Zelený,

7. Časový rozvrh:

dojezd a prezentace 10.9. do 9.00 hod

přejímka plavidel §§§ 9.30 hod

povinná rozprava a výklad tratě 10.00 hod

trénink 10.30 hod

start I. kola 11.30 hod

vyhlášení výsledků 18.00 hod

společenský večer 20.00 hod

CP 11 - Vinobraní Mělník

1. Pořadatel: yc Avia

2. Datum konání: 17. září 2016

3. Místo srazu: Vltava ř.km8,9 Hořínského kanálu L.B. nad PK

4. Ředitel soutěže: Pavel Janák

Tajemník: Petr Pejša

Hlavní rozhodčí: Petr Mrkvička

Rozhodčí: Vojta Kadlec, Bohumil Nedvěd

5. Přihlášky a vklad. do loděnice TJAvia Císařská louka

e-mail: ycavia@seznam.cz,

SMS: 602 363 348, vklad 100.-Kč

6. Časový rozvrh: dojezd a presentace do 13.30 hod

Uzávěrka prezentace v 13.30 je definitivní, pozdější prezentace nebude umožněna.

rozprava soutěžících 13.45

technická disciplína vázání uzlů 14.00

vyvěšení výsledků 16.00

vyhlášení výsledků 16.30

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

Memoriál M. Kubely

1. Pořadatel: Klub vodáků a vodních motoristů Stará plavba II.

2. Datum konání: 24. září 2016

3. Místo srazu: Vltava ř.km 72,2 pravý břeh – Lávka 11.00 hod

4. Časový rozvrh PK Štěchovice 13.00 hod

Třebenice - společný odchod k pomníčku M. Kubely 13.45 hod

Bez soutěžní disciplíny.

NEZAPOČÍTÁVÁ SE JAKO POVINNÁ ÚČAST PRO POTŘEBY KLUBŮ (SK Viking, TJ Blaník, atd..).

CP 12 - Sraz DP - Memoriál Dr. Jiřího Steffala

1. Pořadatel: ČSVM + Tatran

2. Datum konání: 1 .října 2016

3. Místo srazu: Vltava ř.km 69,8 levý břeh - pláž Strnady

4. Ředitel soutěže: Pavel Kašpar

Tajemník: Zuzana Havlínová

Hlavní rozhodčí: Lukáš Sadílek

Rozhodčí: Slávek Vondřich

5. Přihlášky a vklad: TJ Tatran,Podolský přístav č.5, 14700 Praha 4

zuzana.havlin@seznam.cz, yct@seznam.cz

SMS: 607 208 389, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.00 hod

rozprava soutěžících 11.30 hod

technická disciplína: hod lanem na břehu 11.45 hod

vyvěšení výsledků 15.30 hod

vyhlášení výsledků 16.00 hod

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí občerstvení za úhradu

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

CP 13 – Cílová plavba Viking

1. Pořadatel: SK Viking Praha

2. Datum konání: 22. října 2016

3. Místo srazu: ř.km 60,3 pravý břeh Hodkovičky – Krčma u Sváry

4. Ředitel soutěže: Marek Hejský

Tajemník: Monika Petkov

Hlavní rozhodčí: Jirka Pěknice

Rozhodčí: Milan Tulach

5. Přihlášky a vklad: do loděnice SK Viking nebo SMS: 606 646 255

e-mail: petkovmona@seznam.cz, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.30 hod

rozprava soutěžících 11.45

technická disciplína : hod lanem na pachole 12.00

Vyvěšení a vyhlášení výsledků 15.00

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

Labská ledová plavba - Memoriál Vl. Hedvábného

1. Pořadatel: Sdružení vodních motoristů Velké Žernoseky

2. Datum konání: 5. listopadu 2016

3. Místo srazu: Labe ř.km 864,5 klub Brandýs nad Labem

4. Časový rozvrh sraz 5.11. do 16:00

Od 17:00 společenský večer

Přihlášky na e-mail: karel.louda@email.cz., nebo tel.:604 205 832.

Bez soutěžní disciplíny.

CP 14 - Ledová plavba

1. Pořadatel: TJ Blaník Praha

2. Datum konání: 12. listopadu 2016

3. Místo srazu: Davle ř.km 78,0 pravý břeh

4. Ředitel soutěže: Bohumil Nedvěd

Tajemník: Lukáš Sadílek

Hlavní rozhodčí: M. Zelený

Rozhodčí: Š. Fechtner

5. Přihlášky a vklad: TJ Blaník, Císařská louka, 150 00 Praha 5,

e-mail: lukasa@motocinda.cz, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: PK Modřany 8.00

PK Vrané 9.00

Dojezd a prezentace do 11.30 hod

technická disciplína : vázání uzlů 11.45

Vyvěšení a vyhlášení výsledků 14:00

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí občerstvení za úhradu.

Každý soutěžící obdrží zdarma guláš.

Soutěže se může účastnit mládež 6-18let s vkladem 50,-Kč

KALENDÁŘ MLÁDEŽE FF

Mistrovství ČR mládeže - Formule budoucnosti.

Soutěž se pořádá podle pravidel U.I.M. - Formule FUTURE (ve znění platném pro rok 2016 )

Oddíl přihlašuje své soutěžící hromadně do 1.dubna 2016.

Slalom jednotlivců bude tříkolový. Do výsledků se průběžně započítávají výsledky jednotlivých absolvovaných kol.

1.kolo – 28.5.2016 – 1.ČKPaV / Čelákovice

2.kolo – 25.6.2016 – KVM Děčín / jezero Píšťany

3.kolo – 15.10.2016 – KVS Kralupy

Paralelní slalom bude dvoukolový

1.kolo – 21.5.2016 – TJ Tatran / Měchenice, srub

2.kolo – 8.10.2016 – KVM Děčín / jezero Píšťany

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ, NENÍ POVOLENA NA ZÁVODECH ČSVM FF SAMONAFUKOVACÍ VESTA!!

ZÁVODNÍCI BUDOU POUŽÍVAT POUZE HOMOLOGOVANÉ HELMY!!

Trenéři jsou povinni na všechny závody přivézt čluny a helmy, které mají propůjčené od ČSVM.

Je povinnost každého oddílu přijet na závody s trenérem, který bude se závodníky trénovat. Vypsání času tréninku ( pátek,sobota ) je plně v kompetenci pořadatele, který je povinen informovat všechny oddíly před pořádáním závodu. Každý závodník má na trénink vymezen čas 6 min. dle pravidel UIM.

Příspěvek na opravu motorů činí 1000,-Kč a rodiče jsou povinni zaslat platbu do 31.6.2016 na účet svazu, který je zveřejněný na stránkách svazu www.csvm.cz. Platbu je NUTNÉ zaslat pod jménem dítěte!!!!!

Kalendář mezinárodních závodů mládeže FF v roce 2016

Třídy: Titul: Místo / země: Datum konání:

M1 – M5 ME/MS Latvia, Aluksne / 30.6. – 3.7.2016

Reprezentaci vybírá VV ČSVM dle dosažených výsledků daného roku s přihlédnutím k roku předchozímu. Výjimku tvoří pouze reprezentant, který v předchozím roce získal titul na ME / MS. V tomto případě se jedná o obhajobu titulu.

KZ 1 – Kontrolní závod mládeže – FF