top of page

USNESENÍ z konference ČSVM - 6.3.2016

USNESENÍ

Z výroční konference Českého svazu vodního motorismu, která se konala dne 6.3.2016 v sále TJ Tatran v Praze 4 v Podolí – Podolský přístav č.5 ve 13:00 hodin

Organizační záležitosti:

1,Uvítání delegátů,hostů a zahájení výroční konference provedl předseda Českého svazu vodního motorismu pan Jiří Pěknice. V úvodu vyhlásil minutu ticha za zesnulé vodní motoristy (Karela Kotačku, Josef Smutný, ………)

2, Výroční konference zvolila a schválila:

a,pracovní představenstvo: Jiří Pěknice st., Štepán V. Fechtner, A-20,N-0,Z-0

b,jednací řád konference A-20,N-0,Z-0

c,program výroční konference dle pozvánky A-20,N-0,Z-0

d,mandátovou komisi ve složení: p.Václav Mráz a p. Alan Laufr A-20,N-0,Z-0

e,návrhová komise ve složení: p. Ing. Bohumil Nedvěd, p.František Pešek A-20,N-0,Z-0

3,Pan Jiří Pěknice řídil konferenci

Výroční konference bere na vědomí:

1, Zprávu předsedy ČSVM o činnosti za rok 2015, kterou přednesl pan jiří Pěknice a z této vyjímáme:

-výkonný výbor ČSVM se sešel na 10 řádných schůzích

-mimořádné schůze nebylo třeba svolávat

-žádná soutěž a závod nemusel být zrušen,průměrná účast sportovních plaveb je 29 soutěžících na

závod

-zatím se ČSVM nepodařilo stát členem ČOV

-výkonný výbor komunikuje s Ministerstvem dopravy a Povodím Vltavy ohledně přípravy zákonů a

vyhlášek

-výkonný výbor informoval, že byl ČSVM zaslán návrh úpravy kotvení na vltavské kaskádě (Třebenice –

České Budějovice), který je velkorysejší a to až 48 hodin, tento návrh asi projde

-ČSVM se společností Sportgarant podává pravidelně žádosti na všechny grantové a dotační programy

na MŠMT.

-v říjnu 2016 bude odstávka Modřan (přesun CP Srub ke Svárovi nebo na Nudli)

-byla jmenována Mgr. Klára Němcová ředitelkou SPS

-v roce 2016 se ČSVM zůčastní výstavy „Lodě na vodě“

- byla schválena vyhláška o technické způsobilosti plavidel 334, platí od 1.1.2016 a už se připravuje

novela (ČSVM dávalo připomínky a nebyly akceptovány)

-ročenka pro rok 2016 bude na na výstavě „Lodě na vodě“

-kooptace Hanky Svobodové z Ardea Kralupy do revizní komise (RK musí mít tři členy)

-ČSVM dotáhla stanovy dle OZ – spolková činnost a byly zapsány do OR.

-ČSVM se účastnilo kongresu UIM v Monaku

-Jiří Pěknice se stal místopředsedou Vševltavského spolku (aktivně se podílí na korekci omezujících

prvků v plavbě, ponikání na vodě atd…)

-krátce byla zmíněna situace klubů ve smíchovckém přístavu, ČP a.s. postupně pracují na likvidaci klubů vodních motoristů tím, že po nich požaduje za nájem pozemků vysoké ceny.

-Jiří Pěknice informoval delegáty o snaze zakázat kluz v Praze (na popud ČOV), po řadě jednání se podařilo dosáhnout kompromisu (Štvanice – železniční most na Výtoni bude výtlak, železniční most na Výtoni – věž na Císařské louce bude kluz, věž na Císařské louce – ústí Dalejského potoka bude výtlak, dále kluz)

-vznikla platforma „Svobodná plavba“ (ČSVM,ČANY,ČSJ, asociace skůtrů)

-proběhlo jednání s ministrem Ťokem

V roce 2016

-ČSVM bude i nadále hlídat nešvary z dílny MDČR, SPS, povodí a dalších organizací snažících se omezovat volnou plavbu

-ČSVM dokončí proces ke zrušení zákazu nočního kotvení

-ČSVM bude spolupracovat s platformou „Svobodná plavba“ na přípravě novely 334 a i v soustředěném tlaku na orgány

-Jiří Pěknice informoval, že se stal členem redakčí rady časopisu vodní cesty, kde bude mít na starost propagaci rekreační a sportovní plavby

-ČSVM se pravidelně účastní všech promoakcí kolem vody (výstava lodě na vodě, otevírání plavebních staveb,křty plavidel PPS, uvedení do provozu mol, přístavů a přístavišť pro malá plavidla, Navális, dny Vltavy atd…)

-Jiří Pěknice upozorňuje na nutnost vyměnit si do konce 2017 průkaz VMP. Doporučuje do žádosti uvést požadavek na zápis data složení zkoušky. (kolonka tam bohužel není i když to ČSVM rozporovalo)

-Jiří Pěknice infomoval, že pro zájemce o získání VMP zajistí praktickou zkoušku, pro členy ČSVM za režijní cenu.

-se slovenským svazem VOMO jsme se dohodli na pořádání mezinárodní regularity na Dunaji

-MVČ Lounky (dolní Labe)

-vyhlášení výsledků za rok 2016 proběhne 14.1.2017 v prostorách botelu Admirál (všechny kategorie)

2,Zprávu místopředsedy ČSVM o činnosti rychlostních člunů v roce 2015, kterou přednesl pan Karel Krämer a z této vyjímáme:

-KVS Jedovnice pořádala MS O 250 a ME FR 1000, účastnilo se 23 startujících v O 250 a odjeli se pouze měřené tréningy v kategorii FR 1000 se odjela jen jedna rozjížďka, nedělní program byl zrušen a to poprve v historii pro počasí.

-v roce 2015 závodilo 6 závodníků, odjelo s 24 startů v titulárních závodech

-David Loukotka vítěz II kola ME 350 (Cremona),vícemistr Evropy, 4 místo na MS O 350 - 6212 b.,

-James Aderhold získal 3 místo na MS O 350

-David Loukotka získal poháru Dr. Poppa - 2244 b.

-Jedovnice u Brna se v roce 2016 pojede opět v září, pojedou se O 350 a FR 1000

-Aquabiky: mají licenci od ČSVM, 2 politi, superlicence UIM Jerry a Lukáš, ser. ME – GP1 17/39, Jarda ME Freestyle 6místo / 10

3, Zprávu o činnosti mládeže přednesla vedoucí mládeže Monika Mrkvičková a z té vyjímáme:

-ČSVM má pět oddílů mládeže (1ČKPaV, KVM Děčín, TJ Tatran, KVSK, TJ Slavoj Litoměřice)

výkonný výbor děkuje všem činovníkům kolem mládeže za jejich činnost při trénincích a závodech

-kooptace Michala Marvánka do výboru ČSVM pro oblast mládeže.

-v roce 2015 kontrolní závod, 2 kola paralelního slalomu a 3 kola slalomu. Po třech závodech vybrána repre na MS a ME v Itálii. Stále trvá problém s neznalostí pravidel i u letitých rozhodčích.

-MS a ME v Itálii, získáno třetí místo z devíti zúčastněných zemí (Rusko,Německo,Česko,Lotyšsko, Polsko,Portugalsko, Itálie, Litva, Slovensko)

-zpráva z průběhu ME a MS: konalo se ve městě Stresa. Organizace na úrovni z 90 let minulého století, měření času jedním člověkem na stopky a ještě z místa kde nemohl přesně vidět, ponton na přistávání stále ve vlnách, málo místa na sezení závodníků atd. Paralelní slalom, odjety jen rozjížďky jak na ME tak i na MS, podle toho pak celkové výsledky. Časově pořadatel nestíhal. Stále byla nutná kontrola dráhy a včeho co se děje na trati i mimo ni.Závěrem je třetí místo velkým úspěchem.

-soustředění proběhlo na ostrově na Píšťanském jezeře. Z důvodů nepříznivého počasí bylo soustředění evakuováno a přesunuto do oddílu KVM Děčín. Tímto děkujeme všem zúčastněným za pomoc s přesunem a oddílu KVM Děčín za umožnění dokončení soustředění. Díky nutné evakuaci neproběhlo vše podle plánu, ale k dané situaci nejlépe jak mohlo.

Rok 2016

-proběhne školení trenérů, budou rozeslána nová pravidla pro rok 2016 (jen co dojdou z UIM). Je velmi nutné pro všechny trenéry a rozhodčí se tyto pravidla naučit.

-jsou dány termíny závodů (5 titulárních plus jeden kontrolní)

-soustředění nejspíš v Čelákovicích, termín posunut na srpen (13-20.8.2016) z důvodu konání ME a MS, které se pořádá v Litvě ve dnech 30.6. – 3.7.2016.

-všechny potřebné informace budou předávány trenérům formou e-mailem.

-reprezentace bude povinna zúčastnit se třídenního soustředění 16-19.6.2016. Pokud se reprezentant nezúčastní,pojede místo něj automaticky náhradník!!!

-je nutné, aby si rodiči uvědomili, že ač jsme malý sport, je trénink nutný a na závody jezdíme uspět, ne se jen zúčastnit!!!

-nutné je zlepšit včasnost platit příspěvky mládeže na svaz!! Povinnost rodičů – ne klubu!!

-nábor dětí a mládeže v Praze, další kluby po dohodě s trenéry (viz.ročenka). Současně by byl potřeba další trenér v Praze

4, Zprávu o činnosti sportovních člunů za rok 2015, kterou přednesl pan Jiří Pěknice a z této vybíráme:

-ČSVM dostává dotace na děti za aktivitu, a to i z cílových plaveb, ČSVM apeluje na rodiče, kteří se

účastní soutěží sportovních člunů aby přihlašovali i své děti do soutěží

-ČSVM má cca 800 členů

-průměrná účast sportovních plaveb je 29 soutěžících na akci.

-CP mládeže 2015 pořadí: 1, Maxmilián Hudák 2, Josefína Sadílková 3-4, Jiří a Ondřej Pěknicovi, 5,

František Sadílek

-v roce 2015 proběhly závody a soutěže dle ročenky

-ČSVM apeluje, aby soutěžilo co nejvíce členů (vazba na dotace pro ČSVM)

5, Zprávu o hospodaření ČSVM v roce 2015 přednesl Ing. Petr Pejša a z této vyjímáme:

-stav financí k 31.12.2015 pokladna 37.582,95 Kč banka 1.062.745,51 Kč celkem 1.100.328,,46 Kč došlo

k přírůstku stavu financí oproti stavu k 31.12.2014 o 501.923,22 Kč

-výsledek za celé ČSVM za rok 2015: výnosy 1.328.966,00 náklady 950.512,23 účetní zisk

378.453,77

-výsledek rychlíci za rok 2015: výnosy 10.000,00 náklady 143.348,50 účetní ztráta 133.348,50

-výsledky sportovní plavby za rok 2015:výnosy 12.600,00 náklady 37.899,00 účetní ztráta 25.299,00

-výsledky mláděž za rok 2015: výnosy 313.000,00 náklady 173.833,20 účetní zisk 139.166,80

-účast na MS FF v roce 2015: výnosy 21.074,04 náklady 223.157,00 účetní ztráta 202.082,96

-výsledky společných činnosti v roce 2015: výnosy 972.291,96 náklady 372.274,53 účetní zisk

600.017,43

-přijate dary 290.000,00 (ČOV 275.000,00 Centrivit 15.000,00)

-příspěvky na motory 23.000,00

-přijaté dotace 800.000,00 (Neinvestiční ČUS a MŠMT)

-přijaté členské příspěvky 82.560,00

-odpisy dlouhodobého majetku 135.451,00

-členské poplatky UIM,vodocestné sdružení 43.632,50

6, Zprávu revizní komise za rok 2015 sepsala přesedkyně revizní komise Mgr.Ilona Pavlová,MBA a její text přečetl předseda ČSVM pan Jiří Pěknice z něj vyjímáme:

Dne 11.2.2016 byla provedena kontrola hospodaření ČSVM, revizi byli přítomni:

Mgr.Ilona Pavlová

Průběh revize:

  1. Kniha faktur: bylo zkontrolováno 9 položek vybraných tak, aby zahrnovaly různost obsahu i hodnoty .U všech položek provedena kontrola faktury a porovnání s bank. výpisem. Bez závad.

  2. Pokladní kniha: bylo zkontrolováno 21 namátkou vybraných položek jak na straně příjmů, tak i výdajů. U každé položky byly detailně prověřeny příslušné doklady. Při výběru byl zohledněn charakter a velikost jednotlivých položek tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny. Všechny kontrolované položky bez závad.Stav EURO a CZK fyzicky zkontrolován a vše je v pořádku.

  3. Bankovní kniha: byly zkontrolovány celkem 50 jednotlivých položek a porovnáno s bankovními výpisy, popř. s pokladní knihou a knihou faktur. Neshledány chyby.

  4. Vyúčtování soutěží:

Při kontrole vyúčtování několika vybraných soutěží nebyly shledány žádné závady z hlediska hospodaření ČSVM. Ze strany pořadatelů soutěží nebyly zjištěny závady. Za rok 2015 se na RK ČSVM neobrátil žádný z členů s podnětem k řešení.

U všech výše uvedených kontrolovaných položek byla správnost potvrzena parafováním předsedou revizní komise v příslušných knihách.

Na základě provedené revize nebyly shledány žádné závady, doklady o hospodaření ČSVM jsou vedeny přehledně, bezchybně a v souladu se zákonnými předpisy.

Vyúčtování grantových programů MŠMT za rok 2015 za ČSVM řádně a včas provedeno.

V rámci výroční revizní zprávy ČSVM byla provedena dokladová kontrola majetku svazu podle stavu k 31.12.2015. Vše je v pořádku.

Z hlediska věcné evidence a kontroly správce majetku p. Václav Mráz vede operativní evidenci majetku formou inventární knihy. Každoročně se provádí inventura potvrzením soupisky jednotlivými držiteli předmětů majetku ČSVM. Protokolárně se vyřazují zničené nebo nepoužitelné předměty. Veškerá evidence majetku je vedena přehledně a nebyly shledány žádné závady a nedostatky. Revizní komise děkuje p. Mrázovi za dobře vykonávanou funkci správce majetku ČSVM.

Na valné hromadě ČSVM je třeba dovolit jednoho člena RK ČSVM.

Všem děkuji za jejich parádní práci v ČSVM za rok 2015.

V Praze dne 5.3.2016

Za revizní komisi: Mgr. Ilona Pavlová

7. Výkonný výbor ČSVM navrhuje:

Tři kluby na vyloučení z Českého svazu vodního motorismu (ČSVM). Důvodem je neplacení poplatků odsouhlasených výroční konferencí v minulosti, a to déle jak 2 roky. Pokud tyto kluby neuhradí své závazky do 31.3.2016 nebudou od 1.4.2016 členy ČSVM. Pro závažnost tohoto návrhu bylo o něm hlasováno zvlášť.

Pro – 20 oprávněných hlasů

Zdržel – 0

Proti – 0

Návrh výkonného výboru ČSVM byl odsouhlasem jednomyslně.

8, Výroční konference Českého svazu vodního motorismu ukládá jeho výkonnému výboru:

a,zřídit datovou schránku

b,dopracovat směrnici pro případ, kdy je člen ČSVM členem více klubů spadajících pod ČSVM – první návrh je systém určení mateřského klubu s tím, že při soutěžích si může člen ČSVM zvolit za jaký klub bude soutěžit. Mateřský klub může získat připadné příspěvky, dotace, atd., které se podaří ČSVM obdržet z různých grantů darů a jiných finančích příjmů podle počtu členů, ale jen těch jenž si klub určili jako mateřský. Migrace členů je navrhována jako systém určení si mateřského klubu na 5 let poté může člen obnovit svůj mateřský klub nebo se domluvit s jiným klubem. Před uplynutím může člen změnit mateřský klub pouze se souhlasem mateřského klubu (původního). Toto opatření slouží ke stabilizaci členů v klubech a možnosti plánovanému příjmu klubu v oblasti příspěvků členů.

9, Zprávu mandátové komise přednesl pan Václav Mráz

Z celkového počtu klubů 34 se výroční konference 6.3.2016 zúčastnilo 17 klubů a 20 delegátů.

Přítomní delegáti tvořili 50 % ze všech možných delegátů. Mandátová komise konstatuje, že tato výroční konference je usnášeníschopná.

8, Zprávu návrhové komise přednesl pan Ing. Bohumil Nedvěd

Delegáti výroční konference konané dne 6.3.2016 schválili zprávu návrhové komise, kterou přednesl Ing. Bohumil Nedvěd ve shora uvedeném znění všemi 20 přítomnými delegáty s právem hlasovat.

9, Závěr

Výroční členskou schůzi ukončil předseda ČSVM ve 14:30.

Usnesení zapsal dne: 6.3.2016 Ing. Bohumil Nedvěd

Ing. Bohumil Nedvěd

František Pešek


Archiv
Mohlo by Vás zajímat:
Sledujte nás:
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page