top of page

USNESENÍ ze dne 29.3.2015

USNESENÍ

Z výroční konference Českého svazu vodního motorismu, která se konala dne 29.3.2015 v sále TJ Tatran v Praze 4 v Podolí – Podolský přístav č.5 ve 13:00 hodin

Organizační záležitosti:

1,Uvítání delegátů,hostů a zahájení výroční konference provedl předseda Českého svazu vodního motorismu pan Jiří Pěknice. V úvodu vyhlásil minutu ticha za zesnulé vodní motoristy (Miroslava Šturce, Jířího Herclíka, Marcela Janečka a Juraje Vanča)

2, Výroční konference zvolila a schválila:

a,pracovní představenstvo: Jiří Pěknice st., Štepán V. Fechtner, A-26,N-0,Z-0

b,jednací řád konference A-26,N-0,Z-0

c,program výroční konference dle pozvánky A-26,N-0,Z-0

d,mandátovou konmisi ve složení: p.Václav Mráz a p. Alan Laufr A-26,N-0,Z-0

e,návrhová komise ve složení: p. Ing. Bohumil Nedvěd, p.Lukáš Sadílek A-26,N-0,Z-0

3,Pan Jiří Pěknice řídil konferenci

Výroční konference bere na vědomí:

1,Zprávu předsedy ČSVM o činnosti za rok 2014, kterou přednesl pan jiří Pěknice a z této vyjímáme:

-výkonný výbor ČSVM se sešel na 10 řádných schůzích

-mimořádné schůze nebylo třeba svolávat

-dvě soutěže byly zrušeny (Roudnický trojúhelník a Hydro GP Roudnice), zaplaceny storno poplatky

-výkonný výbor jedná s Českým olympijským výborem o financích pro mládež

-výkonný výbor zažádal o členství v Českém olympijském výboru

-přes pana Jiřího Pěknicu je ČSVM členem Vševltavského spolku, kde je pan Jiří Pěknice jedním z místopředsedů, hlavním úkolem je koordinace postupu při komunikace s hlavním městem Prahou ohledně využití pražských náplavek (info bude na webu)

-výkonný výbor komunikuje s Ministerstvem dopravy a Povodím Vltavy ohledně přípravy zákonů a vyhlášek

-výkonný výbor informoval konferenci, že na vltavské kaskádě (Třebenice – České Budějovice) je od 15.4.2015 zákaz nocování (od západu slunce do východu slunce) mimo vyhrazená místa a maríny.

-výkonný výbor ČSVM spolupracuje se společností Sportgarant (zajišťuje dotace pro sportovní kluby)

-proběhlo jednání o odstavkách v roce 2015 (celý říjen bude zavřena PK Modřany)

-výkonný výbor koupí pro mládež novou loď kategorii GT 15 se kterou se bude trénovat zatím v Praze

-výkonný výbor nařizuje činovníkům kolem mládeže provádět po ukončení sezony servis motorů (hlavně kontrolu olejových náplní a částí, kde hrozí průsak vody)

-v roce 2015 se ČSVM zůčastní výstavy „Lodě na vodě“

-v roce 2015 proběhne obhahajoba dotací u MŠMT

-ČSVM se účastní slavnostního zahájení stavby plavebního vstupně Hnšvkovice II.

-ČSVM se zúčastní valné hromady ČPVS

-ročenka pro rok 2015 bude na přelomu dubna a května (i na webu)

-výkonný výbor ČSVM bude aktivně jednat o vyhlášce MD o zákazu nocování mimo vyrazená místa a maríny v úseku Třebenice – České Budějovice

-výkonný výbor ČSVM povede v roce 2015 přístupová jednání do ČOV

2,Zprávu místopředsedy ČSVM o činnosti rychlostních člunů v roce 2014, kterou přednesl pan Karel Kramer a z této vyjímáme:

-bylo uděleno 18 licencí

-za ČR závodí 5 závodníků bulharské národnosti

-učastnili jsme se 10 titulárních a 15 mezinárodních závodů

-James Aderhold získal 2 místo na ME a 1 místo v poháru Dr. Poppa

-Nikolaj Surkov 2 místo v poháru Dr. Poppa

-David Loukotka 3 místo v poháru Dr. Poppa

-celkem naši závodníci získali 8129 bodů UIM

-James Aderhold získal 2142 bodů UIM

-Jedovnice u Brna kategori O 700 (žádný úspěch našich závodníků)

-Jedovnice u Brna se v roce 2015 pojede místo v červnzu až v září

-pod ČSVM se začlenila skupina skůtrařů (zatím 4 členové), jeden z nich získal 4-té místo na MS, letos se přepokládá nárůst členské základny skůtrařů o cca 15 členů

3,Zprávu o činnosti mládeže přednesla vedoucí mládeže Monika Mrkvičková a z té vyjímáme:

-ČSVM má pět oddílů mládeže (1ČKPaV, KVM Děčín, TJ Tatran, KVSK, TJ Slavoj Litoměřice)

výkonný výbor děkuje všem činovníkům kolem mládeže za jejich činnost při trénincích a závodech

-hodně rozhodčích nezná pravidla dětských soutěží tak jak by bylo potřeba, pravidla budou vydána v češtině včetně povinnností hlavního rozhodčího a ředitele soutěže a bude zorganizováno školení

-úspěch jsme zaznamenali na ME kde 3 místo ve slalomu získal Jiří Pěknice ml., další úspěch zaznamenali Jiří Brož čtvrté místo MS pararel a Jaroslav Šesták MS a ME pararel.

-soustředění v roce 2014 proběhlo v Kralupech na Vltavou v KVMK, výkonný výbor děkuje za organizaci, zůčastnili se i závodníci ze Slovenska

-je stíle nedostatek dětí zejména v Preza, kde nejezdí děti ani od vody, apel na rodiče (v Německu či Rusku je základna minimálně 300 dětí a mláděže)

-soustředění 2015 bude na Žernosekách v termínu 4-7.7.2015

-v roce 2015 proběhne 5 titulárních a jeden kontrolní závod

-ME bude v termínu 30.7. – 2.8.2015 v Itálii (Stressa)

-všechny potřebné informace budou předávány trenérům formou e-mailu

-reprezentace bude povinna zúčastnit se buď soustředění nebo tréninku před odjezdem na MS. Pokud se reprezentant nezúčastní soustředění nebo tréninku před odjezdem na MS, pojede místo něj automaticky náradník !!! Je nutné aby si rodiče uvědomili, že ač jsme malý sport, je trénik nutný a na závody jezdíme uspět, ne se jen zúčastnit

-pro další činnost FF (formule future) je nutná propagace samotného ČSVM obzvlášť v souvislosti s prací s dětmi, ČSVM a výkonný výbor velmi vítá propagaci v periodikách. V minulosti např. Česká televize, články ze soustředění, MS atd… z 99% byl zcdela správně v těchto rozhovorech či článcích ČSVM zmíněn. Bohužel v uplynulé době některé kluby tzv. zapomněly při své vlastní prezentaci úspěchů uvést, kdo umožnil vznik a materiálově podpořil činnost jejich oddílu FF. Poslední příklad z Děčína, kde při prezentaci oddílu FF napadlo ano slovo o ČSVM jako zřizovateli FF, potažmo plátci většiny nákladů jak na domácí závody, tak na účast v závodech v zahraničí, nemluvě o bezplatném zapůjčení člunů a motorů. Takovéto jednání se nezdá být férové a do budoucna by mohlo být důvodem k diskusi o dalším pokračování podpory ze strany ČSVM a výkonného výboru.

-apelujeme tímto na trenéry, či vedoucí oddílů, aby se uvědomili, že z propagace ČSVM mají i jejich oddíly užitek a aby pokud budou v souvislisti s oddílem FF jakkoliv prezentovat svůj klub na tuto „maličkost“ nezapomínali !!! Je to přinejmenším slušnost, ne-li přímo povinnost vůči ČSVM.

-je nutné zlepšit včasnost platit příspěvky mládeže na ČSVM !!! Je to povinnost rodičů – ne klubů !!!

-je nutný nábor dětí a mládeže v Praze, další kluby po dohodě s trenéry (viz. ročenka)

-je nutné získat dalšího trenéra v Praze

4,Zprávu o činnosti sportovních člunů za rok 2013, kterou přednesl pan Jiří Pěknice a z této vybíráme

-ČSVM dostává dotace na děti za aktivitu, a to i z cílových plaveb, ČSVM apeluje na rodiče, kteří se účastní soutěží sportovních člunů aby přihlašovali i své děti do soutěží

-ČSVM dostává dotace i na dospělé za aktivitu (výkonný výbor apeluje na účast dospělých)

-ČSVM má cca 800 členů

-216 lidí se zůčastnilo alespoň jedné spoutěže, ČSVM děkuje za jejich účast

-průměr na osobu je 6,26 soutěže

-v dálkových plavbách bylo vyhodnoceno 79 soutěžících

-CP mládeže 2014 pořadí 1,Josefína Sadílková 2,František Sadílek 3,Ondřej Pěknice 4,Jiří Pěknice ml.

-v roce 2015 proběhne 33 akcí

-ČSVM apuluje, aby soutěžilo co nejvíce členů (vazba na dotace pro ČSVM)

5, Zprávu o hospodaření ČSVM v roce 2014 přednesl Ing. Petr Pejša a z této vyjímáme:

-stav financí k 31.12.2014 pokladna 40.535,38 banka 557.869,86 celkem 598.405,24 došlo k poklesu stavu financí oproti stavu k 31.12.2013 o 234.157,44

-výsledek za celé ČSVM za rok 2014 jsou výnosy 759.186,74 náklady 743.365,93 účetní zisk 15.820,81

-výsledek rychlíci za rok 2014 jsou výnosy 48.964, náklady 101.627,50 účetní ztráta 52.663,50

-výsledky sportovní plavby za rok 2014 jsou výnosy 7.100,- náklady 27.487,00 účetní ztráta 20.387,00

-výsledky mláděž za rok 2014 jsou výnosy 209.002,50 náklady 151.677,70 účetní zisk 57.324,80

-účast na MS FF v roce 2014 výnosy 30.000,- náklady 145.919,46 účetní ztráta 115.919,46

-výsledky společnýc činnosti v roce 2014 jsou výnosy 464.120,24 náklady 316.654,27 účetní zisk 147.465,97

-přijate dary 187.000,00

-příspěvky na motory 22.000,00

-přijaté dotace 250.000,00

-přijaté členské příspěvky 90.280,00

-odpisy dlouodobého majetku 118.000,00

-členské poplatky UIM 41.212,50

-pojištění ČSVM 11.449,00

6,Zprávu revizní komise za rok 2014 přednesla přesedkyně revizní komise Mgr.Ilona Pavlová,MBA a z ní vyjímáme:

-dne 25.3.2015 byla provedena fyzická kontrola účetnictví ČSVM za rok 2014

-dne 9.2.2015 byla provedena fyzická kontrola poklady (EURA,CZK) za přítomnosti předsedy ČSVM a předsedkyně RK ČSVM

-předsedkyně RK ČSVM provedla kontrolu posledního BV 12/2014 s konečným zůstatkem na účtu 466.577,66 Kč

-předsedkyně RK ČSVM provedla kontrolu evidence namátkově vybraných nákladových účtů – všechny správně uhrazeny a náležitě zaevidovány

-byla provedena kontrola vyúčtování dotace MŠMT za rok 2014 (včas a v plné výši náležitě vyúčtována)

-byla provedena kontrola majetku ČSVM-účetní stav

-RK ČSVM se aktivně podílela na přípravě návrhu stanov ČSVM

-nikdo z členů ČSVM se v průběhu roku neobrátil na RK s žádným podnětem

- za RK děkuje všem členům výboru ČSVM za perfektní práci pro vodní motoristy a všem vodním motoristům přeje zdar v aktivním sportování v nové sezoně 2015

7,Hlasování o přijetí stanov předložených výkonným výboremČSVM:

25 přítomných hlasů s právem hlasovat hlasovalo ANO

0 hlasů s právem hlasovat hlasovalo NE

  1. hlas s právem hlasovat se ZDRŽEL

8,Zprávu mandátové komise přednesl pan Václav Mráz

Z celkového počtu možných delegátů 39 se výroční konference 29.3.2015 zúčastnilo 26 delegátů.

Přítomní delegáti tvořili 66,6 % ze všech možných delegátů. Mandátová komise konstatuje, že tato výroční konference je usnášeníschopná.

9,Delegáti výroční konference konané dne 29.3.2015 schválili zprávu návrhové komise, kterou přednesl Ing. Bohumil Nedvěd ve shora uvedeném znění všemi 26 přítomnými delegáty a právem hlasovat.

10, Výroční členskou schůzi ukončil předseda ČSVM v 16:00.

Usnesení zapsal dne: 29.3.2015 Ing. Bohumil Nedvěd

Ing. Bohumil Nedvěd

Lukáš Sadílek


Archiv
Mohlo by Vás zajímat:
Sledujte nás:
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page