top of page

Ročenka 2013

ROČENKA Českého svazu vodního motorismu 2013

Vydal pro potřebu svých členů v březnu 2013

Český svaz vodního motorismu.

Redakce: Jiří Pěknice, Petr Pejša, Monika Mrkvičková

Obálka (foto): Jarda Kopecký (KVM Smíchov)

Tisk: Slávek Vondřich, Jiří Pěknice

Podklady: pořádající oddíly a kluby, sportovní kalendář U.I.M.

Sportovní výsledky: Jiří Pěknice, Monika Mrkvičková a Karel Krämer

Tradiční ”Ročenka” obsahuje všechny potřebné údaje pro sezónu 2013.

Dále obsahuje oficiální výsledky závodů a soutěží z roku 2012.

Přejeme všem našim členům mnoho štěstí a úspěchů v sezóně 2013!

Český svaz vodního motorismu

OBSAH:

Povinnosti soutěžících, hlavního rozhodčího a pořadatele soutěže/závodu.

Členská základna ČSVM (oddíly, kluby a individuální členové)

Řád pro přihlášky a vklady

Řád pro poskytování cen

Celostátní soutěže sportovních plaveb v roce 2013

Propozice Mistrovství ČR - rychlostní závody v roce 2013

Kalendář zahraničních soutěží, vhodných pro naše sportovní plavidla

Kalendář titulárních závodů (MS, ME) rychlostních člunů v roce 2013

Rozpisy závodů a soutěží v roce 2013

Strana 22 – Vlajkový kodex – jak vyvěšovat na lodi vlajky

Rozpisy závodů mládeže FF v roce 2013

Strana 26 - pozvánka na SpeedBoat RACE

Pravidla technických disciplín Cílových plaveb pro rok 2013 + uzly

Plavební odstávky na labsko - vltavské vodní cestě v roce 2013

Vzor Lodního deníku pro vyhodnocení v soutěži Dálkové plavby

Proplavování plavebními komorami roce 2013 a důležitá telefonní čísla

pro plavbu na labsko - vltavské vodní cestě, včetně nové kilometráže

Vyhláška SPS č.7/2012 o proplavování na labsko-vltavské vodní cestě Střed sešitu:

Body U.I.M. po klubech + účast

Body U.I.M. celkem + účast

Výsledková listina Mistrovství ČR – Cílových plaveb 2012

Výsledková listina Mistrovství ČR - Dálkových plaveb 2012

Mistrovství ČR Formula Future 2012 – celkové výsledky

Vnitřní zadní strana obálky:

Vyhodnocení sezóny 2012 závodních člunů

Povinnosti pořadatele soutěže nebo závodu:

Shromáždit všechny přihlášky do soutěže nebo závodu, zkontrolovat zda jsou správně a úplně vyplněné - tzn.: jméno, příjmení, oddíl, startovní číslo(číslo průkazu ČSVM) lodě, kategorie, typ paliva (nafta, benzin).

Při shodě jména a příjmení musí být uvedeno např.: st., ml., jun., sen. atd)

Pořadatel musí mít k dispozici přihlašovací formulář

– ke stažení na webu ČSVM, viz. níže

2. Vybrat vklady ve stanovené výši.

3. Napsat startovní listinu rozdělenou

4. Zajistit soutěž nebo závod po stránce materiální a po ukončení vše vrátit na původní místo v původním stavu. Zjistit, zda místní podmínky dovolují uspořádání soutěže dle rozpisu.

5. Po skončení soutěže nebo závodu vyhotovit dle podkladů hlavního rozhodčího výsledkovou listinu.

6. Vyvěsit výsledkovou listinu a do předepsané lhůty shromáždit případné protesty s předepsaným vkladem a předat je hlavnímu rozhodčímu k posouzení a vyřešení.

7. Po vyřešení protestů vyhlásit výsledky a rozdat ceny, medaile atd.

8. Odeslat výsledkovou listinu a vyúčtování (výplatní listiny) v listinné podobě na adresu: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4

v elektronické podobě – e-mailem na: csvm@seznam.cz

Konečné výsledkové listy jsou k nahlédnutí a stažení na webu ČSVM

9. Ředitel soutěže má povinnost zrušit soutěž v případě ohrožení majetku, zdraví nebo života účastníků soutěže.

POZOR: Formuláře přihlašovací, startovní, výsledkové a výplatní listiny mají předepsanou formu a jsou uveřejněny na www.csvm.cz

Povinnosti hlavního rozhodčího soutěže nebo závodu:

1. Zkontrolovat, zda startovní listina souhlasí s přihláškami podanými do soutěže nebo závodu. Při technické prohlídce plavidel fyzicky zkontrolovat soutěžní plavidlo, zda údaje na přihlášce souhlasí s platným lodním osvědčením a u soutěží, kde je předepsáno startovní číslo, i jeho velikost, umístění a čitelnost.

2. Projít nebo projet celou trať a zjistit, zda je způsobilá a bezpečná pro průběh soutěže nebo závodu.

3. Rozdělit funkce ostatním rozhodčím, přidělit jim místa, určit povinnosti a přidělit jim pomůcky, o jejichž řádné funkci se předem sám přesvědčil.

4. Dbát na regulérnost celého průběhu soutěže nebo závodu.

5. Po skončení soutěže nebo závodu shromáždit záznamy od všech rozhodčích a časoměřičů, sám je vypočítat, nebo předat výpočtáři k vypočtení výsledků.

6. Spolu s ředitelem soutěže nebo závodu vyhotovit podklady pro výsledkovou listinu.

7. Vyřešit a rozhodnout případné protesty, v kladném případě opravit výsledkovou listinu a předat ji řediteli soutěže nebo závodu, který vyhlásí výsledky a předá ceny.

8. Hlavní rozhodčí má povinnost v závažných případech odložit zahájení kterékoliv části soutěže, případně soutěž zastavit nebo i zrušit v případech, kdy pořadatel nezajistil náležitosti potřebné pro soutěž nebo kdyby mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti lodí, posádek či třetích osob.

9. Poslat nebo předat stručnou zprávu o průběhu soutěže či závodu na adresu: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4 nebo na e-mail: csvm@seznam.cz.

Každý, kdo se soutěže nebo závodu zúčastní – pořadatel soutěže, soutěžící i rozhodčí – se zavazuje znát platný řád a pravidla soutěže nebo závodu a řídit se jimi v průběhu celé soutěže nebo závodu.

Výkonný výbor ČSVM

číslo účtu: 67250389/0800

IČ: 00506184

kontaktní e-mail: csvm@seznam.cz

adresa pro korespondenci: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4

WEB: www.csvm.cz

Jiří Pěknice, Minická 374, 181 00 Praha 8, mobil 602 305 105,

e-mail: jiri.peknice@seznam.cz

Karel Krämer, Na Petřinách 40, 160 00 Praha 6

e-mail: karel@icecubebar.cz, tel. 733 532 601

ing. Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412-Kamýk,

tel: 602 363 348, e-mail: csvm.sekretar@seznam.cz

Štěpán Fechtner, e-mail csvm.evidence@seznam.cz mobil 777 217 288

Jiří Kramer, e-mail: kramer@kvsk.cz, mobil 602 305 893 ,

Václav Mráz, K lučinám 3, 130 00 Praha 3, tel. 721 485 957

Monika Mrkvičková, e-mail: monika.tatran@seznam.cz mobil 608 462 477

Revizní komise ČSVM

Mgr. Ilona Pavlová mobil 777 261 874, e-mail: pavlova.ilona@gmail.cz,

Josef Bartoš, Na požárech 1076, Čelákovice, tel: 724 336 796,

e-mail: stramanda@volny.cz

Květa Kožená, Dvořákova stezka 27, 277 51 Nelahozeves

tel. 602 688 735, e-mail: info@marinavltava.cz

Členové komise závodních člunů

Karel Krämer, tel. 733 532 601 , e-mail: karel@icecubebar.cz

Jiří Mašek, Hlavní 98,624 00 Brno,tel: 723 487 914, masek.13@seznam.cz

Trenéři a členové komise mládeže ČSVM

Monika Mrkvičková Kaplická 860, Praha 4, 140 00, tel: 608 462 477, e-mail: monika.tatran@seznam.cz

Vojtěch Kadlec Pujmanové 33, Praha 4, 140 00, tel: 775 677 353

Miroslav Kohout, tel: 603 894 600, e-mail: mirek.kohout@centrum.cz

Václav Marvánek, U kapličky1632,250 88 Čelákovice tel. 775 130 911

Veronika Pařezová tel: 724 649 634, e-mail: v.marvankova@email.cz

Zdeněk Hlaváček tel: 724 180 995, e-mail: Hlavacek.Z@seznam.cz

Leoš Dostál, tel: 777 153 261, e-mail: dostal15@centrum.cz

Michal Marvánek, tel: 775 130 911, e-mail: michal.marvanek@gmail.com

Jan Sojka,tel: 724 647 250, e-mail: janprace@seznam.cz

Petr Drábek, Palackého 75, Terezín, tel. 721 168 833, e-mail: lodepetr@seznam.cz, lppapir@seznam.cz,

Dagmar Malinová, tel: 728 101 344, e-mail: d.malinova@centrum.cz

Karel Malina, tel: 723 613 562, e-mail: kamalina1@seznam.cz

Pavel Duda, tel: 724 636 356, e-mail: pavelduda.dc@seznam.cz

Členská základna Českého svazu vodního motorismu:

Povodí Vltavy

KVM OAKBay Husinec, Jiří Fexa, e-mail: fexovi@email.cz

KVaVM Stará plavba II, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8

Václav Vykysal, Mimoňská 622, 190 00 Praha 9, tel. 602 940 701,

e-mail: staraplavba2@seznam.cz, www.staraplavba2.cz

KVM Smíchov, Císařská louka, Praha 5, e-mail: jiri.peknice@seznam.cz

Božena Pěknicová, Minická 374, 181 00 Praha 8, tel. 728 155 463

KVS Kralupy nad Vltavou

Jiří Kramer, B. Němcové 357 , 277 46 Veltrusy, mob:602 305 893,

e-mail: kramer@kvsk.cz, www.kvsk.cz

Marina Vltava, o.s., Dvořákova stezka 27, 277 51 Nelahozeves

Václav Plzák, e-mail: vaclav.plzak@seznam.cz, tel.:773120004

Motorboat Racing Team Na Růžku 128, 250 63 Veleň

Shchelkalin Dmitry, tel. 605 278 306,e-mail: info@adventureboat.cz

Motor Sport Písek, Jíří Šacherl, Preslova 1249, 397 01 Písek,

e-mail: tzm.pisek@seznam.cz,

Power Boat Club Prague

e-mail: petr.imramovsky@imramovsky.cz, tel: 603 426 600

Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9

SK Marína Chýše – Jílovská 10, 250 06 Davle,

e-mail: sk-marina-chyse@email.cz,

Jaroslav Šesták,tel. 728 604 028;www.sk-marina-chyse.estranky.cz

SK Viking, Smíchovský přístav,150 00 Praha 5, www.skviking.cz

Monika Petkov, tel:605 273 388, e-mail: petkovmona@seznam.cz

Jan Skalický, tel:602 402 657, e-mail: , jan@skalicky.cz

SK Viktoria Žižkov, Císařská louka, 150 00 Praha 5

MUDr. Alexandr Šír, Dukelských hrdinů 16,170 00Praha7,

tel.220 879 497

TJ Blaník, Císařská louka,LDS 1/4, 150 00 Praha.5, www.tjblanikpraha.cz

ing.Pavel Stránský, Toušeňská 7, 142 00 Praha 411,

tel. 723 737 228 , e-mail: paul.stransky@o2active.cz

TJ Avia Čakovice, DS 6/2,Císařská louka, 150 00 Praha 5,

ing. Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412,

tel. 602 363 348, e-mail: ycavia@seznam.cz

TJ Tatran Praha 7 - OVM, Podolský přístav, 147 00 Praha 4,

tel. 241 432 797, e-mail: yct@seznam.cz,

TJ Libeňský ostrov, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8,

Roman Kelbich, Dejvická 209/3, 160 00 Praha 6,

e-mail: t.j.libensky-ostrov@volny.cz, kelbich@seznam.cz

TJ Star odd. vod. Motor. Praha , Jaroslav Krajíc, Pražská 733, 281 63

Kostelec n./Černými lesy, tel.:732 688 552,

e-mail: mraz.vaclav36@seznam.cz, www.tjstar.mypage.cz

TJ Ardea Kralupy nad Vltavou

VV TJ ARDEA, Vltavská 11 – Lobeček, 278 01 Kralupy n./Vlt.,

F. Pešek tel. 312 672 977, 602 227 469,

e-mail: tjardea@seznam.cz

VoMo Podolsko Karel Krämer, tel. 733 532 601,

Pražská 220, 397 01 Písek;

e-mail: vomopodolsko@seznam.cz, karel@icecubebar.cz,

Povodí Labe

1.ČKPaV Čelákovice

Václav Marvánek, U kapličky 1632, 250 88 Čelákovice,

tel.:736 129 719, e-mail: ckpav@volny.cz, www.1ckpav.wz.cz

KVM Děčín

Pavel Duda, Kladenská 317/17, 405 01 Děčín,

tel. 604 470 076, e-mail: afrodite.dc@seznam.cz

KVM Mělník

Areál SOU, 276 01 Hořín, Gabriel Lukáč, tel. 777 289 815

e-mail: klubmelnik@email.cz

KVM Ústí nad Labem – Brná, tel. 777 652 919

Jiřina Žáčková, Dukelských hrdinů 762/2a, 400 01Ústí nad Labem,

e-mail: vladimirmatejovsky@seznam.cz, marek.pavl@seznam.cz

KVM Velichov, Jiří Bitman, Velichov 143, 363 01 Ostrov nad Ohří

tel. 777 869 907, e-mail: 0353942212@iol.cz

SK VM ČR Deli Lovosice

Tomáš Vojíř, Kostelní 906/36, 410 02 Lovosice, tel. 736 265 036,

e-mail: vojirtomas@seznam.cz

SVM Velké Žernoseky

Ivan Adámek, Velké Žernoseky 113, 412 01 Litoměřice,

tel. 723 940 743,e-mail: iadamek@setnam.cz, karel.louda@email.cz

TJ Brná, vodní sporty

Petr Hrdý, Varšavská 15, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 603 954 971

TJ Slavoj Litoměřice, oddíl vodního motorismu

Karel Malina, Zahradnická 70, 412 01 Litoměřice, tel. 723 613 562

e-mail: d.malinova@centrum.cz,

TJ Sokol Drahelice, oddíl vod. motorismu

Jiří Vítek, Boleslavská 1004, 288 02 Nymburk, tel. 606 244 067

e-mail: mirek.kohout@centrum.cz , jiri.nemec@bigfoot.com

Povodí Moravy

SK Lodní sporty Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

Josef Heller, Zarámí 400, 760 01 Zlín, tel. 603 497 377,

e-mail: heller@avonet.cz

Morava mimo vodní toky

Oddíl vodního motorismu Hlučín

Tomáš Hrbáček, P.Strádala 6, 748 01 Hlučín, tel. 777 609 026

KVM Lelekovice

Ing.Pavel Pospíšil, Lelekovice 138, 664 31 Lelekovice,

tel. 541 232 075, 777 308 482, e-mail: pav.posp@seznam.cz

KVS Jedovnice

Jiráskova 263, 679 06 Jedovnice, www.jedovniceracing.com

Marcel Čopák, e-mail: mcopak@seznam.cz, tel: 777 349 722, ,

TJ Baník Ostrava

Petr Ožana,Radvanická 186, 716 00 Ostrava, tel. 604 735 504,

e-mail: ozana5@seznam.cz

VoMo Brno

Tuřanka 1148/107, 627 00 BRNO

Jiří Mašek tel.:723 487 914 e-mail: vomo-brno@volny.cz

VoMo Ostrava

Jiří Petr, Lázeňská 3, 709 00 Ostrava

Řád pro přihlášky a vklady do soutěží a závodů členů ČSVM

1. Přihláška

Přihlásit se do soutěže/závodu lze telefonicky, SMS, e-mailem nebo poštou nejpozději do data uvedeného v rozpisu soutěže/závodu. V zájmu zajištění soutěže/závodu žádáme o telefonické, SMS nebo e-mailové přihlášení alespoň 3 dny dopředu. SMS ve tvaru: příjmení, jméno, kategorie. Přihlašování na místě, je-li to dle rozpisu možné, je zapisováno a podpisem účastníka stvrzeno do přihláškové listiny pořadatele.

2. Vklad pro přihlášku člena ČSVM

Vklad činí nejméně 50 Kč, nejvýše však 150 Kč za každou soutěž a soutěžící osobu dle rozpisu této soutěže (není-li v rozpisu uvedeno jinak). Vklad je nutno zaplatit nejpozději při prezentaci před rozpravou soutěžících. Přihlášený soutěžící při neúčasti na soutěži je povinen zaplatit vklad v plné výši do deseti kalendářních dnů po ukončení soutěže pořadateli. Při neuhrazení vkladu nemá soutěžící nárok na účast v této i dalších soutěžích.

3. Neúčast v soutěži

Nedává nárok na vrácení již složeného vkladu.

Vklady do závodů a soutěží

Pro členy ČSVM určuje pořadatel v rozpisu soutěže. Pro ostatní účastníky soutěže/závodu platí následující, není-li v rozpisu uvedeno jinak:

Cizí státní příslušník 50.- EUR, jede na vlastní riziko a není pojištěn.

Občan ČR - nečlen ČSVM - 500 Kč, jede na vlastní riziko a není pojištěn.

Občan SR, člen SZVM jako člen ČSVM, avšak není pojištěn.

Vklad je nutno uhradit za start v každé kategorii.

Na MS a ME se vklady nevybírají (podle předpisů U.I.M.)

Řád pro poskytování cen při soutěžích a závodech ČSVM

Jako zdroj pro úhradu cen v jednotlivých soutěžích a závodech slouží vybrané vklady, které mohou být doplněny z prostředků pořádající jednoty, klubu nebo oddílu. V žádném případě však neslouží k dotování cen příspěvek ČSVM na technické zabezpečení nebo na náhrady.

Výjimka je možná při konání Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa po předběžné dohodě s výkonným výborem ČSVM.

Řád pro poskytování náhrad při soutěžích ČSVM

V roce 2013 nebude ČSVM poskytovat náhrady.

Protesty (sportovní plavby)

Protesty proti skutečnosti, které mohou být závodníkovi známé ještě před zahájením závodu, je nutné uplatnit nejpozději při rozpravě závodníků s hlavním rozhodčím. Ostatní námitky je možno podat nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků rozjížďky nebo závodu. Protesty musí být podány písemně a doloženy finančním vkladem 500.-Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protesty proti měření času jsou nepřípustné.

Účast na MS, ME, MZ a Trofejích v cizině v roce 2013

A. Závodní čluny :

  1. MZ: Každý držitel mezinárodní licence ve své kategorii má možnost zúčastnit se MZ dle kalendáře UIM 2013 za těchto podmínek:

a) přihláška bude VV ČSVM podána nejpozději 30 dnů před termínem konání MZ v cizině. Přihláška se podává na každý MZ zvlášť.

b) Uchazeč obdrží neprodleně technický souhlas se startem v cizině.

c) Finanční náhrady se v roce 2013 neposkytují.

B. Sportovní čluny:

  1. Representanty jmenuje VV ČSVM na základě přihlášky zájemců. Finanční náhrady se v roce 2013 neposkytují.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE sportovních plaveb v roce 2013

Mistrovství ČR Dálkových plaveb

Soutěž se pořádá podle soutěžních pravidel ČSVM ve znění 2013. Je možné se přihlásit během soutěžního období kdykoliv, do soutěže se započítávají km upluté po doručení přihlášky. Soutěžní tratě musí být splavné a povolené pro malá plavidla dle ŘPB. Do soutěže se započítává pouze jedna zahraniční plavba za kalendářní rok s jedním plavidlem na vnitrozemských vodních cestách. Do soutěže se nezapočítávají komerční plavby (za účelem výdělku). Přihlášky zašlete na adresu VV ČSVM na předepsaném tiskopisu (soupisce). Soutěžní období trvá od 1.1. 2013 do 29. listopadu 2013. Deník soutěže s řádnou rekapitulací je nutné odevzdat nejpozději do 30. listopadu 2013 HROMADNĚ za celý klub, Jiřímu Pěknicovi osobně, nebo do loděnice KVM Smíchov, nebo do loděnice TJ Tatran v Podolí ke kustodovi. Vyhlášení výsledků DP proběhne v sobotu 7.12. 2013 v 10:00 hodin v sále TJ Tatran Podolí.

Vzor zápisů do lodního deníku naleznete na straně 32 a 33 tohoto sešitu. Lodní deníky používejte pouze předepsaného formátu. Tento lze ve vázaném provedení koupit za 250.- Kč u J. Pěknice

Mistrovství České republiky rekreačních a sportovních plavidel na okruhu

Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech H1-H4

Mistrovství České republiky v Cílových plavbách

Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech CP1 – CP15.

Mistr ČR v Cílových plavbách bude vyhlášen 7.12. 2013 v sále TJ Tatran Podolí.

Kalendář zahraničních soutěží pro sportovní plavce 2013

Trofej zahraničních plaveb

Termín soutěže: 1. května až 15. listopadu 2013.

Jedna plavba v roce mimo území ČR v trvání minimálně 5 dnů a maximálně 30 po sobě následujících dnů, v délce minimálně 300 km.

Přihláška a vklad: do 1. května 2013 s vkladem 100 Kč.

Propozice MČR 2013 rychlostních motorových člunů

1. Český svaz vodního motorismu (ČSVM) vypisuje pro rok 2013 Mistrovství České republiky v závodech rychlostních motorových člunů v kategoriích:

O 500, O 700, O 250, O 350 a OSY 400.

2. Závody se konají dle platných pravidel UIM a soutěžního řádu ČSVM v roce 2012 jako jednokolový závod. Závody se jedou na čtyři rozjížďky, nejhorší se nezapočítává. Mistrem ČR se stává závodník, jehož součet bodů ze všech jednotlivých rozjížděk je nejvyšší. V případě rovnosti bodů je vítězem ten, který zajel nejrychlejší čas.

3. Místo konání a datum je stanoveno sportovním kalendářem ČSVM

4. Ředitele mistrovského závodu a závodní komisi jmenuje pověřený pořadatel závodu.

5. Hlavního rozhodčího, technického komisaře a rozhodčí závodu jmenuje STK - komise rozhodčích rychlostních člunů ČSVM.

6. Výsledky závodu budou vyhodnoceny podle bodového hodnocení UIM. Závodníci, kteří se umístí na prvním až třetím místě v celkovém hodnocení, obdrží diplom a medaili.

  1. Každý závodník je povinen být pojištěn podle platných předpisů (pojištění odpovědnosti za škody způsobené jinému provozem lodi). Závodníci bez tohoto pojištění nebudou připuštěni k závodu. Pořadatel a ČSVM neručí účastníkům závodu za škody osobní nebo věcné, způsobené ve spojitosti konaných závodů. Podpisem přihlášky se vzdávají jakýchkoliv nároků na škody vzniklé v souvislosti s konáním závodů Mistrovství ČR proti všem pořadatelům a účastníkům, kteří se podílejí na uspořádání těchto závodů.

  2. Nominace závodníků na Mistrovství ČR je stanovena platným soutěžním řádem ČSVM a účast nominovaných závodníků je povinná. Výjimku lze učinit pouze v případě nemoci závodníka.

  3. Přihláška na Mistrovství ČR musí být podána na předepsaném tiskopisu, potvrzeném mateřskou TJ (SK), v předepsaném termínu pořadateli MČR.

10. Náhrady účastníkům MČR se v roce 2013 neposkytují.

11. Protesty proti skutečnosti, které mohou být závodníkovi známé ještě před zahájením závodu, je nutné uplatnit nejpozději při rozpravě závodníků s hlavním rozhodčím. Ostatní námitky je možno podat nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků rozjížďky nebo závodu. Protesty musí být podány písemně a doloženy finančním vkladem, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

  1. Poplatek k podanému protestu činí:

a) proti porušení pravidel a hodnocení 1 000.- Kč

b) technický protest týkající se motoru 3 000.- Kč

+ náklady na demontáž a montáž motoru.

Protesty proti měření času jsou nepřípustné.

13. Ubytování a technické zabezpečení závodu zajistí pořadatel, pověřený VV ČSVM. Ubytování se zajistí na základě písemných objednávek pro závodníky i funkcionáře.

14. Zvláštní ustanovení:

a) startování motorů na břehu je dovoleno jen bez vrtule nebo s krytem.

b) úřední lékař má právo vyšetřit fyzický a psychický stav závodníka v kterémkoliv čase závodu. Podle výsledků šetření může hlavní rozhodčí vyloučit závodníka z další účasti na závodě. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

c) všechna ustanovení tohoto rozpisu jsou závazná a musí být dodržována.

Výjimky nebudou povoleny.

Mistrovské závody rychlostních člunů v roce 2013

1.-2.6. ME F350,ME FR1000, ME O500, Veteráni, Jedovnice, pořadatel H2O Brno

22-23.6. Hydro GP v kategoriích F500, F250, F125, Roudnice nad Labem,

pořadatel Imramovský marine

Kalendář titulárních závodů rychlostních člunů

Mistrovství světa:

F500 : ¨

10-12.5. Boretto (Itálie)

22-23.6. Roudnice nad Labem (CZ) 6-7.7. Baja (Maďarsko) 10-12.8. Bitterfeld (Německo)

7-8.9. Viverone (Itálie) 28-29.9. Berlin-Grünau (Něměcko)

O-350 : 3-4.8. Kriebstein (Německo) O-250 : 20-21.7. San Nazzaro (Itálie)

O-125:

1-2.6. Chodziez (Polsko) OSY400 : 14-16.6. Barcis (Itálie) Mistrovství Evropy : O-700 : 8-9.6. Mysliborz (Polsko) O-500 : 1-2.6. Jedovnice (CZ) F350 :

1-2.6. Jedovnice (CZ) 30.8.-1.9. Auronzo (Itálie) F250:

10-12.5. Boretto (Itálie)

22-23.6. Roudnice nad Labem (CZ) 6-7.7. Baja (Maďarsko) 10-12.8. Bitterfeld (Německo)

F125:

10-12.5. Boretto (Itálie)

22-23.6. Roudnice nad Labem (CZ) 6-7.7. Baja (Maďarsko) 10-12.8. Bitterfeld (Německo)

OSY400 : 1-2.6. Chodziez (Polsko) FR1000:

27-28.4. Weisswasser (Německo)

1-2.6. Jedovnice (CZ) 8-11.8. Bitterfeld (Německo) 30.8-1.9. Brandenburg (Německo)

Rozpisy národních závodů a soutěží závodních člunů a sportovních plaveb v roce 2013

Všeobecně platí:

V termínu konání soutěže je kotvení a pobyt v přístavu pořadatele zdarma.

Startovní číslo je stejné jako číslo průkazu člena ČSVM.

(platí pouze pro nerychlostní sportovní plavby).

Startovní číslo nečlenům přidělí pořadatel

Startovní číslo má minimální výšku 30 cm a musí být viditelné z obou stran lodě.

Soutěže, na nichž je povinnost mít na plavidle startovní číslo, budou označeny takto : §§§

Jedovnice 2013

Mistrovství Evropy O-500,

Seriál Mistrovství Evropy F350, FR1000,

mezinárodní závod Veteránů

1. Pořadatel: H2O Brno

2. Datum konání: 1.-2. červen 2013

3. Místo konání: Jedovnice, rybník Olšovec

4. Ředitel závodu: Karel Krämer

Hlavní organizátor: Petr Hemerka

Hlavní rozhodčí: Marie Šacherlová, zástupce A. Kratochvíl

Techničtí komisaři: Dušan Semerák, Pavel Pospíšil, Jin. Šles

Rozhodčí: J. Mielec, A. Semeráková, K. Krejčí, J. Šacherlová, E.Šacherlová, R. Tomášek, Z. Tomášková, B. Češková, Ing. Češka

5. Přihlášky: H2O Brno, Tuřanka 1148/107, 627 00 BRNO

Tel+Fax : +420 239 017 171 ,

e-mail: info@h2obrno.cz, termín do 16. května 2013

Startovné: Bez vkladů

6. Časový rozvrh:

Pátek – dojezd závodníků, prezentace a technická přejímka lodí

Sobota – přejímka lodí, rozprava, trénink a první rozjížďky 9.00–17.00hod

(Dětský den)

Neděle – rozprava, trénink a rozjížďky 9.00–17.00hod

(ukázka Freestyle vodních skútrů)

Roudnice nad Labem 2013

Seriál mistrovství světa Hydro GP Formule 500

Seriál Mistrovství Evropy Hydro GP Formule 125 a Formule 250

1. Pořadatel: IMRAMOVSKY MARINE s.r.o.

2. Datum konání: 22.-23. červen 2013

3. Místo konání: Roudnice nad Labem

Sladkovského náměstí 430

4. Ředitel závodu: Karel Krämer

Hlavní rozhodčí: Marie Šacherlová, zástupce A. Kratochvíl

Techničtí komisaři: Pavel Pospíšil, Jin. Šles

Rozhodčí: J. Mielec, A. Semeráková, K. Krejčí, J. Šacherlová, E. Šacherlová, R. Tomášek, Z. Tomášková, B. Češková, Ing. Češka

5. Přihlášky: IMRAMOVSKY MARINE s.r.o.

Jankovcova 1057/6

17000 Praha 7

Česká republika

fax: + 420 220 874 152

e-mail: michal@imramovsky-marine.cz

Startovné: Bez vkladů

6. Časový rozvrh:

Pátek – dojezd závodníků, prezentace a technická přejímka lodí

Sobota – přejímka lodí, rozprava, trénink a první rozjížďky 9.00–17.00hod Neděle – rozprava, trénink a rozjížďky 9.00–17.00hod

J - Jarní plavba

Obnovení tradice tzv. „Jarních plaveb“. V roce 2013:

Varianta B: Rýn-Mohan-Donau kanal z Eltmann směr Frankfurt nad Moh.

Termín konání: 11.-15.4. 2013

Více informací: Jirka Pěknice

CP 1 - Ardea

1. Pořadatel: TJ Ardea Kralupy

2. Datum konání: 27. dubna 2013

3. Místo srazu: Ardea – přístav – ř.km. 20,7

4. Ředitel soutěže: Franta Pešek

Tajemník: Jana Henychová

Hlavní rozhodčí: David Novotný

Rozhodčí: Štěpán Fechtner

5. Přihlášky a vklad: František Pešek, e-mail: pesekf@volny.cz ,

tjardea@seznam.cz nebo SMS: 602 227 469

vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 13.00 hodin

rozprava soutěžících 14.00

prohlídka lodí §§§ 14.30

technická disciplina

přistávání u plata 15.00

vyvěšení výsledků 16.00

vyhlášení výsledků 16.30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

CP 2 - Zahájení sezony, Memoriál Jiřího Svobody

1. Pořadatel: TJ Tatran Praha 7

2. Datum konání: 4. května 2013

3. Místo srazu: Vltava ř.km. 77,9 – pravý břeh – Davle

4. Ředitel soutěže: Milan Hofrichter

Tajemník: Zuzana Havlínová

Hlavní rozhodčí: Jiří Pěknice

Adéla Vyhnánková-Novotná

5. Přihlášky a vklad: TJ Tatran,Podolský přístav č.5, 14700 Praha 4

zuzana.havlin@seznam.cz, yct@seznam.cz

nebo SMS na tel: 607 208 389, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hod

rozprava soutěžících 12.30

prohlídka lodí 12.45

tech. disciplina: hod záchranným kruhem z břehu 13.00

vyvěšení výsledků 15.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace: Pořadatel neposkytuje občerstvení.

NN - Noční navigační

1. Pořadatel: KVM Smíchov

2. Datum konání: 11. května 2013

3. Místo srazu: Vltava ř.km. 74,0 – pravý břeh – Srub

4. Ředitel soutěže: Štěpán Fechtner

Tajemník: Jirka Pěknice

Hlavní rozhodčí: Petr Mrkvička

Rozhodčí: Slávek Vondřich

5. Přihlášky a vklad: jiri.peknice@seznam.cz

nebo SMS na tel: 602 305 105, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 18.00 hod

rozprava soutěžících 18.30

start první posádky 21:30

vyvěšení výsledků 12.5.10.00

vyhlášení výsledků 10.30

7. Ostatní informace: Noční plavby po vytyčené trati, pořadatel dodá jedno stejné plavidlo pro všechny účastníky s přívěsným motorem na „pínu“, letmý start.

Pořadatel poskytuje občerstvení za úhradu.

H1- Roudnický trojúhelník

1. Pořadatel : Power boat club Prague

2. Datum konání: 18. května 2013

3. Místo srazu: loděnice IMRAMOVSKÝ MARINE

Labe ř.km. 811,1 - levý břeh

Sladkovského nám. 430, Roudnice nad Labem

4. Kategorie:

B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

5. Ředitel soutěže: Petr Imramovský ml.

Tajemník Petr Imramovský

Hlavní rozhodčí: Karel Krämer / Slávek Vondřich

Rozhodčí: B. Nedvěd, K. Pěknicová, P. Pavel, P. Rys,

M. Vondřich, M. Mrkvičková, V. Henych, J. Henychová, Záchrana: David Novotný

6. Časový rozvrh:

dojezd a prezentace 18.5. do 9.00 hod

přejímka plavidel §§§ 9.30 hod

povinná rozprava a výklad tratě 10.00 hod

trénink 10.30 hod

start I. kola 11.30 hod

vyhlášení výsledků 18.00 hod

společenský večer 20.00 hod

7. Soutěžní trať: start, cíl Labe ř.km 25,9

1. obrátka Labe ř.km 26,5

2. obrátka Labe ř.km 26,6

3. obrátka Labe ř.km 25,7

Principem vytrvalostního závodu na okruhu 1.8 km je ujet co nejvíce kol za určenou dobu 20min. + 1 kolo

Bližší informace, propozice a předběžnou přihlášku zasílat do 4. května csvm@seznam.cz , michal@imramovsky-marine.cz .

Michal Imramovský 731 464 898 nebo www.imramovsky-marine.cz

CP3 - Cílová a hvězdicová plavba Praha

1. Pořadatel: Stará plavba II.

2. Datum konání: 25. května 2013

3. Místo srazu: loděnice Stará plavba v Libni

4. Ředitel soutěže: Martin Kohout

Tajemník: Václav Vykysal

Hl. rozhodčí: Petr Rys

Rozhodčí: Monika Petkov

5. Přihlášky a vklad: V. Vykysal, 190 00 Praha 9, Mimoňská 622

e-mail: staraplavba2@seznam.cz,

nebo SMS: 775 125 298, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hodin

rozprava soutěžících 12.30

prohlídka lodí 13.00

technická disciplína: - zajíždění do ježka společným gum. člunem

zajíždění do ježka 13.30

vyvěšení výsledků 15.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

CP 4 – Nelahozeves

1. Pořadatel: Marina Vltava

2. Datum konání: 1. červen 2013

3. Místo srazu: Vltava ř.km 20,15 levý břeh, Nelahozeves

4. Ředitel soutěže: Květoslava Kožená

Tajemník: Olga Mezerová

Hlavní rozhodčí: František Gross

Rozhodčí: Jana Grossová

5. Přihlášky a vklad. SMS:602 688 735, e-mail: kveta111@email.cz

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hod

rozprava soutěžících 12.30

technická disciplína : – hod lanem na břehu 13.00

vyvěšení výsledků 15.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace: pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu. Možnost odplutí druhý den. Pro členy klubů ČSVM, WC a sprchy zdarma. Soutěžící 1 točené pivo zdarma. Hodnotné ceny atd.

CP 5 - Cílová plavba Brná

1. Pořadatel: KVM Ústí nad Labem – Brná

2. Datum konání: 1. června 2013

3. Místo srazu: KVM Brná ř.km 770,1, pravý břeh

4. Ředitel soutěže: Václav Černohous

Tajemník: Jiřina Žáčková

Hlavní rozhodčí: Miloš Zelený

Rozhodčí: Marková Libuše, Alena Černohousová

5. Přihlášky a vklad: Jiřina Žáčková, Dukelských hrdinů 762/2a,

400 01 Ústí nad Labem, SMS: 603 849 923,

e-mail:marek.pavl@seznam.cz , vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 10.30 hodin

rozprava soutěžících 11.00

prohlídka lodí §§§ 11.15

technická disciplína: - kýlová formace 12.00

vyvěšení výsledků 14.00

vyhlášení výsledků 14.30

7. Ostatní informace: Po skončení soutěže bude společné posezení

v klubovně loděnice, kde pořadatel zajistí občerstvení za úhradu.

H2- Kralupská míle

1. Pořadatel: KVS Kralupy

2. Datum konání: 8.června 2013

3. Místo srazu: loděnice KVS Kralupy ř.km. 22,3

4. Ředitel soutěže: Jiří Kramer

Hlavní rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí: T.Mrkvičková,K.Pěknicová,P..Rys,V.Kadlec, J.Henychová, V.Henych, L.Tichotová

Obrátky: P.Mrkvička, V.Kadlec, P.Pavel, P.Rys

Záchrana: D.Novotný, F.Pešek,

5. Časový rozvrh: Příjezd na místo srazu den předem s vlekem a složení lodě na vodu možný pouze do 18:30

dojezd a prezentace 9.6. do 8.00 hod

přejímka plavidel §§§ 9.00 hod

povinná rozprava a výklad tratě 10.00 hod

trénink 11.00 hod

start I. kola 12.30 hod

vyhlášení výsledků 17.00 hod

6. Soutěžní trať: start, cíl ř.km 22,3

horní obrátka ř.km 22,9

dolní obrátka ř.km 22,0

kategorie:

B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

Principem vytrvalostního závodu na okruhu 1,8km je ujet co nejvíce kol za určenou dobu 30min.

Bližší informace a propozice za předběžnou přihlášku do 30. května 2013 na adresu pořadatele nebo e-mail: csvm@seznam.cz, kramer@kvsk.cz,

CP6 – Klecany

1. Pořadatel: SK Viking Praha

2. Datum konání: 15. června 2013

3. Místo srazu: Vltava ř. km 37,3 Klecany, p.b. pod přívozem

4. Ředitel soutěže: Zdeněk Čermák

Tajemník: Monika Petkov

Hl. rozhodčí: Franta Pešek

Rozhodčí: Katka Zelenková - Nedvědová

5. Přihlášky a vklad: do loděnice pořádajícího oddílu nebo

e-mail: petkovmona@seznam.cz,

SMS: 605 273 388, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.00 hod

rozprava soutěžících 11.30

prohlídka lodí §§§ 12.00

technická disciplína: - hod kruhem z lodě 13.00

vyvěšení výsledků 14.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace Návrat do Prahy bude upřesněn na místě

CP7 – Bílá vlajka

1. Pořadatel: KVM Smíchov

2. Datum konání: 17. Července 2013

3. Místo srazu: Týn nad Vltavou, ř.k. 205, vývaziště pro MP na p.břehu

4. Ředitel soutěže: Štěpán Fechtner

Tajemník: Štěpán Fechtner

Hl. rozhodčí: Bohumil Nedvěd

Rozhodčí: Lenka Tichotová, Jana Henychová

5. Přihlášky a vklad: písemně do 4.7. s vkladem 100 Kč za soutěžní loď

Š. Fechtner, Tibetská 2, 160 00 Praha 6.

e-mail: csvm@seznam.cz Dodatečné přihlášky pouze po dohodě s ředitelem soutěže a dodatečným vkladem 150 Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: dojezd a presentace do 10:00 hod

rozprava soutěžících 10:30

prohlídka lodí §§§ 11:30

technická disciplína – kotvení proti proudu 12:00

vyvěšení výsledků 16:00

vyhlášení výsledků 16:30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí věcné ceny. Kotvení bude zajištěno na pravém břehu pod vývazištěm MP přímo v Týně nad Vltavou, nebo individuálně. Budou zajištěny městské toalety.

Zúčastněné lodě musí splňovat parametry pro převoz na VD Slapy a VD Orlík, tzn. rozměry 2,6 x 8,5m, váha max. 3,5t.

VD Slapy - vlek pá, so, ne, po 8-18h (257 740 482)

PK Kamýk n. Vl. pá, so, ne, po 8-18h (318 677 119)

VD Orlík pá, so, ne, po 8-17h (318 694 113)

PK Kořensko út, čt, so 8-12h a 14-19h, ne 8-17h (385 722 766)

MVČ – Modrá vlajka Čech

1. Pořadatel: ČSVM

2. Datum konání: 20. července až 2. srpna 2013

3. Místo srazu: Lužec nad Vltavou, kotvení v Hořínském kanále ř.km 6,6 překladiště mezi mosty pro plavidla s nižším ponorem možnost kotvení na „staré řece“ pod přívozem, levý břeh ř.km 7,9. Možnost doplutí bude zjištěna těsně před dnem srazu a info ze sonaru podá Jirka Pěknice na vyžádání.

4. Ředitel soutěže: Jirka Pěknice

Tajemník: Jirka Pěknice

Hlavní rozhodčí Zuzana Havlínová

Rozhodčí: Lukáš Sadílek

5. Přihlášky a vklad: e-mailem: jiri.peknice@seznam.cz

poštou: Jiří Pěknice, Minická 374, 18100Praha 8

NEJPOZDĚJI do 8. července 2013

Přihláška musí obsahovat závaznou objednávku počtu večeří (raut, steaky na grilu) v ceně 150.- Kč, které se uhradí při prezentaci.

Dodatečné přihlášky pouze po dohodě s ředitelem soutěže.

Vklad soutěže 100.- Kč na soutěžní plavidlo

Při nevyvěšení soutěžní vlajky hrozí diskvalifikace.

Soutěžní vlajky lze objednat u Míly Wünschové tel: 731 502 449

6. Časový rozvrh: Start na libovolném místě v Čechách, kde není zakázána plavba sportovních plavidel, počínaje dnem 20.7. v 00.00 hodin.

Dojezd, prezentace a předání deníků v pátek 2.8. do 12.00 hod,

Vyvěšení výsledků 18.00 hodin.

Vyhlášení výsledků na závěrečné večeři 18.30 hodin.

Program večeře doplní hudba a tanec. Zpětný konvoj do Prahy odpluje

v sobotu 3.8. Čas odplutí bude oznámen v průběhu večera.

7. Ostatní informace: Pro rok 2013 je možno plout pouze na:

- Vltava od VD Slapy dolní voda ř.km 92,6 po Mělník ř,km 0,00

- Labe od státní hranice v Hřensku pod peřeje „Labské hrčáky“

- v případě doplutí do místa srazu v Lužci po „staré Vltavě“ bude trasa započtena jedním směrem jako soutěžní

Nezapočítávají se přítoky, jezera, vjezdy do přístavů atd.

Vyhodnocen je pouze kapitán.

CP 8 – Hvězdicová plavba ARDEA

1. Pořadatel: TJ Ardea Kralupy

2. Datum konání: 17. srpna 2013

3. Místo srazu: přístav Ardea ř.km. 20,7

4. Ředitel soutěže: František Pešek

Tajemník: Roman Svoboda

Hl. rozhodčí: Jana Grossová

Rozhodčí: František Gross

5. Přihlášky a vklad e-mail: pesekf@volny.cz , tjardea@seznam.cz

nebo SMS: 602 227 469, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.30 hod

rozprava soutěžících 13.00

prohlídka lodí 13.30

technická disciplina – hod záchranným kruhem ze břehu 14.00 vyvěšení výsledků 16.30

7. Ostatní informace: Tombola.

Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

CP9 - Krameroviny

1. Pořadatel: KVS Kralupy

2. Datum konání: 31. srpna 2013

3. Místo srazu: Vltava v ř.km. 22,3 p. břeh – loděnice KVSK

4. Ředitel soutěže: Jiří Kramer

Tajemník: Jana Kramerová

Hl. rozhodčí: František Pešek

Rozhodčí: David Novotný

5. Přihlášky a vklad: s vkladem 100.- Kč

Jiří Kramer, B.Němcové 357, 27746 Veltrusy

kramer@kvsk.cz, nebo SMS: 602 305 893

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.00 hod

Soutěžní disciplína: přistávání u plata

– pro všechny účastníky bude jedno stejné plavidlo s přívěsným motorem na „pínu“ dodané pořadatelem

7. Ostatní informace: Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

Časový plán her bude upřesněn na místě.

CP 10 – Maják III. ročník

1. Pořadatel: KVM Libeň

2. Datum konání: 7. září 2013

3. Místo srazu: Vltava ř.km loděnice KVM Libeň

4. Časový rozvrh Bez soutěžní disciplíny.

H3 – GP Klecany

1. Pořadatel : KVM OAK Bay

2. Datum konání: 14. září 2013

3. Místo srazu: Klecany ř. km 37,3, pravý břeh

4. Kategorie:

B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

5. Přihlášky a vklad: bližší info na www.racecamp.cz

6. Ředitel soutěže: Jiří Fexa

Tajemník Lenka Fexová

Hlavní rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí: B. Nedvěd, P .Pavel, P. Rys, V .Henych, D.Novotný,

A. Novotná- Vyhnánková, J. Henychová

7. Časový rozvrh:

dojezd a prezentace 14.9. do 9.00 hod

přejímka plavidel §§§ 9.30 hod

povinná rozprava a výklad tratě 10.00 hod

trénink 10.30 hod

start I. kola 11.30 hod

vyhlášení výsledků 18.00 hod

společenský večer 20.00 hod

Vytrvalostní rychlostní závod sportovních plavidel kolem „roztockého ostrova“ - obrátky doprava

CP 11 - Vinobraní Mělník

1. Pořadatel: TJ Avia

2. Datum konání: 21. září 2013

3. Místo srazu: Mělník – Vltava ř.km 8,9 Hořínského kanálu

levý břeh nad PK

4. Ředitel soutěže: František Zrno

Tajemník: Antonín Komárek

Hlavní rozhodčí: Petr Mrkvička

Rozhodčí: Vojta Kadlec, Bohumil Nedvěd

5. Přihlášky a vklad. do loděnice TJAvia Císařská louka

e-mail: ycavia@seznam.cz,

SMS: 602 363 348, vklad 100.-Kč

6. Časový rozvrh: dojezd a presentace do 13.30 hod

Uzávěrka prezentace v 13.30 je definitivní, pozdější prezentace nebude umožněna.

rozprava soutěžících 13.45

prohlídka lodí 14.00

technická disciplína – vázání uzlů 14.30

vyvěšení výsledků 16.00

vyhlášení výsledků 16.30

CP 12 – Memoriál M. Kubely

1. Pořadatel: Klub vodáků a vodních motoristů Stará plavba II.

2. Datum konání: 28. září 2013

3. Místo srazu: Vltava ř.km 72,2 pravý břeh – Lávka 11.00 hod

4. Časový rozvrh PK Štěchovice 13.00 hod

Třebenice - společný odchod k pomníčku M. Kubely 13.45 hod

Bez soutěžní disciplíny.

CP13 - Sraz DP - Memoriál Dr. Jiřího Steffala

1. Pořadatel: ČSVM + Tatran

2. Datum konání: 5 .října 2013

3. Místo srazu: Vltava ř.km 69,8 levý břeh - pláž Strnady

4. Ředitel soutěže: Pavel Kašpar

Tajemník: Zuzana Havlínová

Hlavní rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí: Katka Zelenková-Nedvědová

5. Přihlášky a vklad: TJ Tatran,Podolský přístav č.5, 14700 Praha 4

zuzana.havlin@seznam.cz, yct@seznam.cz

SMS: 607 208 389, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.00 hod

rozprava soutěžících 11.30

technická disciplina: - hod lanem na břehu 12.00

vyvěšení výsledků 15.30

vyhlášení výsledků 16.00

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí občerstvení za úhradu

CP14 – Cílová plavba Skochovice

1. Pořadatel: SK Viking Praha

2. Datum konání: 2. října 2013

3. Místo srazu: Skochovice srub ř. km 74,1 pravý břeh

4. Ředitel soutěže: Zdeněk Čermák

Tajemník: Monika Petkovová

Hlavní rozhodčí: Jirka Pěknice

Rozhodčí: Milan Tulach

5. Přihlášky a vklad: do loděnice SK Viking nebo SMS: 605 273 388

e-mail: petkovmona@seznam.cz,vklad 100 Kč. 6. Časový rozvrh: PK Modřany 08.00

PK Vrané 09.00

Dojezd a prezentace do 11:30 hod

technická disciplína : - hod lanem na pachole 12:00

Vyvěšení a vyhlášení výsledků 15:00

CP15 – Labská ledová plavba - Memoriál Vl. Hedvábného

1. Pořadatel: Sdružení vodních motoristů Velké Žernoseky

2. Datum konání: 9. listopadu 2013

3. Místo srazu: Labe ř.km 864,5 klub Brandýs nad Labem

4. Časový rozvrh sraz 28.10. do 16:00

Od 17:00 společenský večer

Bez soutěžní disciplíny.

na e-mail: karel.louda@email.cz., nebo tel.:604 205 832.

Nebo : SVM Velké Žernoseky 412 01 Velké Žernoseky 113

CP16 - Ledová plavba

1. Pořadatel: TJ Blaník Praha

2. Datum konání: 16. listopadu 2013

3. Místo srazu: Skochovice srub ř.km 74,1 pravý břeh

4. Ředitel soutěže: Ing. Pavel Stránský

Tajemník: Lukáš Sadílek

Hlavní rozhodčí: M. Zelený

Rozhodčí: Š. Fechtner

5. Přihlášky a vklad: TJ Blaník, Císařská louka, 150 00 Praha 5,

e-mail: paul.stransky@o2active.cz

vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: PK Modřany 8:00

PK Vrané 9:00

Dojezd a prezentace do 11:30 hod

Technická disciplína : vázání uzlů

Vyvěšení a vyhlášení výsledků 14:00

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí občerstvení za úhradu.

Každý soutěžící obdrží zdarma guláš.

KALENDÁŘ MLÁDEŽE FF 2013

Mistrovství ČR mládeže - Formule budoucnosti.

Soutěž se pořádá podle pravidel U.I.M. - Formule FUTURE (ve znění platném pro rok 2013 )

Oddíl přihlašuje své soutěžící hromadně do 1.dubna 2013.

Slalom jednotlivců bude tříkolový. Do výsledků se průběžně započítávají výsledky jednotlivých absolvovaných kol.

1.kolo – 25.5.2013 – TJ Slavoj Litoměřice

2.kolo – 15.6.2013 – 1.ČKPaV

3.kolo – 12.10.2013 - KVSK

Paralelní slalom bude dvoukolový

1.kolo – 11.5.2013 – TJ Tatran / Skochovice

2.kolo – 29.9.2013 – TJ Tatran / Praha

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ, NENÍ POVOLENA NA ZÁVODECH ČSVM FF SAMONAFUKOVACÍ VESTA!!

ZÁVODNÍCI BUDOU POUŽÍVAT POUZE HOMOLOGOVANÉ HELMY!!

Trenéři jsou povinni na všechny závody přivézt čluny a helmy, které mají propůjčené od ČSVM.

Příspěvek na opravu motorů činí 1000,-Kč a rodiče jsou povinni zaslat platbu do 31.6.2013 na účet svazu, který je zveřejněný na stránkách svazu www.csvm.cz. Platbu je NUTNÉ zaslat pod jménem dítěte!!!!!

Kalendář mezinárodních závodů mládeže FF v roce 2013

Třídy: Titul: Místo / země: Datum konání:

všechny MZ Německo červen / červenec 2013 bude upřesněno

REPREZENTACI VYBÍRÁ DLE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Z DANÉHO ROKU VV ČSVM. VYJÍMKU TVOŘÍ POUZE REPREZENTANT, KTERÝ ROK PŘEDTÍM ZÍSKAL TITUL ME NEBO MS. V TOMTO PŘÍPADĚ NÁSLEDUJE OBHAJOBA ZÍSKANÉHO TITULU.

KZ 1 – Kontrolní závod mládeže – FF

1. Pořadatel: ČSVM + KVSK

2. Datum konání: 20.4. 2013

3. Místo srazu: loděnice KVSK

4. Ředitel závodu: J. Sojka

Hl. rozhodčí: M. Marvánek

Rozhodčí: L. Dostál, J. Sojková, P. Duda, K. Pěknicová,M. Kohout, J. Převrátilová

5. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 15. dubna e-mailem na adresu – dostal15@centrum.cz Vklad 100 Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: Příjezd do 09:00 hodin, start závodu 10:30h.

7. Ostatní informace: Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

MRPAR1 – Mistrovství ČR mládeže v paralelním slalomu – FF

1. Pořadatel: ČSVM + TJ Tatran

2. Datum konání: 11.5. 2013

3. Místo srazu: Srub Skochovice / Lávka Skochovice

– bude upřesněno !!!!

4. Ředitel závodu: M. Mrkvičková

Hlavní rozhodčí: L. Dostál

Rozhodčí: V. Pařezová, M. Marvánek, P. Duda,J. Sojka,K. Pěknicová,V. Kadlec

5. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 7.5. e-mailem na adresu monika.tatran@seznam.cz

Vklad 100.-Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 8:30hod. Start závodu v 10:00 hod.

7. Ostatní informace: V místě je možné občerstvení za úhradu.

MRFF1 - Mistrovství ČR mládeže ve slalomu FF - 1.kolo

1. Pořadatel: ČSVM + TJ Slavoj Litoměřice

2. Datum konání: 25.5 .2013

3. Místo srazu: bude upřesněno !!!!

4. Ředitel závodu: K. Malina

Hlavní rozhodčí: M .Marvánek

Rozhodčí: O. Salátová,J. Sojková,Z. Hlaváček,

D .Malinová,J. Převrátilová

5. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 1.5.e-mailem na adresu kamalina1@seznam.cz

Vklad 100 Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: Příjezd nejpozději v sobotu do 8:30hod.

Start závodu v 10:00 hod.

V místě je možné občerstvení za úhradu.

MRFF2 - Mistrovství ČR mládeže ve slalomu FF - 2.kolo

1. Pořadatel: ČSVM + 1 ČKPaV

2. Datum konání: 15.6.2013

3. Místo srazu: klub Čelákovice

4. Ředitel závodu: V.Marvánek

Hlavní rozhodčí: P.Duda

Rozhodčí: M.Mrkvičková,M.Kohout,Z.Hlaváček,

L.Dostál,K.Pěknicová,O.Salátová

5. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 1.6. e-mailem na adresu v.marvankova@email.cz

Vklad 100 Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 9:00 hod.

Start závodu v 10:00 hod.

7. Ostatní informace: Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu. Nutno objednat předem.

SCZ - Soustředění mládeže ČSVM

1. Pořadatel: ČSVM + KVSK

2. Datum konání: 29.6. – 6.7.2013

3. Místo soustředění: loděnice KVSK

4. Ředitel soustředění: L. Dostál

5. Rozhodčí: M .Marvánek, J. Sojková,V. Marvánek

6. Zdravotník: S. Dostálová

7. Přihlášky: e-mailem na adresu : dostal15@centrum a janprace@seznam.cz

Do 11.5. 2013 NUTNÉ z důvodu objednávky obědů !!!

8. Ostatní informace: Příspěvek rodičů na stravu a ostatní náklady - 2.000,- Kč zaslat pod jménem dítěte na účet Jana Sojky 155 910 420/ 0600 do 15.6.2013.

MRPAR2 – Mistrovství ČR mládeže v paralelním slalomu – 2 kolo

1. Pořadatel: ČSVM + TJ Tatran

2. Datum konání: 29.9. 2013 – neděle !!!

3. Místo srazu: TJ Tatran

4. Ředitel závodu: V. Kadlec

Hlavní rozhodčí: K. Pěknicová

Rozhodčí: M. Mrkvičková,M. Kohout,L. Dostál,

J. Sojková,J .Převrátilová,K. Malina

5. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 20.9. e-mailem na adresu monika.tatran@seznam.cz

Vklad 100.-Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 8:30hod. Start závodu v 10:00 hod.

7. Ostatní informace: Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu. Nutno objednat předem.

MRFF3 - Mistrovství ČR mládeže ve slalomu FF - 3.kolo

1. Pořadatel: ČSVM + KVSK

2. Datum konání: 12.10. 2013

3. Místo srazu: KVSK

4. Ředitel závodu: L. Dostál

Hlavní rozhodčí: M. Mrkvičková

Tajemník: M. Mrkvičková

Rozhodčí: P. Duda,D. Malinová,M. Marvánek,

Z .Hlaváček,M. Kohout

5. Přihlášky a vklad: do 10.9. e-mailem na adresu: dostal15@sentrum.cz Vklad 100 Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 8:30hod. Start závodu v 10:00 hod.

7. Ostatní informace: Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu. Nutno objednat předem.

Pravidla technických disciplin CÍLOVÝCH PLAVEB

1. Vázání uzlů :

Před soutěžícím leží pomůcky: kruh, vazák, silné lano (cca 16mm), slabé lano (8 až 10 mm). Na pokyn rozhodčího uváže soutěžící stanovený uzel, jehož ukončení ohlásí slovem ”hotov”. V tomto okamžiku rozhodčí zastaví čas na stopkách a zkontroluje uvázaný uzel .Je-li uvázaný správně, zadá stejným způsobem další. Časy potřebné pro 2 uzly se sečtou. Chybné uvázání, nebo neuvázání uzlu v limitu jedné minuty se hodnotí tak, že se soutěžícímu počítá 1 minuta za každý neuvázaný, či chybně uvázaný uzel. Rozhodčí určí z níže uvedeného sortimentu 2 uzly pro všechny soutěžící stejné (pořadí nemusí dodržet). Loďkový úvaz, lodní smyčka, dračí smyčka, dtto se zámkem, kotevní úvaz. Schéma vázání uzlů na obalu Ročenky 2012

2. Hod lanem na cíl:

Cíl je čtverec 1,5 x 1,5 m. Hází se lanem pro všechny stejným ze vzdálenosti 8 m, celkem 5 hodů. Měří se celkový čas, za každé nezasáhnutí cíle se připočte čas 30 sekund. Soutěžní čas začíná na pokyn rozhodčího, když soutěžící drží v ruce lano a končí, když soutěžící položí po pátém hodu svinuté lano před sebe na zem. Lano pro soutěž dodává pořadatel a nesmí mít na koncích žádnou zátěž (záplet, závaží a podobně). Jakákoliv manipulace s již hozeným lanem, které netrefilo cíl je zakázána (např. pokusy o nahození smyčky atd.) .

3. Kotvení po, eventuelně proti proudu

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní bóje. Na pokyn rozhodčího startuje motor a vyplouvá do pole 20 x 5 m, ve kterém zakotví na 1 kotvu z přídě a 1 kotvu ze zádě. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou je maximálně 50m. Při tomto manévru může loď opustit kotevní prostor, po jeho ukončení musí loď stát v soutěžním poli rovnoběžně s delší stranou a špičkou přídě v ose jeho kratší strany. Při manévru lze používat motor i kotevní lana. Po skončení manévru vypne soutěžící motor a ohlásí ”HOTOV” (lze i zdviženou rukou). Od tohoto okamžiku musí loď setrvat, nesmí opustit bójemi vyznačené pole 20 x 5 m po dobu jedné minuty. Na pokyn rozhodčího loď spustí motor, odkotví a odpluje ke startovní boji, kde po dosažení cílové čáry přídí měření času končí. Manévr zakotvení, po odplutí od startovní boje, smí trvat maximálně 5 minut, po jejich uplynutí soutěž pro takto neúspěšného soutěžícího končí. Pokud loď při jednominutovém stání na kotvách změní polohu mimo vyznačené pole, připočte se k naměřenému času 1 minuta.

4. Přistávání u přírodního břehu a zakotvení:

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní boje. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou nesmí být větší než 50m. Na pokyn rozhodčího nastartuje motor a vyplouvá do soutěžního pole, kde přistane přídí mezi dva praporky (na břehu), zakotví na kotvu ze zádi, příď vyváže dvěmi lany na dva své nebo pevné kolíky kolmo ke břehu, vypne motor a ohlásí ”HOTOV” (lze i zdviženou rukou). Od tohoto okamžiku musí loď setrvat v nezměněné poloze v klidu jednu minutu. Na pokyn rozhodčího soutěžící odváže příď, kolíky vytáhne, nastartuje, zvedne kotvu a odplouvá k cílové čáře. Při jejím protnutí přídí měření času končí. Člen posádky, který vázal příď na břehu, může zde vyčkat na odvázání, ale pak musí na loď nastoupit. Pokud loď během jednominutového stání na zadní kotvě a předních úvazech změní polohu, připočte se k naměřenému času 1 minuta.

5. Přistávání u plata:

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní bóje. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou nesmí být větší než 50m. Na pokyn rozhodčího startuje motor a odplouvá k platu proti proudu, kde přistane bokem. Člen posádky vystoupí a vyváže loď na přední a zadní lano a dva springy za použití libovolných uzlů. Po vypnutí motoru oznámí ”HOTOV” (lze i zdvižením ruky). Loď pak musí zůstat v klidu 1 minutu. Na pokyn rozhodčího posádka loď odváže, nastartuje a odplouvá k cíli. Po dosažení cílové čáry přídí končí měření času. Pokud loď během jednominutového stání změní svou polohu, připočtou se k naměřenému času 1 minuta. Použití fendrů je povoleno.

6. Kotvení bokem u přírodního břehu:

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní bóje. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou nesmí být větší než 50m. Na pokyn rozhodčího startuje motor a vyplouvá do soutěžního pole (dva praporky na břehu). V poli přistane bokem přídí proti proudu, vyváže na dvě kotvy (ze přídě a ze zádě) a na břehu čtyřmi lany (z přídě, ze zádě a dva springy) s použitím např. můstku, tyče, háčku, vypne motor a ohlásí ukončení ”HOTOV” (lze i zdvižením ruky). Loď pak musí zůstat v klidu po dobu 1 minuty. Na pokyn rozhodčího se zdvihnou kotvy, loď se odváže, vytáhnou se použité kolíky, nastartuje a odpluje k cíli. Při dosažení cílové čáry přídí končí měření času. Člen posádky, který vázal loď na břehu zde může počkat na její odvázání, ale pak musí na loď nastoupit. Pokud loď během jednominutového stání změní svou polohu, připočte se jí 1 minuta.

7. Zajíždění zádí do ježka:

Soutěžící je v plavidle, s nastartovaným motorem, Quit stop upevněn na těle soutěžícího, plavidlo je odvázáno, soutěžící se drží rukou mola. Na pokyn startéra vypluje přídí z mola na trať, vyznačenou bójemi. Po projetí soutěžní tratě se soutěžící vrátí zpět k molu a zádí zacouvá do ježka. Čas bude zastaven po dotyku mola rukou soutěžícího na určené místo. Na palubě soutěžního plavidla (stejné pro všechny soutěžící) musí být dvě osoby (soutěžící a osoba „balast“) tak, aby jejich celková hmotnost viditelně přesáhla 120kg. Za dotyk-naboření do mola nebo odražení rukou při zajíždění 30sec trest.

8. Hod záchranným kruhem ze břehu:

Soutěžící stojí na břehu před startovní čarou, v ruce drží kruh se svinutým lanem, které dodává pořadatel. Použití vlastních pomůcek je nepřípustné. Na pokyn rozhodčího hodí kruh směrem k tonoucímu (figura či bójka) ve vzdálenosti 8 m od startovní čáry v okruží o průměru 3 m. Okruží musí být zasaženo buď přímo nebo při stahování kruhu. Hod se opakuje 3x bezprostředně po sobě, po třetím pokusu soutěžící lano svine a s kruhem položí na břeh. Měření času končí po ohlášení soutěžícím „HOTOV“. Za každé nezasažení okruží či za zasažení figury (bóje) při hodu se připočítá 1 minuta. Pokud soutěžící nechá kruh splývat proudem nebo větrem a dosáhne tímto dotyku s okružím v časovém limitu, je tento hod uznán jako bezchybný.

9. Hod záchranným kruhem z lodi

Soutěž pro jednoho soutěžícího na palubě. (Soutěžící vede plavidlo i hází kruhem) Na vodě se umístí 3 boje. Jedna představuje tonoucího, druhé dvě vymezují prostor ve kterém soutěžící hází kruh. Boje vymezující prostor pro házení kruhu jsou od sebe vzdáleny 8m a třetí boje je kolmo od nich vzdálena 6m. Soutěž se jede na dvě kola, po proudu a proti proudu.

Soutěžící najede lodí k bojím tak, aby mohl hodit kruh k tonoucímu. Kruh musí dopadnout max. 1,5m od tonoucího. Nesmí boji (tonoucího) trefit, ale může hodit kruh mimo a potom ho stáhnout. Poté soutěžící vytáhne kruh z vody – musí jej nadzvednout nad hladinu. Teprve pak smí opustit vyhrazený prostor. Soutěžící házející kruh musí být při hodu a vytažení kruhu stále v prostoru vyhrazeném bójemi. Čas se měří od okamžiku, kdy se soutěžící osoba dostane mezi boje a přestane se měřit v okamžiku, kdy soutěžící osoba opustí prostor bójemi vyhrazený. Loď se otočí a najede zpět k bojím druhým bokem. Postup se opakuje jako při prvním hodu. Trestné body: 30 vteřin navíc za: zásah tonoucího, hod a vytažení kruhu mimo vyhrazený prostor, hod mimo tonoucího, dotyk plavidla bójí vyhrazující prostor.

10. Plavba podle signalizace:

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní boje. Na signál „POZOR“ – „VPŘED”, kterým začíná disciplina i měření času, nastartuje a vyplouvá k signalistovi. Pak následují 3 signály, na které musí loď správně reagovat nejpozději do 5 sec. Plavba i měření času končí signálem ”KONEC SIGNALIZACE”. Za každý signál, na který loď reagovala později než do 5 vteřin, nebo reagovala špatně či nereagovala vůbec, se připočte vždy 1 minuta.

11. Plavba ve formacích:

Na rozpravě je soutěžícím lodím přiděleno ”ČÍSLO” do formace. Na pokyn signalisty z vedoucí lodě se soutěžící lodě seřadí dle přidělených ”ČÍSEL” do kýlové formace s odstupy 20 metrů a celý útvar vyplouvá. Následuje signál ”FORMACE ČELNÍ”, po kterém lodě zaujmou svá místa dle ”ČÍSEL” na úrovni lodě vedoucí s rozestupy 5 metrů, následuje signál ”FORMACE ŠÍPOVA”, lodě zaujmou svá místa s rozestupy 5 metrů a s odstupy 20 metrů. Následuje signál ”FORMACE KÝLOVÁ” a lodě zaujmou svá místa s odstupy 20 metrů, v této pozici setrvají až do signálu ”ZRUŠENÍ FORMACE”. Každé zaujetí špatné pozice, nedodržení odstupu či rozestupu se trestá odejmutím 0,5 bodu z celkového počtu 5 bodů, jež má soutěžící k dispozici.

12. Stíhací plavba :

Soutěžní trať se rozdělí na úseky a pro tyto se pro kategorie A i B určí rychlost plavby. Lodě startují v pořadí dle startovní listiny v minutových intervalech. Na trati je několik skrytých kontrol, kde rozhodčí zapisují průjezdní časy jednotlivých lodí. Rozdíl časů změřených a vypočítaných ve vteřinách bez ohledu na znaménko, určuje pořadí v soutěži podle počtu chybných vteřin. Úseky tratě a průjezdní rychlost určuje pořadatel, kontrolní místa hlavní rozhodčí.

13. Slalom :

Soutěžní trať slalomu vytýčenou minimálně pěti bójkami , projíždí soutěžící jednotlivě na lodi dodané pořadatelem(nafukovací člun s motorem max 5HP). Vzdálenost bójí maximálně 5m. První bóje od startu maximálně 10m. Při rozpravě předvede pořadatel náčtek tratě a seznámí soutěžící s průjezdem. Start z plata nebo letmý (podle místních podmínek). Za každý dotyk bójky bude započteno 30 trestných vteřin. Za nesprávně projetou, nebo vynechanou branku 60 trestných vteřin.

  1. Hod lanem na pachole (plutr)

Pachole je umístěno ve výšce 3m nad zemí s tolerancí dle terénu. Hází se lanem, pro všechny stejným, ze vzdálenosti minimálně 1m. Cílem je pachole zachytit a držet při tom oba konce lana, tak aby bylo možno se k pacholeti „přihnout“. Po úspěšném napnutí lana, soutěžící lano stáhne a hod opakuje. Jsou celkem 3 pokusy (hody). Měření času započne na pokyn časoměřiče a končí po třetím hodu se svinutým lanem u nohou, se zdviženou rukou a výkřikem „stop“ (nebo podobným). Soutěžní lano musí být holé, bez uzlů, zápletů, atd. Za přešlápnutí startovní čáry, neúspěšný hod nebo „zahození lana“ se započte 60 trestných vteřin.

Plavební ostávky na labsko-vltavské vodní cestě 2013

Zdroj: www.spspraha.cz sdělení č.27/2012 (staženo 1.3.2013)

Střední Labe

pl. km ř. km plavební objekt termín

95,22 932,350 PK Týnec nad Labem 30.9.2013 – 6.10.2013

91,70 929,160 PK Veletov 30.9.2013 – 6.10.2013

83,19 920,631 PK Kolín 30.9.2013 – 6.10.2013

79,16 916,463 PK Klavary 23.9.2013 – 13.10.2013

74,33 911,676 PK Velký Osek 16.9.2013 – 10.11.2013

67,12 904,473 PK Poděbrady 30.9.2013 – 6.10.2013

59,00 896,384 PK Nymburk 30.9.2013 – 13.10.2013

53,98 891,360 PK Kostomlátky 30.9.2013 – 27.10.2013

50,14 887,515 PK Hradištko 30.9.2013 – 3.11.2013

50,14 877,996 PK Lysá nad Labem 30.9.2013 – 3.11.2013

34,94 872,251 PK Čelákovice 30.9.2013 – 27.10.2013

27,88 865,023 PK Brandýs nad Labem 30.9.2013 – 17.11.2013

20,12 857,358 PK Kostelec nad Labem 30.9.2013 – 6.10.2013

12,98 850,315 PK Lobkovice 30.9.2013 – 6.10.2013

6,15 843,133 PK Obříství 30.9.2013 – 6.10.2013

Dolní Labe

Bez omezení plavby

Vltava

134,74 PK Kamýk n. Vlt. Od 20.9 vypuštění zdrže

92,4 VD Slapy Od 20.9.snížena hladina pod kótu 269,1

62,23 PK Modřany ????????? pravděpodobně od 7.10.

50,69 VPK Štvanice 30.9.-27.10. 2013

43,30 zdrž Podbaba 7.10.-3.11. 2013 snížení hladiny

35,95 PK Roztoky 7.10.-3.11 .2013

1,00 PK Hořín 7.10.-3.11. 2013 + vypuštěn kanál

Ostatní bez omezení plavby

PLAVEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7/2012STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY

ze dne 28.11.2012

o proplavování plavebními komoramina labsko-vltavské vodní cestě

Čl. 1 Proplavování plavebními komorami na labské vodní cestě

a) Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice a Obříství denně od 6:00 do 18:00 hodin,

b) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem a České Kopisty v od 1. října do 30. dubna od 6:00 do 18:00 hodin,

c) Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. října do 30. dubna od 6:00 hodin do 19:00 hodin,

d) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem, České Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. května do 30. září od 6.00 hodin do 20.00 hodin.

(2) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Obříství, je nutno předem projednat s pracovištěm závodu střední Labe v Pardubicích, Povodí Labe, s. p., Teplého 2014, 531 56 Pardubice (telefon 466864411 nebo 466864412 nebo 602302669, fax 466864417).

(3) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Dolních Beřkovic po Ústí nad Labem-Střekov, lze předem projednat se závodem dolní Labe, pracoviště Ústí nad Labem-Vaňov, Povodí Labe, s. p. (telefon 602654147 nebo 602114048, e-mail: labe-z5@pla.cz).

Čl. 2 Proplavování plavebními komorami na vltavské vodní cestě

(1) Provozní doba na vltavské vodní cestě od Kořenska po Slapy:

a) plavební komora Kořensko od 1. června do 30. září, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 19:00 hodin, v neděli od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin,

b) zdvihadlo Orlík od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 17:00 hodin, přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t,

c) plavební komora Kamýk n. Vlt. od 1. května do 30. září, v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli 8:00 - 18:00 hodin, směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny, mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu, s kterými lze společně proplavit i malá plavidla,

d) vlek Slapy od 1. května do 30. září, v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli od 8:00 hodin do 18:00 hodin, přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.

(2) Mimo provozní dobu podle odstavce 1, pro plavidla uvedená v ustanovení čl. 6.29 Řádu plavební bezpečnosti a plavidel použitých správcem toku k údržbě vodní cesty, lze předem požádat:

a) o proplavení plavební komorou Kořensko, na této plavební komoře (telefon 724138726),

b) o přepravu zdvihadlem přes VD Orlík (telefon 318694113),

c) o proplavení plavební komorou Kamýk nad Vltavou, na této plavební komoře (telefon 318677119),

d) o převoz vlekem přes VD Slapy (telefon 257740482).

(3) Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín:

a) Štěchovice v období od 15. dubna do 31. října

- duben: od 8:00 hodin do 17:00 hodin,

- květen: od 8:00 hodin do 19:00 hodin,

- červen, červenec, srpen: od 7:00 hodin do 21:00 hodin,

- září: od 8:00 hodin do 19:00 hodin,

- říjen: od 8:00 hodin do 17:00 hodin,

směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny,

b) Vrané nad Vltavou v období od 15. dubna do 31. října

- duben, květen: od 8:00 hodin do 20:00 hodin,

- červen, červenec, srpen: od 7:00 hodin do 22:00 hodin,

- září, říjen: od 8:00 hodin do 20:00 hodin,

c) Praha-Modřany denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin,

d) Praha-Smíchov denně od 7:00 hodin do 22:00 hodin,

dne 31. prosince až do 01:00 hodin následujícího dne,

z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto plavební komoru v době od 7:00 hodin do 12:00 hodin a od 16:00 hodin do 18:00 hodin,

e) Praha-Štvanice, Praha-Podbaba denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin,

f) Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín v období od 1. května do 30. září

- od 7:00 hodin do 17:00 hodin,

v období od 1. října do 30. dubna

- od 7:00 hodin do 15:00 hodin.

(4) Mimo provozní dobu stanovenou v odstavci 3, nebrání-li tomu nepříznivé plavebně provozní podmínky, lze proplavit plavidla ohlášená, která si předem požádají o proplavení plavební komorou:

a) Vrané nad Vltavou v období od 1. 11 do 14. 4., lze předem požádat na této plavební komoře (telefon 257760311),

b) Praha-Modřany od 17:00 do 22:00 hod, lze požádat do 14:30 hod na této PK (telefon 241773082 nebo 724170454),

c) Praha-Smíchov o jedno proplavení směrem proti proudu v čase 22:45 hodin, pro osobní lodě bez cestujících a malá plavidla, lze požádat do 22:00 hodin na této plavební komoře (telefon 251510546 nebo 724107077),

d) Praha-Mánes v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov (telefon 251510546 nebo 724107077) a v době po 15:00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov. V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p., anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov,

e) Praha-Štvanice od 17:00 do 24:00 hod, lze požádat do 17:00 hod na této PK (telefon 233377318 nebo 602545932),

f) Praha-Podbaba od 17:00 do 22:00 hod, lze požádat do 14:30 hod na této PK (telefon 224314549 nebo 724719205),

g) Roztoky až Hořín v období od 1.5. do 30.9., v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na příslušné plavební komoře - Roztoky (telefon 220911730 nebo 724735462),

- Dolánky (telefon 315787028 nebo 602312992),

- Miřejovice (telefon 315785172 nebo 724736671),

- Hořín (telefon 315622267 nebo 602778751).

(5) V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p. (telefon 257329425 nebo 257326310).

(6) Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu, se oznamuje nejméně 7 dní předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s. p. (telefon 257329425 nebo 257326310). Zrušení pravidelné linky osobní lodní dopravy se oznamuje nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Čl. 3 Proplavování malých plavidel plavebními komorami

Provozní hodiny pro proplavování malých plavidel, ve smyslu čl. 9.20 odst. 10 Řádu plavební bezpečnosti, se stanovují pro plavební komoru Kamýk nad Vltavou a Štěchovice. Ostatními plavebními komorami se malá plavidla proplavují v menší skupině, anebo samostatně, nemá-li do jedné hodiny připlout další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně.


Archiv
Mohlo by Vás zajímat:
Sledujte nás:
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page