top of page

Ročenka 2012

ROČENKA Českého svazu vodního motorismu 2012

Vydal pro potřebu svých členů v březnu 2012

Český svaz vodního motorismu.

Redakce: Jiří Pěknice, Eva Šestáková,

Petr Pejša, Monika Mrkvičková

Obálka (foto): Ondřej Pěknice & Franta Wünsch

Tisk: Slávek Vondřich, Jiří Pěknice

Snášela: Andrea Vondřichová

Podklady: pořádající oddíly a kluby, sportovní kalendář U.I.M.

Sportovní výsledky: Jiří Pěknice, Monika Mrkvičková a Karel Krämer

Tradiční ”Ročenka” obsahuje všechny potřebné údaje pro sezónu 2012.

Dále obsahuje oficiální výsledky závodů a soutěží z roku 2011.

Přejeme všem našim členům mnoho štěstí a úspěchů v sezóně 2012!

Český svaz vodního motorismu

OBSAH:

Povinnosti soutěžících, hlavního rozhodčího a pořadatele soutěže/závodu.

Členská základna ČSVM (oddíly, kluby a individuální členové)

Řád pro přihlášky a vklady

Řád pro poskytování cen

Celostátní soutěže sportovních plaveb v roce 2012

Propozice Mistrovství ČR - rychlostní závody v roce 2012

Kalendář zahraničních soutěží, vhodných pro naše sportovní plavidla

Kalendář titulárních závodů (MS, ME) rychlostních člunů v roce 2012

Rozpisy závodů a soutěží v roce 2012

Rozpisy závodů mládeže FF v roce 2012

Pravidla technických disciplin Cílových plaveb pro rok 2012

Plavební odstávky na Vltavsko – Labské vodní cestě v roce 2012

Proplavování plavebními komorami roce 2012 a důležitá telefonní čísla

pro plavbu na Vltavsko - Labské vodní cestě, včetně nové kilometráže

Vzor Lodního deníku pro vyhodnocení v soutěži Dálkové plavby

Výsledková listina Mistrovství ČR – Cílových plaveb 2011

Výsledková listina Mistrovství ČR - Dálkových plaveb 2011

Body U.I.M. celkem + účast

Body U.I.M. po klubech + účast

Vyhodnocení sezóny 2011 závodních člunů

Mistrovství ČR Formula Future 2011 – celkové výsledky

Povinnosti pořadatele soutěže nebo závodu:

Shromáždit všechny přihlášky do soutěže nebo závodu, zkontrolovat zda jsou správně a úplně vyplněné - tzn.: jméno, příjmení, oddíl, startovní číslo(číslo průkazu ČSVM) lodě, kategorie, typ paliva (nafta, benzin).

Při shodě jména a příjmení musí být uvedeno např.: st., ml., jun., sen. atd)

Pořadatel musí mít k dispozici přihlašovací formulář

– ke stažení na webu ČSVM, viz. níže

2. Vybrat vklady ve stanovené výši.

3. Napsat startovní listinu rozdělenou

4. Zajistit soutěž nebo závod po stránce materiální a po ukončení vše vrátit na původní místo v původním stavu. Zjistit, zda místní podmínky dovolují uspořádání soutěže dle rozpisu.

5. Po skončení soutěže nebo závodu vyhotovit dle podkladů hlavního rozhodčího výsledkovou listinu.

6. Vyvěsit výsledkovou listinu a do předepsané lhůty shromáždit případné protesty s předepsaným vkladem a předat je hlavnímu rozhodčímu k posouzení a vyřešení.

7. Po vyřešení protestů vyhlásit výsledky a rozdat ceny, medaile atd.

8. Odeslat výsledkovou listinu a vyúčtování (výplatní listiny) v listinné podobě na adresu hospodářky ČSVM:

Eva Šestáková, Jílovská 10, 252 06 Davle

v elektronické podobě – e-mailem na: eva@vse.cz

Konečné výsledkové listy jsou k nahlédnutí a stažení na webu ČSVM

9. Ředitel soutěže má povinnost zrušit soutěž v případě ohrožení majetku, zdraví nebo života účastníků soutěže.

POZOR: Formuláře přihlašovací, startovní, výsledkové a výplatní listiny mají předepsanou formu a jsou uveřejněny na www.csvm.cz, popř. je obdržíte v tištěné nebo elektronické podobě na vyžádání od Ing.Evy Šestákové.

Povinnosti hlavního rozhodčího soutěže nebo závodu:

1. Zkontrolovat, zda startovní listina souhlasí s přihláškami podanými do soutěže nebo závodu. Při technické prohlídce plavidel fyzicky zkontrolovat soutěžní plavidlo, zda údaje na přihlášce souhlasí s platným lodním osvědčením a u soutěží, kde je předepsáno startovní číslo, i jeho velikost, umístění a čitelnost.

2. Projít nebo projet celou trať a zjistit, zda je způsobilá a bezpečná pro průběh soutěže nebo závodu.

3. Rozdělit funkce ostatním rozhodčím, přidělit jim místa, určit povinnosti a přidělit jim pomůcky, o jejichž řádné funkci se předem sám přesvědčil.

4. Dbát na regulérnost celého průběhu soutěže nebo závodu.

5. Po skončení soutěže nebo závodu shromáždit záznamy od všech rozhodčích a časoměřičů, sám je vypočítat, nebo předat výpočtáři k vypočtení výsledků.

6. Spolu s ředitelem soutěže nebo závodu vyhotovit podklady pro výsledkovou listinu.

7. Vyřešit a rozhodnout případné protesty, v kladném případě opravit výsledkovou listinu a předat ji řediteli soutěže nebo závodu, který vyhlásí výsledky a předá ceny.

8. Hlavní rozhodčí má povinnost v závažných případech odložit zahájení kterékoliv části soutěže, případně soutěž zastavit nebo i zrušit v případech, kdy pořadatel nezajistil náležitosti potřebné pro soutěž, nebo kdyby mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti lodí, posádek či třetích osob.

9. Poslat nebo předat stručnou zprávu o průběhu soutěže či závodu na adresu: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4 nebo na e-mail: csvm@seznam.cz.

Každý, kdo se soutěže nebo závodu zúčastní – pořadatel soutěže, soutěžící i rozhodčí – se zavazuje znát platný řád a pravidla soutěže nebo závodu a řídit se jimi v průběhu celé soutěže nebo závodu.

Výkonný výbor ČSVM

číslo účtu: 67250389/0800

IČ: 00506184

kontaktní e-mail: csvm@seznam.cz

adresa pro korespondenci: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4

WEB: www.csvm.cz

Jiří Pěknice, Minická 374, 181 00 Praha 8, mobil 602 305 105,

e-mail: jiri.peknice@seznam.cz

Karel Krämer, Na Petřinách 40, 160 00 Praha 6

e-mail: karel@icecubebar.cz, tel. 733 532 601

Eva Šestáková, Jílovská 10, 250 06 Davle, mobil 607 545 649,

e-mail: eva@vse.cz

Jiří Kramer, B. Němcové 357 , 277 46 Veltrusy, mobil 602 305 893 ,

e-mail: kramer@kvsk.cz

Václav Mráz, K lučinám 3, 130 00 Praha 3, tel. 721 485 957

Monika Mrkvičková, Kaplická 860, 140 00 Praha 4,

mobil 608 462 477, e-mail: monika.tatran@seznam.cz

ing.Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412-Kamýk,

mobil 602 363 348, e-mail: csvm.evidence@seznam.cz

Revizní komise ČSVM

Mgr. Ilona Pavlová tel: 777 261 874, e-mail: pavlova.ilona@gmail.cz,

Josef Bartoš, Na požárech 1076, Čelákovice, tel: 724 336 796,

e-mail: stramanda@volny.cz

Květa Kožená, Dvořákova stezka 27, 277 51 Nelahozeves

tel. 602 688 735, e-mail: info@marinavltava.cz

Členové komise závodních člunů

Karel Krämer, tel. 733 532 601 , e-mail: karel@icecubebar.cz

ing. Evžen Popp CSc, tel: 731 779 157, e-mail: evzenpopp@atlas.cz

Jiří Mašek, Hlavní 98,624 00 Brno,tel: 723 487 914, masek.13@seznam.cz

Antonín Novotný, Šumná 57, 67102 Šumná, tel: 723 706 582

Trenéři a členové komise mládeže ČSVM

Václav Marvánek, tel. 775 130 911, Veronika Marvánková tel: 724 649 634

U kapličky1632,250 88 Čelákovice, e-mail: v.marvankova@email.cz,

Monika Mrkvičková tel: 608 462 477, Tereza Mrkvičková tel: 775 304 435

Kaplická 860, 140 00 Praha 4, e-mail: terka.mrkvickova@seznam.cz,

Vojtěch Kadlec Pujmanové 140 00, Praha 4 tel: 775 677 353

Ivana Doudová,Kladrubská 324, 199 00 Praha 8, tel.739 030 662

Petr Drábek, Palackého 75, Terezín, tel. 721 168 833, e-mail: lodepetr@seznam.cz, lppapir@seznam.cz,

Dagmar a Karel Malinovi, Slavoj Litoměřice,

e-mail: d.malinova@centrum.cz, tel: 723 613 562

Členská základna Českého svazu vodního motorismu:

Povodí Vltavy

KVM OAKBay Husinec, Jiří Fexa, e-mail: fexovit@email.cz

KVaVM Stará plavba II, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8

Václav Vykysal, Mimoňská 622, 190 00 Praha 9, tel. 602 940 701,

e-mail: staraplavba2@seznam.cz, www.staraplavba2.cz

KVM Smíchov, Císařská louka, Praha 5, e-mail: jiri.peknice@seznam.cz

Božena Pěknicová, Minická 374, 181 00 Praha 8, tel. 728 155 463

KVS Kralupy nad Vltavou

Jiří Kramer, B. Němcové 357 , 277 46 Veltrusy, mob:602 305 893,

e-mail: kramer@kvsk.cz, www.kvsk.cz

Marina Vltava, o.s., Dvořákova stezka 27, 277 51 Nelahozeves

Václav Plzák, e-mail: vaclav.plzak@seznam.cz, tel.:773120004

Motorboat Racing Team Na Růžku 128, 250 63 Veleň

Shchelkalin Dmitry, tel. 605 278 306,e-mail: info@adventureboat.cz

Motor Sport Písek, Jíří Šacherl, Preslova 1249, 397 01 Písek,

e-mail: tzm.pisek@seznam.cz,

Power Boat Club Prague

e-mail: petr.imramovsky@imramovsky.cz, tel: 603 426 600

Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9

SK Marína Chýše – Jílovská 10, 250 06 Davle,

e-mail: sk-marina-chyse@email.cz,

Jaroslav Šesták,tel. 728 604 028;www.sk-marina-chyse.estranky.cz

SK Viking, Smíchovský přístav,150 00 Praha 5, www.skviking.cz

Monika Petkov, tel:605 273 388, e-mail: petkovmona@seznam.cz

Jan Skalický, tel:602 402 657, e-mail: , jan@skalicky.cz

SK Viktoria Žižkov, Císařská louka, 150 00 Praha 5

MUDr. Alexandr Šír, Dukelských hrdinů 16,170 00Praha7,

tel.220 879 497

TJ Blaník, Císařská louka,LDS 1/4, 150 00 Praha.5, www.tjblanikpraha.cz

ing.Pavel Stránský, Toušeňská 7, 142 00 Praha 411,

tel. 723 737 228 , e-mail: paul.stransky@o2active.cz

TJ Avia Čakovice, DS 6/2,Císařská louka, 150 00 Praha 5,

ing. Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412,

tel. 602 363 348, e-mail: csvm.evidence@seznam.cz

TJ Tatran Praha 7 - OVM, Podolský přístav, 147 00 Praha 4,

tel. 241 432 797, e-mail: yct@seznam.cz,

TJ Libeňský ostrov, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8,

Roman Kelbich, Dejvická 209/3, 160 00 Praha 6,

e-mail: t.j.libensky-ostrov@volny.cz, kelbich@seznam.cz

TJ Star odd. vod. Motor. Praha , Jaroslav Krajíc, Pražská 733, 281 63

Kostelec n./Černými lesy, tel.:732 688 552,

e-mail: mraz.vaclav36@seznam.cz, www.tjstar.mypage.cz

TJ Ardea Kralupy nad Vltavou

VV TJ ARDEA, Vltavská 11 – Lobeček, 278 01 Kralupy n./Vlt.,

F. Pešek tel. 312 672 977, 602 227 469,

e-mail: tjardea@seznam.cz

VoMo Podolsko Karel Krämer, tel. 733 532 601,

Pražská 220, 397 01 Písek;

e-mail: vomopodolsko@seznam.cz, karel@icecubebar.cz,

Povodí Labe

1.ČKPaV Čelákovice

Václav Marvánek, U kapličky 1632, 250 88 Čelákovice,

tel.:736 129 719, e-mail: ckpav@volny.cz, www.1ckpav.wz.cz

KVM Děčín

Pavel Duda, Kladenská 317/17, 405 01 Děčín,

tel. 604 470 076, e-mail: afrodite.dc@seznam.cz

KVM Mělník

Areál SOU, 276 01 Hořín, Gabriel Lukáč, tel. 777 289 815

e-mail: klubmelnik@email.cz

KVM Ústí nad Labem – Brná, tel. 777 652 919

Jiřina Žáčková, Dukelských hrdinů 762/2a, 400 01Ústí nad Labem,

e-mail: vladimirmatejovsky@seznam.cz, marek.pavl@seznam.cz

KVM Velichov, Jiří Bitman, Velichov 143, 363 01 Ostrov nad Ohří

tel. 777 869 907, e-mail: 0353942212@iol.cz

SK VM ČR Deli Lovosice

Tomáš Vojíř, Kostelní 906/36, 410 02 Lovosice, tel. 736 265 036,

e-mail: vojirtomas@seznam.cz

SVM Velké Žernoseky

Ivan Adámek, Velké Žernoseky 113, 412 01 Litoměřice,

tel. 723 940 743,e-mail: iadamek@setnam.cz, karel.louda@email.cz

TJ Brná, vodní sporty

Petr Hrdý, Varšavská 15, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 603 954 971

TJ Slavoj Litoměřice, oddíl vodního motorismu

Karel Malina, Zahradnická 70, 412 01 Litoměřice, tel. 723 613 562

e-mail: d.malinova@centrum.cz,

TJ Sokol Drahelice, oddíl vod. motorismu

Jiří Vítek, Boleslavská 1004, 288 02 Nymburk, tel. 606 244 067

e-mail: mirek.kohout@centrum.cz , jiri.nemec@bigfoot.com

Povodí Moravy

SK Lodní sporty Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

Josef Heller, Zarámí 400, 760 01 Zlín, tel. 603 497 377,

e-mail: heller@avonet.cz

Morava mimo vodní toky

Oddíl vodního motorismu Hlučín

Tomáš Hrbáček, P.Strádala 6, 748 01 Hlučín, tel. 777 609 026

KVM Lelekovice

Ing.Pavel Pospíšil, Lelekovice 138, 664 31 Lelekovice,

tel. 541 232 075, 777 308 482, e-mail: pav.posp@seznam.cz

KVS Jedovnice

Jiráskova 263, 679 06 Jedovnice, www.jedovniceracing.com

Marcel Čopák, e-mail: mcopak@seznam.cz, tel: 777 349 722, ,

TJ Baník Ostrava

Petr Ožana,Radvanická 186, 716 00 Ostrava, tel. 604 735 504,

e-mail: ozana5@seznam.cz

VoMo Brno

Tuřanka 1148/107, 627 00 BRNO

Jiří Mašek tel.:723 487 914 e-mail: vomo-brno@volny.cz

VoMo Ostrava

Jiří Petr, Lázeňská 3, 709 00 Ostrava

Individuální členové

Řád pro přihlášky a vklady do soutěží a závodů členů ČSVM

1. Přihláška

Přihlásit se do soutěže/závodu lze telefonicky, SMS, e-mailem nebo poštou nejpozději do data uvedeného v rozpisu soutěže/závodu. V zájmu zajištění soutěže/závodu žádáme o telefonické, SMS nebo e-mailové přihlášení alespoň 3 dny dopředu. SMS ve tvaru: příjmení, jméno, kategorie. Přihlašování na místě, je-li to dle rozpisu možné, je zapisováno a podpisem účastníka stvrzeno do přihláškové listiny pořadatele.

2. Vklad pro přihlášku člena ČSVM

Vklad činí nejméně 50 Kč, nejvýše však 150 Kč za každou soutěž a soutěžící osobu dle rozpisu této soutěže (není-li v rozpisu uvedeno jinak). Vklad je nutno zaplatit nejpozději při prezentaci před rozpravou soutěžících. Přihlášený soutěžící při neúčasti na soutěži je povinen zaplatit vklad v plné výši do deseti kalendářních dnů po ukončení soutěže pořadateli. Při neuhrazení vkladu nemá soutěžící nárok na účast v této i dalších soutěžích.

3. Neúčast v soutěži

Nedává nárok na vrácení již složeného vkladu.

Vklady do závodů a soutěží

Pro členy ČSVM určuje pořadatel v rozpisu soutěže. Pro ostatní účastníky soutěže/závodu platí následující, není-li v rozpisu uvedeno jinak:

Cizí státní příslušník 50.- EUR, jede na vlastní riziko a není pojištěn.

Občan ČR - nečlen ČSVM - 500 Kč, jede na vlastní riziko a není pojištěn.

Občan SR, člen SZVM jako člen ČSVM, avšak není pojištěn.

Vklad je nutno uhradit za start v každé kategorii.

Na MS a ME se vklady nevybírají (podle předpisů U.I.M.)

Řád pro poskytování cen při soutěžích a závodech ČSVM

Jako zdroj pro úhradu cen v jednotlivých soutěžích a závodech slouží vybrané vklady, které mohou být doplněny z prostředků pořádající jednoty, klubu nebo oddílu. V žádném případě však neslouží k dotování cen příspěvek ČSVM na technické zabezpečení nebo na náhrady.

Výjimka je možná při konání Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa po předběžné dohodě s výkonným výborem ČSVM.

Řád pro poskytování náhrad při soutěžích ČSVM

V roce 2012 nebude ČSVM poskytovat náhrady.

Protesty (sportovní plavby)

Protesty proti skutečnosti, které mohou být závodníkovi známé ještě před zahájením závodu, je nutné uplatnit nejpozději při rozpravě závodníků s hlavním rozhodčím. Ostatní námitky je možno podat nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků rozjížďky nebo závodu. Protesty musí být podány písemně a doloženy finančním vkladem 500.-Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protesty proti měření času jsou nepřípustné.

Účast na MS, ME, MZ a Trofejích v cizině v roce 2012

A. Závodní čluny :

 1. MZ: Každý držitel mezinárodní licence ve své kategorii má možnost zúčastnit se MZ dle kalendáře UIM 2012 za těchto podmínek:

a) přihláška bude VV ČSVM podána nejpozději 30 dnů před termínem konání MZ v cizině. Přihláška se podává na každý MZ zvlášť.

b) Uchazeč obdrží neprodleně technický souhlas se startem v cizině.

c) Finanční náhrady se v roce 2012 neposkytují.

 1. MZ: Každý držitel mezinárodní licence ve své kategorii má možnost zúčastnit se MZ dle kalendáře UIM 2012 za těchto podmínek:

a) přihláška bude VV ČSVM podána nejpozději 30 dnů před termínem konání MZ v cizině. Přihláška se podává na každý MZ zvlášť.

b) Uchazeč obdrží neprodleně technický souhlas se startem v cizině.

c) Finanční náhrady se v roce 2012 neposkytují.

B. Sportovní čluny:

 1. Representanty jmenuje VV ČSVM na základě přihlášky zájemců. Finanční náhrady se v roce 2012 neposkytují.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE sportovních plaveb v roce 2012

Mistrovství ČR Dálkových plaveb

Soutěž se pořádá podle soutěžních pravidel ČSVM ve znění 2012. Je možné se přihlásit během soutěžního období kdykoliv, do soutěže se započítávají km upluté po doručení přihlášky. Soutěžní tratě musí být splavné a povolené pro malá plavidla dle ŘPB. Do soutěže se započítává pouze jedna zahraniční plavba za kalendářní rok s jedním plavidlem na vnitrozemských vodních cestách. Do soutěže se nezapočítávají komerční plavby (za účelem výdělku). Přihlášky zašlete na adresu VV ČSVM na předepsaném tiskopisu (soupisce). Soutěžní období trvá od 1.1. 2012 do 26.listopadu 2012. Deník soutěže s řádnou rekapitulací je nutné odevzdat nejpozději do 2.prosince 2012 HROMADNĚ za celý klub, Jiřímu Pěknicovi osobně, nebo do loděnice KVM Smíchov, nebo do loděnice TJ Tatran v Podolí ke kustodovi. Vyhlášení výsledků DP proběhne v sobotu 8.12.2012 v sále TJ Tatran Podolí.

Vzor zápisů do lodního deníku naleznete na straně 34 a 35 tohoto sešitu. Lodní deníky používejte pouze předepsaného formátu. Tento lze ve vázaném provedení koupit za 250.-Kč u J.Pěknice

Mistrovství České republiky rekreačních a sportovních plavidel na okruhu

Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech H1-H4

Mistrovství České republiky v Cílových plavbách

Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech CP1 – CP15.

Mistr ČR v Cílových plavbách bude vyhlášen 8.12.2012 v sále TJ Tatran Podolí.

Kalendář zahraničních soutěží pro sportovní plavce 2012

Trofej zahraničních plaveb

Termín soutěže: 1.května až 15.listopadu 2012.

Jedna plavba v roce mimo území ČR v trvání minimálně 5 dnů a maximálně 30 po sobě následujících dnů, v délce minimálně 300 km.

Přihláška a vklad: do 1.května 2012 s vkladem 100 Kč.

Propozice MČR 2012 rychlostních motorových člunů

1. Český svaz vodního motorismu (ČSVM) vypisuje pro rok 2012 Mistrovství České republiky v závodech rychlostních motorových člunů v kategoriích:

O 500, O 700, O 250, O 350 a N - OSY 400.

2. Závody se konají dle platných pravidel UIM a soutěžního řádu ČSVM v roce 2012 jako jednokolový závod. Závody se jedou na čtyři rozjížďky, nejhorší se nezapočítává. Mistrem ČR se stává závodník, jehož součet bodů ze všech jednotlivých rozjížděk je nejvyšší. V případě rovnosti bodů je vítězem ten, který zajel nejrychlejší čas.

3. Místo konání a datum je stanoveno sportovním kalendářem ČSVM

4. Ředitele mistrovského závodu a závodní komisi jmenuje pověřený pořadatel závodu.

5. Hlavního rozhodčího, technického komisaře a rozhodčí závodu jmenuje STK - komise rozhodčích rychlostních člunů ČSVM.

6. Výsledky závodu budou vyhodnoceny podle bodového hodnocení UIM. závodníci, kteří se umístí na prvním až třetím místě v celkovém hodnocení, obdrží diplom a medaili.

 1. Každý závodník je povinen být pojištěn podle platných předpisů (pojištění odpovědnosti za škody způsobené jinému provozem lodi). Závodníci bez tohoto pojištění nebudou připuštěni k závodu. Pořadatel a ČSVM neručí účastníkům závodu za škody osobní nebo věcné, způsobené ve spojitosti konaných závodů. Podpisem přihlášky se vzdávají jakýchkoliv nároků na škody vzniklé v souvislosti s konáním závodů Mistrovství ČR proti všem pořadatelům a účastníkům, kteří se podílejí na uspořádání těchto závodů.

 2. Nominace závodníků na Mistrovství ČR je stanovena platným soutěžním řádem ČSVM a účast nominovaných závodníků je povinná. Výjimku lze učinit pouze v případě nemoci závodníka.

 3. Přihláška na Mistrovství ČR musí být podána na předepsaném tiskopisu, potvrzeném mateřskou TJ (SK), v předepsaném termínu pořadateli MČR.

10. Náhrady účastníkům MČR se v roce 2012 neposkytují.

11. Protesty proti skutečnosti, které mohou být závodníkovi známé ještě před zahájením závodu, je nutné uplatnit nejpozději při rozpravě závodníků s hlavním rozhodčím. Ostatní námitky je možno podat nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků rozjížďky nebo závodu. Protesty musí být podány písemně a doloženy finančním vkladem, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

 1. Poplatek k podanému protestu činí:

a) proti porušení pravidel a hodnocení 1000.- Kč

b) technický protest týkající se motoru 3000.- Kč

+ náklady na demontáž a montáž motoru.

Protesty proti měření času jsou nepřípustné.

13. Ubytování a technické zabezpečení závodu zajistí pořadatel, pověřený VV ČSVM. Ubytování se zajistí na základě písemných objednávek pro závodníky i funkcionáře.

14. Zvláštní ustanovení:

a) startování motorů na břehu je dovoleno jen bez vrtule nebo s krytem.

b) úřední lékař má právo vyšetřit fyzický a psychický stav závodníka v kterémkoliv čase závodu. Podle výsledků šetření může hlavní rozhodčí vyloučit závodníka z další účasti na závodě. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

c) všechna ustanovení tohoto rozpisu jsou závazná a musí být dodržována.

Vyjímky nebudou povoleny.

Mistrovské závody rychlostních člunů v roce 2012

2.-3.6. MS O-350,ME FR1000, MZ O-500,OSY400, Veterani, Jedovnice, pořadatel VoMo Brno a H2O Brno

23-24.6. ME -FR1000, MZ O-500,O-350,O-250, Roudnice nad Labem,

pořadatel Imramovský marine

Kalendář titulárních závodů rychlostních člunů

Mistrovství světa: F500 : 5-6.5. Boretto (Itálie) 16-17.6. Znin ( Polsko) 7-8.7. Baja (Maďarsko) 21-22.7. Talinn (Estonsko) 10-12.8. Bitterfeld (Německo) 25-26.8. Ternopol (Ukrajina) O-350 : 1-3.6. Jedovnice (CZ) O-250 : 19-20.5. Dessau (Německo) OSY400 : 1-2.9. Brandenburg ( Německo) Mistrovství Evropy : O-700 : 15-16.9. Štůrovo (Slovensko) O-500 : 9-10.6. Mysliborz (Polsko) F350 : 5-6.5. Boretto (Itálie) 16-17.6. Znin ( Polsko) 12-14.8. Bitterfeld (Německo) 15-16.9. Laufen (Německo) F250 5-6.5. Boretto (Itálie) 7-8.7. Baja (Maďarsko) 12-14.8. Bitterfeld (Německo) 24-26.8. Auronzo (Itálie) OSY400 : 23-24.6. San Nazzaro (Itálie) FR1000: 1-3.6. Jedovnice (CZ) 23-24.6. Roudnice nad Labem (CZ) 4-5.8. Kriebstein (Německo) 18-19.8. Berlin-Grunau (Německo)

Rozpisy národních závodů a soutěží závodních člunů a sportovních plaveb v roce 2012

Všeobecně platí:

V termínu konání soutěže je kotvení a pobyt v přístavu pořadatele zdarma.

Startovní číslo je stejné jako číslo průkazu člena ČSVM.

(platí pouze pro nerychlostní sportovní plavby).

Startovní číslo nečlenům přidělí pořadatel

Startovní číslo má minimální výšku 30cm a musí být viditelné z obou stran lodi.

Soutěže, na nichž je povinnost mít na plavidle startovní číslo, budou označeny takto : §§§

MS O-350,ME FR1000, MZ O-500,OSY400, Veterani

1. Pořadatel: VoMo Brno a H2O Brno

2. Datum konání: 2.-3.červen 2012

3. Místo konání: Jedovnice, rybník Olšovec

4. Ředitel závodu: Karel Krämer

Tajemník: Pavel Filipi

Hlavní rozhodčí: Marie Šacherlová, zástupce A.Kratochvíl

Techničtí komisaři: Dušan Semerák, Antonín Novotný, Jin. Šles

Rozhodčí: J.Mielec, A.Semeráková, K.Krejčí, J.Šacherlová, E.Šacherlová, R.Tomášek, Z.Tomášková, B.Češková, Ing.Češka

5. Přihlášky: VoMo Brno, Tuřanka 1148/107, 627 00 BRNO

Tel+Fax : +420 239 017 171 ,

e-mail: vomo-brno@volny.cz, termín do 16.května 2012

Startovné: Bez vkladů

6. Časový rozvrh:

Pátek – dojezd závodníků, prezentace a technická přejímka lodí §§§

Sobota – přejímka lodí, rozprava, trénink a první rozjížďky 9.00–17.00hod

Neděle – rozprava, trénink a rozjížďky 9.00–17.00hod

J - Jarní plavba

Obnovení tradice tzv. „Jarních plaveb“. V roce 2012:

Varianta A: Dunaj z Kelheim po proudu přes Passau do Melku.

Varianta B: Rýn-Mohan-Donau kanal z Erlangen směr Frankfurt a.M.

Rozhodující bude stav vody na Dunaji po jarní tání.

Termín konání: 5.- 9.4.

Více informací: Jirka Pěknice

CP 1 - Ardea

1. Pořadatel: TJ Ardea Kralupy

2. Datum konání: 21.dubna 2012

3. Místo srazu: Ardea – přístav – ř.km.20,7

4. Ředitel soutěže: Kamil Řezníček

Tajemník: František Pešek

Hlavní rozhodčí: Štěpán Fechtner

Rozhodčí: David Novotný

5. Přihlášky a vklad: František Pešek, e-mail: pesekf@volny.cz ,

tjardea@seznam.cz nebo SMS: 602 227 469

vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 13.00 hodin

rozprava soutěžících 14.00

prohlídka lodí §§§ 14.30

technická disciplina

přistávání u plata 15.00

vyvěšení výsledků 16.00

vyhlášení výsledků 16.30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

CP 2 - Zahájení sezony, Memoriál Jiřího Svobody

1. Pořadatel: TJ Tatran Praha 7

2. Datum konání: 28.dubna 2012

3. Místo srazu: Vltava ř.km. 77,9 – pravý břeh – Davle

4. Ředitel soutěže: Milan Hofrichter

Tajemník: Zuzana Havlínová

Hlavní rozhodčí: Jiří Pěknice

Vojta Kadlec

5. Přihlášky a vklad: TJ Tatran,Podolský přístav č.5, 14700 Praha 4

zuzana.havlin@seznam.cz, yct@seznam.cz

nebo SMS na tel: 607 208 389, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hod

rozprava soutěžících 12.30

prohlídka lodí 12.45

tech. disciplina: hod záchranným kruhem z břehu 13.00

vyvěšení výsledků 15.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace: Pořadatel neposkytuje občerstvení.

H1- Roudnický trojúhelník

1. Pořadatel : Power boat club Prague

2. Datum konání: 5.května 2012

3. Místo srazu: loděnice IMRAMOVSKÝ MARINE

Labe ř.km. 811,1 - levý břeh

Sladkovského nám. 430, Roudnice nad Labem

4. Kategorie:

B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

B4- čluny se zabudovanými motory (včetně JET, mimo skútrů)

5. Ředitel soutěže: Petr Imramovský ml.

Tajemník Petr Imramovský

Hlavní rozhodčí: Karel Krämer

Rozhodčí: B.Nedvěd, K.Pěknicová, P.Pavel, P.Rys,

M.Vondřich, M.Mrkvičková, T.Mrkvičková, V.Henych

Záchrana: David Novotný

6. Časový rozvrh:

dojezd a prezentace 5.5. do 9.00 hod

přejímka plavidel §§§ 9.30 hod

povinná rozprava a výklad tratě 10.00 hod

trénink 10.30 hod

start I.kola 11.30 hod

vyhlášení výsledků 18.00 hod

společenský večer 20.00 hod

7. Soutěžní trať: start, cíl Labe ř.km 25,9

1. obrátka Labe ř.km 26,5

2. obrátka Labe ř.km 26,6

3. obrátka Labe ř.km 25,7

Principem vytrvalostního závodu na okruhu 1.8 km je ujet co nejvíce kol za určenou dobu 20min. + 1 kolo

Bližší informace, propozice a předběžnou přihlášku zasílat do 26.dubna 2011 na adresu pořadatele IMRAMOVSKÝ MARINE s.r.o., Jankovcova 1057/6, Přístav Holešovice, Loď Vltavín, 170 00 Praha 7, nebo e-mail: csvm@seznam.cz , michal@imramovsky-marine.cz .

Michal Imramovský 731 464 898 nebo www.imramovsky-marine.cz

CP3 - Cílová a hvězdicová plavba Praha

1. Pořadatel: Stará plavba II.

2. Datum konání: 19. května 2012

3. Místo srazu: loděnice Stará plavba v Libni

4. Ředitel soutěže: Martin Kohout

Tajemník: Václav Vykysal

Hl. rozhodčí: Petr Rys

Rozhodčí: Monika Petkov

5. Přihlášky a vklad: V. Vykysal, 190 00 Praha 9, Mimoňská 622

e-mail: staraplavba2@seznam.cz,

nebo SMS: 775 125 298, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.00 hodin

rozprava soutěžících 12.30

prohlídka lodí 13.00

technická disciplina:

- zajíždění do ježka společným gum. člunem

zajíždění do ježka 13.30

vyvěšení výsledků 15.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

CP 4 – Nelahozeves

1. Pořadatel: Marina Vltava

2. Datum konání: 26.květen 2012

3. Místo srazu: Vltava ř.km 20,15 levý břeh, Nelahozeves

4. Ředitel soutěže: Václav Plzák

Tajemník: Olga Mezerová

Hlavní rozhodčí: František Gross

Rozhodčí: Jana Grossová

5. Přihlášky a vklad. SMS:773 120 004

e-mail: václav.plzak@seznam.cz,

6. Časový rozvrh: dojezd a presentace do 12.00 hod

rozprava soutěžících 12.30

technická disciplina :

– hod záchr.kruhem ze břehu 13.00

vyvěšení výsledků 16.00

vyhlášení výsledků 16.30

7. Ostatní informace: pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu. Možnost odplutí druhý den. Pro členy klubů ČSVM, WC a sprchy zdarma. Soutěžící 1 točené pivo zdarma. Hodnotné ceny atd.

CP 5 - Cílová plavba Brná

1. Pořadatel: KVM Ústí nad Labem – Brná

2. Datum konání: 2.června 2012

3. Místo srazu: KVM Brná ř.km 770,1, pravý břeh

4. Ředitel soutěže: Václav Černohous

Tajemník: Jiřina Žáčková

Hlavní rozhodčí: Miloš Zelený

Rozhodčí: Marková Libuše, Alena Černohousová

5. Přihlášky a vklad: Jiřina Žáčková, Dukelských hrdinů 762/2a,

400 01 Ústí nad Labem, SMS: 603 849 923,

e-mail:marek.pavl@seznam.cz , vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 10.30 hodin

rozprava soutěžících 11.00

prohlídka lodí §§§ 11.15

tech. discipliny: kýlová formace 12.00

vyvěšení výsledků 14.00

vyhlášení výsledků 14.30

7. Ostatní informace: Po skončení soutěže bude společné posezení

v klubovně loděnice, kde pořadatel zajistí občerstvení za úhradu.

R 1 – Jarní regularita

1. Pořadatel: KVM Smíchov Praha

2. Datum konání: 2.června 2012

3. Místo srazu: Vltava – Davle 77,8 ř.km. pravý břeh

4. Ředitel soutěže: Petr Sochorovský

Tajemník: Tamara Halbichová

Hlavní rozhodčí: František Gross

Rozhodčí: Ing.P.Stránský, D.Čedíková, V.Mráz, J.Grossová, Š.Fechtner, S.Vondřich,

výpočet: J.Pěknice

5. Přihlášky a vklad: Božena Pěknicová, Minická 374,

181 00 Praha 8, SMS: 602 305 105

e-mail:Jiri.Peknice@seznam.cz, vklad 100.-Kč

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.00 hodin

rozprava soutěžících 11.15

prohlídka lodí §§§ 11.30

start první lodě 12.00

vyvěšení výsledků 15.30

vyhlášení výsledků 16.00

7. Soutěžní trať: Soutěžní trať je dlouhá 12 km

start a cíl je v ř.km. 78,0

1. obrátka ř.km. 72,0

8. Ostatní informace: Pořadatel neposkytuje občerstvení!

H2- Kralupská míle

1. Pořadatel: KVS Kralupy

2. Datum konání: 9.června 2012

3. Místo srazu: loděnice KVS Kralupy ř.km.22,3

4. Ředitel soutěže: Jiří Kramer

Hlavní rozhodčí: M.Vondřich

Rozhodčí: M.Mrkvičková, T.Mrkvičková, K.Pěknicová, F.Gross, P.Rys, V.Kadlec, M.Zelený

Obrátky: P.Mrkvička, P.Pavel

5. Časový rozvrh: Příjezd na místo srazu den předem s vlekem a složení lodě na vodu možný pouze do 18:30

dojezd a prezentace 9.6. do 8.00 hod

přejímka plavidel §§§ 9.00 hod

povinná rozprava a výklad tratě 10.00 hod

trénink 11.00 hod

start I.kola 12.30 hod

vyhlášení výsledků 17.00 hod

6. Soutěžní trať: start, cíl ř.km 22,3

horní obrátka ř.km 22,9

dolní obrátka ř.km 22,0

kategorie:

B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

B4- čluny se zabudovanými motory (včetně JET, mimo skútrů)

Principem vytrvalostního závodu na okruhu 1,8km je ujet co nejvíce kol za určenou dobu 30min.

Součástí závodů budou i závody lodních veteránů

Plavidla vyrobená v 70tých letech nebo dříve s hlavním konstrukčním prvkem dřevo.

Bližší informace a propozice za předběžnou přihlášku do 30.května 2012 na adresu pořadatele nebo e-mail: csvm@seznam.cz, kramer@kvsk.cz,

CP6 – Klecany

1. Pořadatel: SK Viking Praha

2. Datum konání: 16.června 2012

3. Místo srazu: Vltava ř. km 37,3 Klecany, p.b. pod přívozem

4. Ředitel soutěže: Zdeněk Čermák

Tajemník: Monika Petkov

Hl. rozhodčí: Petr Mrkvička

Rozhodčí: Ilona Pavlová

5. Přihlášky a vklad: do loděnice pořádajícího oddílu nebo

e-mail: petkovmona@seznam.cz,

SMS: 605 273 388, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.00 hod

rozprava soutěžících 11.30

prohlídka lodí §§§ 12.00

technická disciplina –

hod kruhem z lodě 13.00

vyvěšení výsledků 14.00

vyhlášení výsledků 15.30

7. Ostatní informace Návrat do Prahy bude upřesněn na místě

CP7 – Bílá vlajka

1. Pořadatel: KVM Smíchov Praha

2. Datum konání: 18.července 2012

3. Místo srazu: Týn nad Vltavou, ř.k. 205, vývaziště pro MP na p.břehu

4. Ředitel soutěže: Štěpán Fechtner

Tajemník: Štěpán Fechtner

Hl. rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí: Miloš Zelený, Lukáš Sadílek

5. Přihlášky a vklad: písemně do 4.7. s vkladem 100 Kč za soutěžní loď

Š. Fechtner, Tibetská 2, 160 00 Praha 6.

e-mail: csvm@seznam.cz Dodatečné přihlášky pouze po dohodě s ředitelem soutěže a dodatečným vkladem 150 Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: dojezd a presentace do 10:00 hod

rozprava soutěžících 10:30

prohlídka lodí §§§ 11:30

technická disciplína – kotvení proti proudu 12:00

vyvěšení výsledků 16:00

vyhlášení výsledků 16:30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí věcné ceny. Kotvení bude zajištěno na pravém břehu pod vývazištěm MP přímo v Týně nad Vltavou, nebo individuálně. Budou zajištěny městské toalety.

Zúčastněné lodě musí splňovat parametry pro převoz na VD Slapy a VD Orlík, tzn. rozměry 2,6 x 8,5m, váha max. 3,5t.

VD Slapy - vlek pá, so, ne, po 8-18h (257 740 482)

PK Kamýk n. Vl. pá, so, ne, po 8-18h (318 677 119)

VD Orlík pá, so, ne, po 8-17h (318 694 113)

PK Kořensko út, čt, so 8-12h a 14-19h, ne 8-17h (385 722 766)

MVČ – Modrá vlajka Čech

1. Pořadatel: ČSVM

2. Datum konání: 20.července až 2.srpna 2012

3. Místo srazu: Týnec nad Labem, pod jezem - pravý břeh

4. Ředitel soutěže: ing. Vladimír Žák

Tajemník: Jirka Pěknice

Hlavní rozhodčí Zuzana Havlínová

Rozhodčí: Jirka Pěknice

5. Přihlášky a vklad: e-mailem: jiri.peknice@seznam.cz

poštou: Jiří Pěknice, Minická 374, 18100Praha 8

NEJPOZDĚJI do 8.července 2012

Přihláška musí obsahovat závaznou objednávku počtu večeří (raut, steaky na grilu) v ceně 150.-Kč, jež se uhradí při prezentaci.

Dodatečné přihlášky pouze po dohodě s ředitelem soutěže.

Vklad soutěže 100.-Kč na soutěžní plavidlo

Při nevyvěšení soutěžní vlajky hrozí diskvalifikace.

Soutěžní vlajky lze objednat u Míly Wünschové tel:731 502 449

6. Časový rozvrh: Start na libovolném místě v Čechách, kde není zakázána plavba sportovních plavidel, počínaje dnem 22.7. v 00.00 hodin.

Dojezd, prezentace a předání deníků v čtvrtek 2.8. do 12.00 hod,

Vyvěšení výsledků 18.00 hodin.

Vyhlášení výsledků na závěrečné večeři 18.30 hodin.

Program večeře doplní hudba a tanec. Zpětný konvoj do Prahy odpluje

v sobotu 3.8. Čas odplutí bude oznámen v průběhu večera.

7. Ostatní informace: Pro rok 2012 je možno plout pouze na:

- Vltava z Davle ř.km 78,0 po Mělník

- Labe od státní hranice v Hřensku pod peřeje „Labské hrčáky“

Nezapočítávají se přítoky, jezera, vjezdy do přístavů atd.

Vyhodnocen je pouze kapitán.

CP 8 – Hvězdicová plavba ARDEA

1. Pořadatel: TJ Ardea Kralupy

2. Datum konání: 11. srpna 2012

3. Místo srazu: přístav Ardea ř.km. 20,7

4. Ředitel soutěže: František Pešek

Tajemník: Kamil Řezníček

Hl. rozhodčí: Jana Grossová

Rozhodčí: František Gross

5. Přihlášky a vklad e-mail: pesekf@volny.cz , tjardea@seznam.cz

nebo SMS: 602 227 469, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 12.30 hod

rozprava soutěžících 13.00

prohlídka lodí 13.30

technická disciplina

– hod záchranným kruhem ze břehu 14.00 vyvěšení výsledků 16.30

7. Ostatní informace: Tombola.

Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

R2 - Regularita + Krameroviny

1. Pořadatel: KVS Kralupy + Ardea

2. Datum konání: 1.září 2012

3. Místo srazu: Vltava v ř.km. 22,3 p. břeh – loděnice KVSK

4. Ředitel soutěže: Jiří Kramer

Tajemník: František Pešek

Hl. rozhodčí: Václav Mráz

Rozhodčí: F.Gross, J.Grossová, Stránský, Krajíc, D.Čedíková, P.Sochorovský výpočet:J.Pěknice

5. Přihlášky a vklad: s vkladem 100.-kč

- písemně do 22.8. na adresu :

Jiří Kramer, B.Němcové 357, 27746 Veltrusy

kramer@kvsk.cz, nebo SMS: 602 305 893

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.00 hod

rozprava soutěžících 12.00

prohlídka lodí §§§ 12.30

start první lodě 13.00

vyvěšení výsledků 17.30

vyhlášení výsledků 18.00

7. Ostatní informace: Soutěžní trať je dlouhá 22 km

start a cíl na ř.km. 22,3

1. a 3. obrátka na ř.km. 26,6

2. obrátka na ř.km. 19,9

Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

Časový plán her bude upřesněn na místě.

CP 9 – Maják II.ročník

1. Pořadatel: KVM Libeň

2. Datum konání: 8. září 2012

3. Místo srazu: Vltava ř.km loděnice KVM Libeň

4. Časový rozvrh Bez soutěžní disciplíny.

H3 – GP a sprint Orlík

1. Pořadatel : KVM OAK Bay

2. Datum konání: 15.září 2012

3. Místo srazu: ř.km 146 pravý břeh Milešov, kemp Popelíky

4. Kategorie:

B1- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 0,99 litru

B2- čluny s přívěsnými motory do obsahu celkem 1,99 litru

B3- čluny s přívěsnými motory o obsahu celkem 2,0 litru a více

B4- čluny se zabudovanými motory (včetně JET, mimo skútrů)

5. Ředitel soutěže: Vladimír Shchelkalin

Tajemník Jiří Fexa

Hlavní rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí: B.Nedvěd, P.Pavel, P.Rys, V.Henych, D.Novotný,

A.Novotná- Vyhnánková, J.Henychová

6. Časový rozvrh:

dojezd a prezentace 15.9. do 9.00 hod

přejímka plavidel §§§ 9.30 hod

povinná rozprava a výklad tratě 10.00 hod

trénink 10.30 hod

start I.kola 11.30 hod

vyhlášení výsledků 18.00 hod

společenský večer 20.00 hod

CHTCHELKALIN marine products,

Hlavní 128, Veleň, okr. Praha-Východ 250 63

p.Shchelkalin, tel: 605 278 306, www.cmpboats.cz, info@sea-ray.cz

Bližší informace, propozice a předběžnou přihlášku zasílat do 1.září

CP 10 - Vinobraní Mělník

1. Pořadatel: TJ Avia

2. Datum konání: 22. září 2012

3. Místo srazu: Mělník – Vltava ř.km 8,9 Hořínského kanálu

levý břeh nad PK

4. Ředitel soutěže: František Zrno

Tajemník: Antonín Komárek

Hlavní rozhodčí: Petr Mrkvička

Rozhodčí: Vojta Kadlec, Bohumil Nedvěd

5. Přihlášky a vklad. do loděnice TJAvia Císařská louka

e-mail : csvm.evidence@seznam.cz

SMS: 602 363 348, vklad 100.-Kč

6. Časový rozvrh: dojezd a presentace do 13.30 hod

Uzávěrka presentace v 13.30 je definitivní, pozdější presentace nebude umožněna.

rozprava soutěžících 13.45

prohlídka lodí 14.00

technická disciplina – vázání uzlů 14.30

vyvěšení výsledků 16.00

vyhlášení výsledků 16.30

CP 11 - Vinobraní Žernoseky

1. Pořadatel: DELI Lovosice

2. Datum konání: 22. září 2012

3. Místo srazu: Lovosice, loděnice DELI ř.km 786,3 levý břeh

4. Ředitel soutěže: Tomáš Vojíř

Tajemník: Tomáš Vojíř

Hlavní rozhodčí: Josef Žáček

Rozhodčí: L.Vojířová, Z.Chadimová

5. Přihlášky a vklad: e-mail: vojirtomas@seznam.cz

vklad 50 Kč

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 10.00 hod

rozprava soutěžících 10.30

prohlídka lodí §§§ 10.45

technická disciplína: hod lanem 11.00

Plavba při příležitosti zahájení vinobraní

start na ř.km 50,5 obrátka na ř.km 56,0

cíl - Velké Žernoseky na ř.km 53,75

vyvěšení výsledků v cíli 13.30

vyhlášení výsledků tamtéž 14.00

7. Ostatní informace: Po skončení soutěže společná účast na slavnosti vinobraní ve Velkých Žernosekách.

CP 12 – Memoriál M.Kubely

1. Pořadatel: Klub vodáků a vodních motoristů Stará plavba II.

2. Datum konání: 29. září 2012

3. Místo srazu: Vltava ř.km 72,2 pravý břeh – Lávka 11.00 hod

4. Časový rozvrh PK Štěchovice 13.00 hod

Příjezd k přístavišti Třebenice a společný odchod

k pomníčku M.Kubely 13.45 hod

Bez soutěžní disciplíny.

CP13 - Sraz DP - Memoriál Dr.Jiřího Steffala

1. Pořadatel: ČSVM + Tatran

2. Datum konání: 13.října 2012

3. Místo srazu: Vltava ř.km 69,8 levý břeh - pláž Strnady

4. Ředitel soutěže: Pavel Kašpar

Tajemník: Zuzana Havlínová

Hlavní rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí: L.Sadílek,A.Vondřichová

5. Přihlášky a vklad: TJ Tatran,Podolský přístav č.5, 14700 Praha 4

zuzana.havlin@seznam.cz, yct@seznam.cz

SMS: 607 208 389, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 11.00 hod

rozprava soutěžících 11.30

technická disciplina:

 • hod lanem na břehu 12.00

vyvěšení výsledků 15.30

vyhlášení výsledků 16.00

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí občerstvení za úhradu

CP14 – Cílová plavba Měchenice

1. Pořadatel: SK Viking Praha

2. Datum konání: 27.října 2012

3. Místo srazu: Skochovice srub ř.km 74,1 pravý břeh

4. Ředitel soutěže: Zdeněk Čermák

Tajemník: Monika Petkovová

Hlavní rozhodčí: Ji.Pěknice

Rozhodčí: M.Tulach

5. Přihlášky a vklad: do loděnice SK Viking nebo

e-mail: petkovmona@seznam.cz,

SMS: 605 273 388, vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: PK Modřany 08.00

PK Vrané 09.00

Dojezd a prezentace do 11:30 hod

Technická disciplína :

- hod lanem na pachole 12:00

Vyvěšení a vyhlášení výsledků 15:00

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí občerstvení za úhradu

CP15 – Labská ledová plavba - Memoriál Vl. Hedvábného

1. Pořadatel: Sdružení vodních motoristů Velké Žernoseky

2. Datum konání: 2.listopadu 2012

3. Místo srazu: Labe ř.km 864,5 klub Brandýs nad Labem

4. Časový rozvrh sraz 28.10. do 16:00

Od 17:00 společenský večer

Bez soutěžní disciplíny.

Přihlášky s upřesněním počtu osob pátku 18.10.2012

na e-mail: karel.louda@email.cz., nebo tel.:604 205 832.

Nebo : Sdružení vodních motoristů Velké Žernoseky

412 01 Velké Žernoseky 113

CP16 - Ledová plavba

1. Pořadatel: TJ Blaník Praha

2. Datum konání: 10.listopadu 2012

3. Místo srazu: Skochovice srub ř.km 74,1 pravý břeh

4. Ředitel soutěže: Ing.Pavel Stránský

Tajemník: Lukáš Sadílek

Hlavní rozhodčí: M.Zelený

Rozhodčí: Š.Fechtner

5. Přihlášky a vklad: TJ Blaník, Císařská louka,150 00 Praha 5,

e-mail: paul.stransky@o2active.cz

vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: PK Modřany 8:00

PK Vrané 9:00

Dojezd a prezentace do 11:30 hod

Technická disciplína : vázání uzlů

Vyvěšení a vyhlášení výsledků 14:00

7. Ostatní informace: Pořadatel zajistí občerstvení za úhradu.

Každý soutěžící obdrží zdarma guláš.

KALENDÁŘ MLÁDEŽE FF 2012

Po vydání nových pravidel U.I.M. bude provedeno školení rozhodčích a trenérů mládeže. Předpokládané datum je 14.4.2012 od 10:00 v sále TJ Tatran – vše bude upřesněno e-mailem.

Mistrovství ČR mládeže - Formule budoucnosti.

Soutěž se pořádá podle pravidel U.I.M. - Formule FUTURE (ve znění platném pro rok 2012)

Oddíl přihlašuje své soutěžící hromadně do 1. dubna 2011.

Slalom jednotlivců bude tříkolový. Do výsledků se průběžně započítávají výsledky jednotlivých absolvovaných kol.

1.kolo – 8.5.2012 ( úterý ) – Čelákovice

2.kolo – 26.5.1012 - Litoměřice

3.kolo – 1.9.2012 - KVSK

Paralelní slalom bude dvoukolový

1.kolo – 16.6.2012 – TJ Tatran

2.kolo – 29.9.2012 – TJ Tatran

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ, NENÍ POVOLENA NA ZÁVODECH ČSVM FF SAMONAFUKOVACÍ VESTA!!

ZÁVODNÍCI BUDOU POUŽÍVAT POUZE HOMOLOGOVANÉ HELMY!!

Trenéři jsou povinni na všechny závody přivézt čluny a helmy, které mají propůjčené od ČSVM.

Příspěvek na opravu motorů činí 1000,-Kč a rodiče jsou povinni ho zaplatit do 31. 6. 2012!!

Kalendář titulárních závodů mládeže FF v roce 2012

Třídy: Titul: Místo / země: Datum konání:

všechny MS Praha 4/Hodkovičky ČR 16. – 19. 8. 2012

REPREZENTACI VYBÍRÁ DLE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Z DANÉHO ROKU VV ČSVM. VYJÍMKU TVOŘÍ POUZE REPREZENTANT, KTERÝ V LOŇSKÉM ROCE ZÍSKAL TITUL ME, NEBO MS V TÉ SAMÉ KATEGORII, V KTERÉ BUDE ZÁVODIT I TENTO ROK. V TOMTO PŘÍPADĚ NÁSLEDUJE OBHAJOBA ZÍSKANÉHO TITULU.

KZ 1 – Kontrolní závod mládeže – FF

1. Pořadatel: ČSVM + TJ Tatran

2. Datum konání: 21. 4. 2012

3. Místo srazu: TJ Tatran

4. Ředitel závodu: Tereza Mrkvičková

Hl. rozhodčí: Leoš Dostál

Tajemník: Monika Mrkvičková

Rozhodčí: I.Doudová, N.Doudová, T.Mrkvičková, Mirek Kohout, J.Sojka

5. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 15.dubna e-mailem na adresu – monika.tatran@seznam.cz

Vklad 100 Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: Příjezd na místo do 09:00 hodin

start závodu v 10:30hod.

Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

MRFF1 - Mistrovství ČR mládeže ve slalomu FF - 1.kolo

1. Pořadatel: ČSVM + 1.ČKPaV

2. Datum konání: 8. 5. 2012 – volné úterý

3. Místo srazu: loděnice Čelákovice

4. Ředitel závodu: Václav Marvánek

Hlavní rozhodčí: Monika Mrkvičková

Tajemník: Veronika Marvánková

Rozhodčí: K.Pěknicová,,K.Malina, T.Mrkvicková, I.Doudová,N.Doudová, J.Sojka

5. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 1.5.e-mailem na adresu - v.marvankova@seznam.cz

Vklad 100 Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pondělí na trénink

nejpozději v úterý do 8:30hod.

start závodu v 10:00 hod.

Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

MRFF2 - Mistrovství ČR mládeže ve slalomu FF - 2.kolo

1. Pořadatel: ČSVM + TJ Slavoj Litoměřice

2. Datum konání: 26. 5. 2012

3. Místo srazu: loděnice Litoměřice

4. Ředitel závodu: Karel Malina

Hlavní rozhodčí: Veronika Marvánková

Tajemník: Dagmar Malinová

Rozhodčí: M.Mrkvičková,M.Kohout,N,Doudová, P.Drábek, F.Drábek,L.Dostál

5. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 15.5. e-mailem na adresu

d.malinova@sentrum.cz

vklad 100,-Kč

6. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pátek na trenink,

nejpozději v sobotu do 8:30hod.

start závodu v 10:00 hod.

Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

Nutno objednat předem.

MRPAR1 – Mistrovství ČR mládeže v paralelním slalomu – FF

1. Pořadatel: ČSVM + TJ Tatran

2. Datum konání: 16.6.2012

3. Místo srazu: TJ Tatran

4. Ředitel závodu: Monika Mrkvičková

Hlavní rozhodčí: Veronika Marvánková

Tajemník: Monika Mrkvičková

Rozhodčí: I. Doudová, T. Mrkvičková, M. Kohout, K.Pěknicová, D.Malinová, K.Malina,L.Dostál

 1. Přihlášky a vklad: Přihlášky do 10.6. e-mailem na adresu monika.tatran@seznam.cz,

vklad 100.-Kč při prezentaci.

 1. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 8:30hod.

Start závodu v 10:00 hod.

Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

Nutno objednat předem.

SCZ - Soustředění mládeže ČSVM

1. Pořadatel: ČSVM + TJ Tatran

2. Datum konání: 30.6. – 7.7.2012

3. Místo soustředění: Žernoseky

4. Ředitel soustředění: Monika Mrkvičková

5. Rozhodčí: Tereza Mrkvičková, N.+I. Doudová, V. Kadlec

6. Zdravotník: Veronika Marvánková

7. Přihlášky: e-mailem na adresu

monika.tatran@seznam.cz

Do 20.6.2012 NUTNÉ – po tomto termínu již nelze přihlásit.

 1. Ostatní informace:

Příspěvek rodičů na stravu a ostatní náklady 2.000,- Kč

Budou se vybírat 16.6. na závodech v Praze.

Mistroství světa FF

1. Pořadatel: ČSVM + všechny kluby☺

2. Datum konání: 16.- 19. 8 2012

3. Místo konání: Boathouse Hodkovičky Praha 4

4. Ředitel závodu: Monika Mrkvičková

Hlavní rozhodčí: bude upřesněno

Tajemník: Ing.Eva Šestáková

Rozhodčí: T.Mrkvičková,M.Kohout,N,Doudová, P.Drábek, F.Drábek, K.Pěknicová, I.Doudová, B.Nedvěd, V.Kadlec, O.Mrkvička, V.Marvánková, V.Marvánek, I.Pavlová, P.Pavlov,Vondřichovi, P.Rys, M.Zelený, D. a K. Malinovi, H. Hubáček + další

5. Přihlášky: dle nominace

6. Ubytování + strava pro mimopražské zajištěno ubytování, možnost kotvení lodí, pro všechny rozhodčí a funkcionáře zajištěna strava

MRFF3 - Mistrovství ČR mládeže ve slalomu FF - 3.kolo

1. Pořadatel: ČSVM + KVSK

2. Datum konání: 1. 9. 2012

3. Místo srazu: KVSK

4. Ředitel závodu: Leoš Dostál

Hlavní rozhodčí: Monika Mrkvičková

Tajemník: Monika Mrkvičková

Rozhodčí: I.Doudová, N.Doudová, K.Pěknicová, V.Marvánek, J.Sojka, K.Malina

5. Přihlášky a vklad: do 20.8. e-mailem na adresu

monika.tatran@seznam,jiri.kramer@quick.cz,

vklad 100 Kč při prezentaci.

6. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pátek na trénink

nejpozději v sobotu do 8:30hod.

start závodu v 10:00 hod.

Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

Nutno objednat předem.

MRPAR2 – Mistrovství ČR mládeže v paralelním slalomu – FF

1. Pořadatel: ČSVM + TJ Tatran

2. Datum konání: 29.9.2012

3. Místo srazu: bude upřesněno

4. Ředitel závodu: Tereza Mrkvičková

Hlavní rozhodčí: Leoš Dostál

Tajemník: Monika Mrkvičková

Rozhodčí: M. Mrkvičková, M. Kohout, P.Drábek, K.Malina, V.Marvánek, J.Sojka, N.Doudová

5. Přihlášky a vklad: do 20.9. e-mailem na adresu monika.tatran@seznam.cz,

vklad 100.-Kč při prezentaci.

 1. Časový rozvrh: Příjezd na místo možný již v pátek na trénink, nejpozději v sobotu do 8:30hod.

Start závodu v 10:00 hod.

Pořadatel poskytuje celý den občerstvení za úhradu.

Nutno objednat předem.

Nutno objednat předem.

Pravidla technických disciplin CÍLOVÝCH PLAVEB

1. Vázání uzlů :

Před soutěžícím leží pomůcky: kruh, vazák, silné lano (cca 16mm), slabé lano (8 až 10 mm). Na pokyn rozhodčího uváže soutěžící stanovený uzel, jehož ukončení ohlásí slovem ”hotov”. V tomto okamžiku rozhodčí zastaví čas na stopkách a zkontroluje uvázaný uzel .Je-li uvázaný správně, zadá stejným způsobem další. Časy potřebné pro 2 uzly se sečtou. Chybné uvázání, nebo neuvázání uzlu v limitu jedné minuty se hodnotí tak, že se soutěžícímu počítá 1 minuta za každý neuvázaný, či chybně uvázaný uzel. Rozhodčí určí z níže uvedeného sortimentu 2 uzly pro všechny soutěžící stejné (pořadí nemusí dodržet). Loďkový úvaz, lodní smyčka, dračí smyčka, dtto se zámkem, kotevní úvaz. Schéma vázání uzlů na obalu Ročenky 2012

2. Hod lanem na cíl:

Cíl je čtverec 1,5 x 1,5 m. Hází se lanem pro všechny stejným ze vzdálenosti 8 m, celkem 5 hodů. Měří se celkový čas, za každé nezasáhnutí cíle se připočte čas 30 sekund. Soutěžní čas začíná na pokyn rozhodčího, když soutěžící drží v ruce lano a končí, když soutěžící položí po pátém hodu svinuté lano před sebe na zem. Lano pro soutěž dodává pořadatel a nesmí mít na koncích žádnou zátěž (záplet, závaží a podobně). Jakákoliv manipulace s již hozeným lanem, které netrefilo cíl je zakázána (např. pokusy o nahození smyčky atd.) .

3. Kotvení po, eventuelně proti proudu

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní bóje. Na pokyn rozhodčího startuje motor a vyplouvá do pole 20 x 5 m, ve kterém zakotví na 1 kotvu z přídě a 1 kotvu ze zádě. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou je maximálně 50m. Při tomto manévru může loď opustit kotevní prostor, po jeho ukončení musí loď stát v soutěžním poli rovnoběžně s delší stranou a špičkou přídě v ose jeho kratší strany. Při manévru lze používat motor i kotevní lana. Po skončení manévru vypne soutěžící motor a ohlásí ”HOTOV” (lze i zdviženou rukou). Od tohoto okamžiku musí loď setrvat, nesmí opustit bójemi vyznačené pole 20 x 5 m po dobu jedné minuty. Na pokyn rozhodčího loď spustí motor, odkotví a odpluje ke startovní boji, kde po dosažení cílové čáry přídí měření času končí. Manévr zakotvení, po odplutí od startovní boje, smí trvat maximálně 5 minut, po jejich uplynutí soutěž pro takto neúspěšného soutěžícího končí. Pokud loď při jednominutovém stání na kotvách změní polohu mimo vyznačené pole, připočte se k naměřenému času 1 minuta.

4. Přistávání u přírodního břehu a zakotvení:

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní boje. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou nesmí být větší než 50m. Na pokyn rozhodčího nastartuje motor a vyplouvá do soutěžního pole, kde přistane přídí mezi dva praporky (na břehu), zakotví na kotvu ze zádi, příď vyváže dvěmi lany na dva své nebo pevné kolíky kolmo ke břehu, vypne motor a ohlásí ”HOTOV” (lze i zdviženou rukou). Od tohoto okamžiku musí loď setrvat v nezměněné poloze v klidu jednu minutu. Na pokyn rozhodčího soutěžící odváže příď, kolíky vytáhne, nastartuje, zvedne kotvu a odplouvá k cílové čáře. Při jejím protnutí přídí měření času končí. Člen posádky, který vázal příď na břehu, může zde vyčkat na odvázání, ale pak musí na loď nastoupit. Pokud loď během jednominutového stání na zadní kotvě a předních úvazech změní polohu, připočte se k naměřenému času 1 minuta.

5. Přistávání u plata:

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní bóje. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou nesmí být větší než 50m. Na pokyn rozhodčího startuje motor a odplouvá k platu proti proudu, kde přistane bokem. Člen posádky vystoupí a vyváže loď na přední a zadní lano a dva springy za použití libovolných uzlů. Po vypnutí motoru oznámí ”HOTOV” (lze i zdvižením ruky). Loď pak musí zůstat v klidu 1 minutu. Na pokyn rozhodčího posádka loď odváže, nastartuje a odplouvá k cíli. Po dosažení cílové čáry přídí končí měření času. Pokud loď během jednominutového stání změní svou polohu, připočtou se k naměřenému času 1 minuta. Použití fendrů je povoleno.

6. Kotvení bokem u přírodního břehu:

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní bóje. Vzdálenost mezi startovní/cílovou čarou nesmí být větší než 50m. Na pokyn rozhodčího startuje motor a vyplouvá do soutěžního pole (dva praporky na břehu). V poli přistane bokem přídí proti proudu, vyváže na dvě kotvy (ze přídě a ze zádě) a na břehu čtyřmi lany (z přídě, ze zádě a dva springy) s použitím např. můstku, tyče, háčku, vypne motor a ohlásí ukončení ”HOTOV” (lze i zdvižením ruky). Loď pak musí zůstat v klidu po dobu 1 minuty. Na pokyn rozhodčího se zdvihnou kotvy, loď se odváže, vytáhnou se použité kolíky, nastartuje a odpluje k cíli. Při dosažení cílové čáry přídí končí měření času. Člen posádky, který vázal loď na břehu zde může počkat na její odvázání, ale pak musí na loď nastoupit. Pokud loď během jednominutového stání změní svou polohu, připočte se jí 1 minuta.

7. Zajíždění zádí do ježka:

Soutěžící je v plavidle, s nastartovaným motorem, Quit stop upevněn na těle soutěžícího, plavidlo je odvázáno, soutěžící se drží rukou mola. Na pokyn startéra vypluje přídí z mola na trať, vyznačenou bójemi. Po projetí soutěžní tratě se soutěžící vrátí zpět k molu a zádí zacouvá do ježka. Čas bude zastaven po dotyku mola rukou soutěžícího na určené místo. Na palubě soutěžního plavidla (stejné pro všechny soutěžící) musí být dvě osoby (soutěžící a osoba „balast“) tak, aby jejich celková hmotnost viditelně přesáhla 120kg. Za dotyk-naboření do mola nebo odražení rukou při zajíždění 30sec trest.

8. Hod záchranným kruhem ze břehu:

Soutěžící stojí na břehu před startovní čarou, v ruce drží kruh se svinutým lanem, které dodává pořadatel. Použití vlastních pomůcek je nepřípustné. Na pokyn rozhodčího hodí kruh směrem k tonoucímu (figura či bójka) ve vzdálenosti 8 m od startovní čáry v okruží o průměru 3 m. Okruží musí být zasaženo buď přímo nebo při stahování kruhu. Hod se opakuje 3x bezprostředně po sobě, po třetím pokusu soutěžící lano svine a s kruhem položí na břeh. Měření času končí po ohlášení soutěžícím „HOTOV“. Za každé nezasažení okruží či za zasažení figury (bóje) při hodu se připočítá 1 minuta. Pokud soutěžící nechá kruh splývat proudem nebo větrem a dosáhne tímto dotyku s okružím v časovém limitu, je tento hod uznán jako bezchybný.

9. Hod záchranným kruhem z lodi

Soutěž pro jednoho soutěžícího na palubě. (Soutěžící vede plavidlo i hází kruhem) Na vodě se umístí 3 boje. Jedna představuje tonoucího, druhé dvě vymezují prostor ve kterém soutěžící hází kruh. Boje vymezující prostor pro házení kruhu jsou od sebe vzdáleny 8m a třetí boje je kolmo od nich vzdálena 6m. Soutěž se jede na dvě kola, po proudu a proti proudu.

Soutěžící najede lodí k bojím tak, aby mohl hodit kruh k tonoucímu. Kruh musí dopadnout max. 1,5m od tonoucího. Nesmí boji (tonoucího) trefit, ale může hodit kruh mimo a potom ho stáhnout. Poté soutěžící vytáhne kruh z vody – musí jej nadzvednout nad hladinu. Teprve pak smí opustit vyhrazený prostor. Soutěžící házející kruh musí být při hodu a vytažení kruhu stále v prostoru vyhrazeném bójemi. Čas se měří od okamžiku, kdy se soutěžící osoba dostane mezi boje a přestane se měřit v okamžiku, kdy soutěžící osoba opustí prostor bójemi vyhrazený. Loď se otočí a najede zpět k bojím druhým bokem. Postup se opakuje jako při prvním hodu. Trestné body: 30 vteřin navíc za: zásah tonoucího, hod a vytažení kruhu mimo vyhrazený prostor, hod mimo tonoucího, dotyk plavidla bójí vyhrazující prostor.

10. Plavba podle signalizace:

Loď čeká s vypnutým motorem u startovní boje. Na signál „POZOR“ – „VPŘED”, kterým začíná disciplina i měření času, nastartuje a vyplouvá k signalistovi. Pak následují 3 signály, na které musí loď správně reagovat nejpozději do 5 sec. Plavba i měření času končí signálem ”KONEC SIGNALIZACE”. Za každý signál, na který loď reagovala později než do 5 vteřin, nebo reagovala špatně či nereagovala vůbec, se připočte vždy 1 minuta.

11. Plavba ve formacích:

Na rozpravě je soutěžícím lodím přiděleno ”ČÍSLO” do formace. Na pokyn signalisty z vedoucí lodě se soutěžící lodě seřadí dle přidělených ”ČÍSEL” do kýlové formace s odstupy 20 metrů a celý útvar vyplouvá. Následuje signál ”FORMACE ČELNÍ”, po kterém lodě zaujmou svá místa dle ”ČÍSEL” na úrovni lodě vedoucí s rozestupy 5 metrů, následuje signál ”FORMACE ŠÍPOVA”, lodě zaujmou svá místa s rozestupy 5 metrů a s odstupy 20 metrů. Následuje signál ”FORMACE KÝLOVÁ” a lodě zaujmou svá místa s odstupy 20 metrů, v této pozici setrvají až do signálu ”ZRUŠENÍ FORMACE”. Každé zaujetí špatné pozice, nedodržení odstupu či rozestupu se trestá odejmutím 0,5 bodu z celkového počtu 5 bodů, jež má soutěžící k dispozici.

12. Stíhací plavba :

Soutěžní trať se rozdělí na úseky a pro tyto se pro kategorie A i B určí rychlost plavby. Lodě startují v pořadí dle startovní listiny v minutových intervalech. Na trati je několik skrytých kontrol, kde rozhodčí zapisují průjezdní časy jednotlivých lodí. Rozdíl časů změřených a vypočítaných ve vteřinách bez ohledu na znaménko, určuje pořadí v soutěži podle počtu chybných vteřin. Úseky tratě a průjezdní rychlost určuje pořadatel, kontrolní místa hlavní rozhodčí.

13. Slalom :

Soutěžní trať slalomu vytýčenou minimálně pěti bójkami , projíždí soutěžící jednotlivě na lodi dodané pořadatelem(nafukovací člun s motorem max 5HP). Vzdálenost bójí maximálně 5m. První bóje od startu maximálně 10m. Při rozpravě předvede pořadatel náčtek tratě a seznámí soutěžící s průjezdem. Start z plata nebo letmý (podle místních podmínek). Za každý dotyk bójky bude započteno 30 trestných vteřin. Za nesprávně projetou, nebo vynechanou branku 60 trestných vteřin.

 1. Hod lanem na pachole (plutr)

Pachole je umístěno ve výšce 3m nad zemí s tolerancí dle terénu. Hází se lanem, pro všechny stejným, ze vzdálenosti minimálně 1m. Cílem je pachole zachytit a držet při tom oba konce lana, tak aby bylo možno se k pacholeti „přihnout“. Po úspěšném napnutí lana, soutěžící lano stáhne a hod opakuje. Jsou celkem 3 pokusy (hody). Měření času započne na pokyn časoměřiče a končí po třetím hodu se svinutým lanem u nohou, se zdviženou rukou a výkřikem „stop“ (nebo podobným). Soutěžní lano musí být holé, bez uzlů, zápletů, atd. Za přešlápnutí startovní čáry, neúspěšný hod nebo „zahození lana“ se započte 60 trestných vteřin.

Plavební ostávky na labsko-vltavské vodní cestě 2012

Zdroj: www.spspraha.cz sdělení č.59/2011 (staženo 5.3.2012)

Střední Labe

pl. km ř. km plavební objekt termín

95,22 932,350 PK Týnec nad Labem 17.9.2012 – 14.10.2012

91,70 929,160 PK Veletov 1.10.2012 – 7.10.2012

83,19 920,631 PK Kolín 1.10.2012 – 7.10.2012

79,16 916,463 PK Klavary 1.10.2012 – 7.10.2012

74,33 911,676 PK Velký Osek 17.9.2012 – 21.10.2012

67,12 904,473 PK Poděbrady 1.10.2012 – 7.10.2012

59,00 896,384 PK Nymburk 1.10.2012 – 7.10.2012

53,98 891,360 PK Kostomlátky 1.10.2012 – 7.10.2012

50,14 887,515 PK Hradištko 1.10.2012 – 14.10.2012

50,14 877,996 PK Lysá nad Labem 1.10.2012 – 14.10.2012

34,94 872,251 PK Čelákovice 1.10.2012 – 7.10.2012

27,88 865,023 PK Brandýs nad Labem 1.10.2012 – 7.10.2012

20,12 857,358 PK Kostelec nad Labem 1.10.2012 – 7.10.2012

12,98 850,315 PK Lobkovice 1.10.2012 – 7.10.2012

6,15 843,133 PK Obříství 1.10.2012 – 7.10.2012

Dolní Labe

Bez omezení plavby

Vltava

Bez omezení plavby

Mistrovství ČR Cílové plavby 2011

Mistrovství ČR Cílové plavby 2011

Mistrovství ČR – Dálkové plavby 2011

Body U.I.M celkem za sezónu 2011 + účast

Body U.I.M. v sezóně 2011 po klubech + účast

Vyhodnocení sezóny 2011 – závodní čluny

MČR 20114 FF – CELKOVÉ VÝSLEDKY

Zpracovala M.Mrkvičková

V případě shodu bodů U.I.M. Rozhoduje lepší umístění z paralelního slalomu


Archiv
Mohlo by Vás zajímat:
Sledujte nás:
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page