top of page

Ročenka 2012

Ke stažení v DOC

ROČENKA Českého svazu vodního motorismu 2012

Vydal pro potřebu svých členů v březnu 2012

Český svaz vodního motorismu.

Redakce: Jiří Pěknice, Eva Šestáková,

Petr Pejša, Monika Mrkvičková

Obálka (foto): Ondřej Pěknice & Franta Wünsch

Tisk: Slávek Vondřich, Jiří Pěknice

Snášela: Andrea Vondřichová

Podklady: pořádající oddíly a kluby, sportovní kalendář U.I.M.

Sportovní výsledky: Jiří Pěknice, Monika Mrkvičková a Karel Krämer

Tradiční ”Ročenka” obsahuje všechny potřebné údaje pro sezónu 2012.

Dále obsahuje oficiální výsledky závodů a soutěží z roku 2011.

Přejeme všem našim členům mnoho štěstí a úspěchů v sezóně 2012!

Český svaz vodního motorismu

OBSAH:

Povinnosti soutěžících, hlavního rozhodčího a pořadatele soutěže/závodu.

Členská základna ČSVM (oddíly, kluby a individuální členové)

Řád pro přihlášky a vklady

Řád pro poskytování cen

Celostátní soutěže sportovních plaveb v roce 2012

Propozice Mistrovství ČR - rychlostní závody v roce 2012

Kalendář zahraničních soutěží, vhodných pro naše sportovní plavidla

Kalendář titulárních závodů (MS, ME) rychlostních člunů v roce 2012

Rozpisy závodů a soutěží v roce 2012

Rozpisy závodů mládeže FF v roce 2012

Pravidla technických disciplin Cílových plaveb pro rok 2012

Plavební odstávky na Vltavsko – Labské vodní cestě v roce 2012

Proplavování plavebními komorami roce 2012 a důležitá telefonní čísla

pro plavbu na Vltavsko - Labské vodní cestě, včetně nové kilometráže

Vzor Lodního deníku pro vyhodnocení v soutěži Dálkové plavby

Výsledková listina Mistrovství ČR – Cílových plaveb 2011

Výsledková listina Mistrovství ČR - Dálkových plaveb 2011

Body U.I.M. celkem + účast

Body U.I.M. po klubech + účast

Vyhodnocení sezóny 2011 závodních člunů

Mistrovství ČR Formula Future 2011 – celkové výsledky

Povinnosti pořadatele soutěže nebo závodu:

Shromáždit všechny přihlášky do soutěže nebo závodu, zkontrolovat zda jsou správně a úplně vyplněné - tzn.: jméno, příjmení, oddíl, startovní číslo(číslo průkazu ČSVM) lodě, kategorie, typ paliva (nafta, benzin).

Při shodě jména a příjmení musí být uvedeno např.: st., ml., jun., sen. atd)

Pořadatel musí mít k dispozici přihlašovací formulář

– ke stažení na webu ČSVM, viz. níže

2. Vybrat vklady ve stanovené výši.

3. Napsat startovní listinu rozdělenou

4. Zajistit soutěž nebo závod po stránce materiální a po ukončení vše vrátit na původní místo v původním stavu. Zjistit, zda místní podmínky dovolují uspořádání soutěže dle rozpisu.

5. Po skončení soutěže nebo závodu vyhotovit dle podkladů hlavního rozhodčího výsledkovou listinu.

6. Vyvěsit výsledkovou listinu a do předepsané lhůty shromáždit případné protesty s předepsaným vkladem a předat je hlavnímu rozhodčímu k posouzení a vyřešení.

7. Po vyřešení protestů vyhlásit výsledky a rozdat ceny, medaile atd.

8. Odeslat výsledkovou listinu a vyúčtování (výplatní listiny) v listinné podobě na adresu hospodářky ČSVM:

Eva Šestáková, Jílovská 10, 252 06 Davle

v elektronické podobě – e-mailem na: eva@vse.cz

Konečné výsledkové listy jsou k nahlédnutí a stažení na webu ČSVM

9. Ředitel soutěže má povinnost zrušit soutěž v případě ohrožení majetku, zdraví nebo života účastníků soutěže.

POZOR: Formuláře přihlašovací, startovní, výsledkové a výplatní listiny mají předepsanou formu a jsou uveřejněny na www.csvm.cz, popř. je obdržíte v tištěné nebo elektronické podobě na vyžádání od Ing.Evy Šestákové.

Povinnosti hlavního rozhodčího soutěže nebo závodu:

1. Zkontrolovat, zda startovní listina souhlasí s přihláškami podanými do soutěže nebo závodu. Při technické prohlídce plavidel fyzicky zkontrolovat soutěžní plavidlo, zda údaje na přihlášce souhlasí s platným lodním osvědčením a u soutěží, kde je předepsáno startovní číslo, i jeho velikost, umístění a čitelnost.

2. Projít nebo projet celou trať a zjistit, zda je způsobilá a bezpečná pro průběh soutěže nebo závodu.

3. Rozdělit funkce ostatním rozhodčím, přidělit jim místa, určit povinnosti a přidělit jim pomůcky, o jejichž řádné funkci se předem sám přesvědčil.

4. Dbát na regulérnost celého průběhu soutěže nebo závodu.

5. Po skončení soutěže nebo závodu shromáždit záznamy od všech rozhodčích a časoměřičů, sám je vypočítat, nebo předat výpočtáři k vypočtení výsledků.

6. Spolu s ředitelem soutěže nebo závodu vyhotovit podklady pro výsledkovou listinu.

7. Vyřešit a rozhodnout případné protesty, v kladném případě opravit výsledkovou listinu a předat ji řediteli soutěže nebo závodu, který vyhlásí výsledky a předá ceny.

8. Hlavní rozhodčí má povinnost v závažných případech odložit zahájení kterékoliv části soutěže, případně soutěž zastavit nebo i zrušit v případech, kdy pořadatel nezajistil náležitosti potřebné pro soutěž, nebo kdyby mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti lodí, posádek či třetích osob.

9. Poslat nebo předat stručnou zprávu o průběhu soutěže či závodu na adresu: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4 nebo na e-mail: csvm@seznam.cz.

Každý, kdo se soutěže nebo závodu zúčastní – pořadatel soutěže, soutěžící i rozhodčí – se zavazuje znát platný řád a pravidla soutěže nebo závodu a řídit se jimi v průběhu celé soutěže nebo závodu.

Výkonný výbor ČSVM

číslo účtu: 67250389/0800

IČ: 00506184

kontaktní e-mail: csvm@seznam.cz

adresa pro korespondenci: ČSVM, Podolský přístav 5, 147 00 Praha 4

WEB: www.csvm.cz

Jiří Pěknice, Minická 374, 181 00 Praha 8, mobil 602 305 105,

e-mail: jiri.peknice@seznam.cz

Karel Krämer, Na Petřinách 40, 160 00 Praha 6

e-mail: karel@icecubebar.cz, tel. 733 532 601

Eva Šestáková, Jílovská 10, 250 06 Davle, mobil 607 545 649,

e-mail: eva@vse.cz

Jiří Kramer, B. Němcové 357 , 277 46 Veltrusy, mobil 602 305 893 ,

e-mail: kramer@kvsk.cz

Václav Mráz, K lučinám 3, 130 00 Praha 3, tel. 721 485 957

Monika Mrkvičková, Kaplická 860, 140 00 Praha 4,

mobil 608 462 477, e-mail: monika.tatran@seznam.cz

ing.Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412-Kamýk,

mobil 602 363 348, e-mail: csvm.evidence@seznam.cz

Revizní komise ČSVM

Mgr. Ilona Pavlová tel: 777 261 874, e-mail: pavlova.ilona@gmail.cz,

Josef Bartoš, Na požárech 1076, Čelákovice, tel: 724 336 796,

e-mail: stramanda@volny.cz

Květa Kožená, Dvořákova stezka 27, 277 51 Nelahozeves

tel. 602 688 735, e-mail: info@marinavltava.cz

Členové komise závodních člunů

Karel Krämer, tel. 733 532 601 , e-mail: karel@icecubebar.cz

ing. Evžen Popp CSc, tel: 731 779 157, e-mail: evzenpopp@atlas.cz

Jiří Mašek, Hlavní 98,624 00 Brno,tel: 723 487 914, masek.13@seznam.cz

Antonín Novotný, Šumná 57, 67102 Šumná, tel: 723 706 582

Trenéři a členové komise mládeže ČSVM

Václav Marvánek, tel. 775 130 911, Veronika Marvánková tel: 724 649 634

U kapličky1632,250 88 Čelákovice, e-mail: v.marvankova@email.cz,

Monika Mrkvičková tel: 608 462 477, Tereza Mrkvičková tel: 775 304 435

Kaplická 860, 140 00 Praha 4, e-mail: terka.mrkvickova@seznam.cz,

Vojtěch Kadlec Pujmanové 140 00, Praha 4 tel: 775 677 353

Ivana Doudová,Kladrubská 324, 199 00 Praha 8, tel.739 030 662

Petr Drábek, Palackého 75, Terezín, tel. 721 168 833, e-mail: lodepetr@seznam.cz, lppapir@seznam.cz,

Dagmar a Karel Malinovi, Slavoj Litoměřice,

e-mail: d.malinova@centrum.cz, tel: 723 613 562

Členská základna Českého svazu vodního motorismu:

Povodí Vltavy

KVM OAKBay Husinec, Jiří Fexa, e-mail: fexovit@email.cz

KVaVM Stará plavba II, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8

Václav Vykysal, Mimoňská 622, 190 00 Praha 9, tel. 602 940 701,

e-mail: staraplavba2@seznam.cz, www.staraplavba2.cz

KVM Smíchov, Císařská louka, Praha 5, e-mail: jiri.peknice@seznam.cz

Božena Pěknicová, Minická 374, 181 00 Praha 8, tel. 728 155 463

KVS Kralupy nad Vltavou

Jiří Kramer, B. Němcové 357 , 277 46 Veltrusy, mob:602 305 893,

e-mail: kramer@kvsk.cz, www.kvsk.cz

Marina Vltava, o.s., Dvořákova stezka 27, 277 51 Nelahozeves

Václav Plzák, e-mail: vaclav.plzak@seznam.cz, tel.:773120004

Motorboat Racing Team Na Růžku 128, 250 63 Veleň

Shchelkalin Dmitry, tel. 605 278 306,e-mail: info@adventureboat.cz

Motor Sport Písek, Jíří Šacherl, Preslova 1249, 397 01 Písek,

e-mail: tzm.pisek@seznam.cz,

Power Boat Club Prague

e-mail: petr.imramovsky@imramovsky.cz, tel: 603 426 600

Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9

SK Marína Chýše – Jílovská 10, 250 06 Davle,

e-mail: sk-marina-chyse@email.cz,

Jaroslav Šesták,tel. 728 604 028;www.sk-marina-chyse.estranky.cz

SK Viking, Smíchovský přístav,150 00 Praha 5, www.skviking.cz

Monika Petkov, tel:605 273 388, e-mail: petkovmona@seznam.cz

Jan Skalický, tel:602 402 657, e-mail: , jan@skalicky.cz

SK Viktoria Žižkov, Císařská louka, 150 00 Praha 5

MUDr. Alexandr Šír, Dukelských hrdinů 16,170 00Praha7,

tel.220 879 497

TJ Blaník, Císařská louka,LDS 1/4, 150 00 Praha.5, www.tjblanikpraha.cz

ing.Pavel Stránský, Toušeňská 7, 142 00 Praha 411,

tel. 723 737 228 , e-mail: paul.stransky@o2active.cz

TJ Avia Čakovice, DS 6/2,Císařská louka, 150 00 Praha 5,

ing. Petr Pejša, Rytířova 785/2, 143 00 Praha 412,

tel. 602 363 348, e-mail: csvm.evidence@seznam.cz

TJ Tatran Praha 7 - OVM, Podolský přístav, 147 00 Praha 4,

tel. 241 432 797, e-mail: yct@seznam.cz,

TJ Libeňský ostrov, Libeňský ostrov, 180 00 Praha 8,

Roman Kelbich, Dejvická 209/3, 160 00 Praha 6,

e-mail: t.j.libensky-ostrov@volny.cz, kelbich@seznam.cz

TJ Star odd. vod. Motor. Praha , Jaroslav Krajíc, Pražská 733, 281 63

Kostelec n./Černými lesy, tel.:732 688 552,

e-mail: mraz.vaclav36@seznam.cz, www.tjstar.mypage.cz

TJ Ardea Kralupy nad Vltavou

VV TJ ARDEA, Vltavská 11 – Lobeček, 278 01 Kralupy n./Vlt.,

F. Pešek tel. 312 672 977, 602 227 469,

e-mail: tjardea@seznam.cz

VoMo Podolsko Karel Krämer, tel. 733 532 601,

Pražská 220, 397 01 Písek;

e-mail: vomopodolsko@seznam.cz, karel@icecubebar.cz,

Povodí Labe

1.ČKPaV Čelákovice

Václav Marvánek, U kapličky 1632, 250 88 Čelákovice,

tel.:736 129 719, e-mail: ckpav@volny.cz, www.1ckpav.wz.cz

KVM Děčín

Pavel Duda, Kladenská 317/17, 405 01 Děčín,

tel. 604 470 076, e-mail: afrodite.dc@seznam.cz

KVM Mělník

Areál SOU, 276 01 Hořín, Gabriel Lukáč, tel. 777 289 815

e-mail: klubmelnik@email.cz

KVM Ústí nad Labem – Brná, tel. 777 652 919

Jiřina Žáčková, Dukelských hrdinů 762/2a, 400 01Ústí nad Labem,

e-mail: vladimirmatejovsky@seznam.cz, marek.pavl@seznam.cz

KVM Velichov, Jiří Bitman, Velichov 143, 363 01 Ostrov nad Ohří

tel. 777 869 907, e-mail: 0353942212@iol.cz

SK VM ČR Deli Lovosice

Tomáš Vojíř, Kostelní 906/36, 410 02 Lovosice, tel. 736 265 036,

e-mail: vojirtomas@seznam.cz

SVM Velké Žernoseky

Ivan Adámek, Velké Žernoseky 113, 412 01 Litoměřice,

tel. 723 940 743,e-mail: iadamek@setnam.cz, karel.louda@email.cz

TJ Brná, vodní sporty

Petr Hrdý, Varšavská 15, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 603 954 971

TJ Slavoj Litoměřice, oddíl vodního motorismu

Karel Malina, Zahradnická 70, 412 01 Litoměřice, tel. 723 613 562

e-mail: d.malinova@centrum.cz,

TJ Sokol Drahelice, oddíl vod. motorismu

Jiří Vítek, Boleslavská 1004, 288 02 Nymburk, tel. 606 244 067

e-mail: mirek.kohout@centrum.cz , jiri.nemec@bigfoot.com

Povodí Moravy

SK Lodní sporty Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

Josef Heller, Zarámí 400, 760 01 Zlín, tel. 603 497 377,

e-mail: heller@avonet.cz

Morava mimo vodní toky

Oddíl vodního motorismu Hlučín

Tomáš Hrbáček, P.Strádala 6, 748 01 Hlučín, tel. 777 609 026

KVM Lelekovice

Ing.Pavel Pospíšil, Lelekovice 138, 664 31 Lelekovice,

tel. 541 232 075, 777 308 482, e-mail: pav.posp@seznam.cz

KVS Jedovnice

Jiráskova 263, 679 06 Jedovnice, www.jedovniceracing.com

Marcel Čopák, e-mail: mcopak@seznam.cz, tel: 777 349 722, ,

TJ Baník Ostrava

Petr Ožana,Radvanická 186, 716 00 Ostrava, tel. 604 735 504,

e-mail: ozana5@seznam.cz

VoMo Brno

Tuřanka 1148/107, 627 00 BRNO

Jiří Mašek tel.:723 487 914 e-mail: vomo-brno@volny.cz

VoMo Ostrava

Jiří Petr, Lázeňská 3, 709 00 Ostrava

Individuální členové

Řád pro přihlášky a vklady do soutěží a závodů členů ČSVM

1. Přihláška

Přihlásit se do soutěže/závodu lze telefonicky, SMS, e-mailem nebo poštou nejpozději do data uvedeného v rozpisu soutěže/závodu. V zájmu zajištění soutěže/závodu žádáme o telefonické, SMS nebo e-mailové přihlášení alespoň 3 dny dopředu. SMS ve tvaru: příjmení, jméno, kategorie. Přihlašování na místě, je-li to dle rozpisu možné, je zapisováno a podpisem účastníka stvrzeno do přihláškové listiny pořadatele.

2. Vklad pro přihlášku člena ČSVM

Vklad činí nejméně 50 Kč, nejvýše však 150 Kč za každou soutěž a soutěžící osobu dle rozpisu této soutěže (není-li v rozpisu uvedeno jinak). Vklad je nutno zaplatit nejpozději při prezentaci před rozpravou soutěžících. Přihlášený soutěžící při neúčasti na soutěži je povinen zaplatit vklad v plné výši do deseti kalendářních dnů po ukončení soutěže pořadateli. Při neuhrazení vkladu nemá soutěžící nárok na účast v této i dalších soutěžích.

3. Neúčast v soutěži

Nedává nárok na vrácení již složeného vkladu.

Vklady do závodů a soutěží

Pro členy ČSVM určuje pořadatel v rozpisu soutěže. Pro ostatní účastníky soutěže/závodu platí následující, není-li v rozpisu uvedeno jinak:

Cizí státní příslušník 50.- EUR, jede na vlastní riziko a není pojištěn.

Občan ČR - nečlen ČSVM - 500 Kč, jede na vlastní riziko a není pojištěn.

Občan SR, člen SZVM jako člen ČSVM, avšak není pojištěn.

Vklad je nutno uhradit za start v každé kategorii.

Na MS a ME se vklady nevybírají (podle předpisů U.I.M.)

Řád pro poskytování cen při soutěžích a závodech ČSVM

Jako zdroj pro úhradu cen v jednotlivých soutěžích a závodech slouží vybrané vklady, které mohou být doplněny z prostředků pořádající jednoty, klubu nebo oddílu. V žádném případě však neslouží k dotování cen příspěvek ČSVM na technické zabezpečení nebo na náhrady.

Výjimka je možná při konání Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa po předběžné dohodě s výkonným výborem ČSVM.

Řád pro poskytování náhrad při soutěžích ČSVM

V roce 2012 nebude ČSVM poskytovat náhrady.

Protesty (sportovní plavby)

Protesty proti skutečnosti, které mohou být závodníkovi známé ještě před zahájením závodu, je nutné uplatnit nejpozději při rozpravě závodníků s hlavním rozhodčím. Ostatní námitky je možno podat nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků rozjížďky nebo závodu. Protesty musí být podány písemně a doloženy finančním vkladem 500.-Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protesty proti měření času jsou nepřípustné.

Účast na MS, ME, MZ a Trofejích v cizině v roce 2012

A. Závodní čluny :

  1. MZ: Každý držitel mezinárodní licence ve své kategorii má možnost zúčastnit se MZ dle kalendáře UIM 2012 za těchto podmínek:

a) přihláška bude VV ČSVM podána nejpozději 30 dnů před termínem konání MZ v cizině. Přihláška se podává na každý MZ zvlášť.

b) Uchazeč obdrží neprodleně technický souhlas se startem v cizině.

c) Finanční náhrady se v roce 2012 neposkytují.

  1. MZ: Každý držitel mezinárodní licence ve své kategorii má možnost zúčastnit se MZ dle kalendáře UIM 2012 za těchto podmínek:

a) přihláška bude VV ČSVM podána nejpozději 30 dnů před termínem konání MZ v cizině. Přihláška se podává na každý MZ zvlášť.

b) Uchazeč obdrží neprodleně technický souhlas se startem v cizině.

c) Finanční náhrady se v roce 2012 neposkytují.

B. Sportovní čluny:

  1. Representanty jmenuje VV ČSVM na základě přihlášky zájemců. Finanční náhrady se v roce 2012 neposkytují.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE sportovních plaveb v roce 2012

Mistrovství ČR Dálkových plaveb

Soutěž se pořádá podle soutěžních pravidel ČSVM ve znění 2012. Je možné se přihlásit během soutěžního období kdykoliv, do soutěže se započítávají km upluté po doručení přihlášky. Soutěžní tratě musí být splavné a povolené pro malá plavidla dle ŘPB. Do soutěže se započítává pouze jedna zahraniční plavba za kalendářní rok s jedním plavidlem na vnitrozemských vodních cestách. Do soutěže se nezapočítávají komerční plavby (za účelem výdělku). Přihlášky zašlete na adresu VV ČSVM na předepsaném tiskopisu (soupisce). Soutěžní období trvá od 1.1. 2012 do 26.listopadu 2012. Deník soutěže s řádnou rekapitulací je nutné odevzdat nejpozději do 2.prosince 2012 HROMADNĚ za celý klub, Jiřímu Pěknicovi osobně, nebo do loděnice KVM Smíchov, nebo do loděnice TJ Tatran v Podolí ke kustodovi. Vyhlášení výsledků DP proběhne v sobotu 8.12.2012 v sále TJ Tatran Podolí.

Vzor zápisů do lodního deníku naleznete na straně 34 a 35 tohoto sešitu. Lodní deníky používejte pouze předepsaného formátu. Tento lze ve vázaném provedení koupit za 250.-Kč u J.Pěknice

Mistrovství České republiky rekreačních a sportovních plavidel na okruhu

Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech H1-H4

Mistrovství České republiky v Cílových plavbách

Součtem bodů U.I.M. získaných v jednotlivých kolech CP1 – CP15.

Mistr ČR v Cílových plavbách bude vyhlášen 8.12.2012 v sále TJ Tatran Podolí.

Kalendář zahraničních soutěží pro sportovní plavce 2012

Trofej zahraničních plaveb

Termín soutěže: 1.května až 15.listopadu 2012.

Jedna plavba v roce mimo území ČR v trvání minimálně 5 dnů a maximálně 30 po sobě následujících dnů, v délce minimálně 300 km.

Přihláška a vklad: do 1.května 2012 s vkladem 100 Kč.

Propozice MČR 2012 rychlostních motorových člunů

1. Český svaz vodního motorismu (ČSVM) vypisuje pro rok 2012 Mistrovství České republiky v závodech rychlostních motorových člunů v kategoriích:

O 500, O 700, O 250, O 350 a N - OSY 400.

2. Závody se konají dle platných pravidel UIM a soutěžního řádu ČSVM v roce 2012 jako jednokolový závod. Závody se jedou na čtyři rozjížďky, nejhorší se nezapočítává. Mistrem ČR se stává závodník, jehož součet bodů ze všech jednotlivých rozjížděk je nejvyšší. V případě rovnosti bodů je vítězem ten, který zajel nejrychlejší čas.

3. Místo konání a datum je stanoveno sportovním kalendářem ČSVM

4. Ředitele mistrovského závodu a závodní komisi jmenuje pověřený pořadatel závodu.

5. Hlavního rozhodčího, technického komisaře a rozhodčí závodu jmenuje STK - komise rozhodčích rychlostních člunů ČSVM.

6. Výsledky závodu budou vyhodnoceny podle bodového hodnocení UIM. závodníci, kteří se umístí na prvním až třetím místě v celkovém hodnocení, obdrží diplom a medaili.

  1. Každý závodník je povinen být pojištěn podle platných předpisů (pojištění odpovědnosti za škody způsobené jinému provozem lodi). Závodníci bez tohoto pojištění nebudou připuštěni k závodu. Pořadatel a ČSVM neručí účastníkům závodu za škody osobní nebo věcné, způsobené ve spojitosti konaných závodů. Podpisem přihlášky se vzdávají jakýchkoliv nároků na škody vzniklé v souvislosti s konáním závodů Mistrovství ČR proti všem pořadatelům a účastníkům, kteří se podílejí na uspořádání těchto závodů.

  2. Nominace závodníků na Mistrovství ČR je stanovena platným soutěžním řádem ČSVM a účast nominovaných závodníků je povinná. Výjimku lze učinit pouze v případě nemoci závodníka.

  3. Přihláška na Mistrovství ČR musí být podána na předepsaném tiskopisu, potvrzeném mateřskou TJ (SK), v předepsaném termínu pořadateli MČR.

10. Náhrady účastníkům MČR se v roce 2012 neposkytují.

11. Protesty proti skutečnosti, které mohou být závodníkovi známé ještě před zahájením závodu, je nutné uplatnit nejpozději při rozpravě závodníků s hlavním rozhodčím. Ostatní námitky je možno podat nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledků rozjížďky nebo závodu. Protesty musí být podány písemně a doloženy finančním vkladem, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

  1. Poplatek k podanému protestu činí:

a) proti porušení pravidel a hodnocení 1000.- Kč

b) technický protest týkající se motoru 3000.- Kč

+ náklady na demontáž a montáž motoru.

Protesty proti měření času jsou nepřípustné.

13. Ubytování a technické zabezpečení závodu zajistí pořadatel, pověřený VV ČSVM. Ubytování se zajistí na základě písemných objednávek pro závodníky i funkcionáře.

14. Zvláštní ustanovení:

a) startování motorů na břehu je dovoleno jen bez vrtule nebo s krytem.

b) úřední lékař má právo vyšetřit fyzický a psychický stav závodníka v kterémkoliv čase závodu. Podle výsledků šetření může hlavní rozhodčí vyloučit závodníka z další účasti na závodě. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

c) všechna ustanovení tohoto rozpisu jsou závazná a musí být dodržována.

Vyjímky nebudou povoleny.

Mistrovské závody rychlostních člunů v roce 2012

2.-3.6. MS O-350,ME FR1000, MZ O-500,OSY400, Veterani, Jedovnice, pořadatel VoMo Brno a H2O Brno

23-24.6. ME -FR1000, MZ O-500,O-350,O-250, Roudnice nad Labem,

pořadatel Imramovský marine

Kalendář titulárních závodů rychlostních člunů

Mistrovství světa: F500 : 5-6.5. Boretto (Itálie) 16-17.6. Znin ( Polsko) 7-8.7. Baja (Maďarsko) 21-22.7. Talinn (Estonsko) 10-12.8. Bitterfeld (Německo) 25-26.8. Ternopol (Ukrajina) O-350 : 1-3.6. Jedovnice (CZ) O-250 : 19-20.5. Dessau (Německo) OSY400 : 1-2.9. Brandenburg ( Německo) Mistrovství Evropy : O-700 : 15-16.9. Štůrovo (Slovensko) O-500 : 9-10.6. Mysliborz (Polsko) F350 : 5-6.5. Boretto (Itálie) 16-17.6. Znin ( Polsko) 12-14.8. Bitterfeld (Německo) 15-16.9. Laufen (Německo) F250 5-6.5. Boretto (Itálie) 7-8.7. Baja (Maďarsko) 12-14.8. Bitterfeld (Německo) 24-26.8. Auronzo (Itálie) OSY400 : 23-24.6. San Nazzaro (Itálie) FR1000: 1-3.6. Jedovnice (CZ) 23-24.6. Roudnice nad Labem (CZ) 4-5.8. Kriebstein (Německo) 18-19.8. Berlin-Grunau (Německo)

Rozpisy národních závodů a soutěží závodních člunů a sportovních plaveb v roce 2012

Všeobecně platí:

V termínu konání soutěže je kotvení a pobyt v přístavu pořadatele zdarma.

Startovní číslo je stejné jako číslo průkazu člena ČSVM.

(platí pouze pro nerychlostní sportovní plavby).

Startovní číslo nečlenům přidělí pořadatel

Startovní číslo má minimální výšku 30cm a musí být viditelné z obou stran lodi.

Soutěže, na nichž je povinnost mít na plavidle startovní číslo, budou označeny takto : §§§

MS O-350,ME FR1000, MZ O-500,OSY400, Veterani

1. Pořadatel: VoMo Brno a H2O Brno

2. Datum konání: 2.-3.červen 2012

3. Místo konání: Jedovnice, rybník Olšovec

4. Ředitel závodu: Karel Krämer

Tajemník: Pavel Filipi

Hlavní rozhodčí: Marie Šacherlová, zástupce A.Kratochvíl

Techničtí komisaři: Dušan Semerák, Antonín Novotný, Jin. Šles

Rozhodčí: J.Mielec, A.Semeráková, K.Krejčí, J.Šacherlová, E.Šacherlová, R.Tomášek, Z.Tomášková, B.Češková, Ing.Češka

5. Přihlášky: VoMo Brno, Tuřanka 1148/107, 627 00 BRNO

Tel+Fax : +420 239 017 171 ,

e-mail: vomo-brno@volny.cz, termín do 16.května 2012

Startovné: Bez vkladů

6. Časový rozvrh:

Pátek – dojezd závodníků, prezentace a technická přejímka lodí §§§

Sobota – přejímka lodí, rozprava, trénink a první rozjížďky 9.00–17.00hod

Neděle – rozprava, trénink a rozjížďky 9.00–17.00hod

J - Jarní plavba

Obnovení tradice tzv. „Jarních plaveb“. V roce 2012:

Varianta A: Dunaj z Kelheim po proudu přes Passau do Melku.

Varianta B: Rýn-Mohan-Donau kanal z Erlangen směr Frankfurt a.M.

Rozhodující bude stav vody na Dunaji po jarní tání.

Termín konání: 5.- 9.4.

Více informací: Jirka Pěknice

CP 1 - Ardea

1. Pořadatel: TJ Ardea Kralupy

2. Datum konání: 21.dubna 2012

3. Místo srazu: Ardea – přístav – ř.km.20,7

4. Ředitel soutěže: Kamil Řezníček

Tajemník: František Pešek

Hlavní rozhodčí: Štěpán Fechtner

Rozhodčí: David Novotný

5. Přihlášky a vklad: František Pešek, e-mail: pesekf@volny.cz ,

tjardea@seznam.cz nebo SMS: 602 227 469

vklad 100 Kč.

6. Časový rozvrh: dojezd a prezentace do 13.00 hodin

rozprava soutěžících 14.00

prohlídka lodí §§§ 14.30

technická disciplina

přistávání u plata 15.00

vyvěšení výsledků 16.00

vyhlášení výsledků 16.30

7. Ostatní informace: Pořadatel zajišťuje občerstvení za úhradu.

CP 2 - Zahájení sezony, Memoriál Jiřího Svobody

1. Pořadatel: TJ Tatran Praha 7

2. Datum konání: 28.dubna 2012

3. Místo srazu: Vltava ř.km. 77,9 – pravý břeh – Davle

4. Ředitel soutěže: Milan Hofrichter

Tajemník: Zuzana Havlínová

Hlavní rozhodčí: Jiří Pěknice

Vojta Kadlec

5. Přihlášky a vklad: TJ Tatran,Podolský přístav č.5, 14700 Praha 4

zuzana.havlin@seznam.cz, yct@seznam.cz