top of page

Jednání s PVL 2.2.2010

Zápis průběhu jednání dne 2.2.2010 s generálním ředitelem Povodí Vltavy ing.Slancem.

Přítomni: ing.Slanec, Dr.Z.Šťáva, J.Pěknice, JUDr K.Kotačka,

Cílem jednání bylo:

  • Zrušit, nebo redukovat zákaz kluzu na Vltavské kaskádě v sezóně

  • Zrušit, nebo upravit proplavovací časy PK Modřany, Vraný a Štěchovice, včetně rozšíření proplavování v sezóně do 19 hodin.

  • Celkové zlepšení podmínek proplavování, vyvazovacích prvků atd.

Zásadním postřehem celého více než hodinu trvajícího rozhovoru bylo neustálé opakování ing.Slance „nemám rád plavbu“. V tomto duchu se také většinou neslo celé jednání. V otázce uvolnění plavby v kluzu v návaznosti na stanovisko Povodí, kde je uvedeno 8 úseků, nejkratší 250m, nejdelší 1100m se ing. Slanec vyjádřil, že to jsou úseky, které by eventuelně byly ochotni uvolnit. Proč pouze tak krátké? „Na vyzkoušení motorů to stačí a více nepotřebujeme“. Pokud chceme delší úseky, musíme jednat se starosty obcí s Vodoprávním úřadem o možnosti rozšíření každého dalšího kusu. Pak to doporučí i Povodí, ale neví, kde vezme peníze na vyznačení plavební dráhy. Nebyl schopen říci, proč mino sezónu, když je kluz povolen, vyznačení plavební dráhy stačí tak, jak je a v případě celoročního kluzu by se muselo udělat nové? Neví o tom, že Kamýk (ř.km135-140) má již teď úsek s volným kluzem celoročně, stejně jako Orlík (ř.km159,9-193) v sezóně.

Další postřehy v bodech:

  • Úmyslně bojkotují dostavbu výtahu na VD Orlík z důvodu zvýšených nákladů na údržbu po předání díla, nutnost přijmout další zaměstnance atd.

  • Na VD Slapy chtěli místo výtahu pouze velké převozní zařízení na kolech, které by bylo schopno převážet malá plavidla do 20m délky. Na to nedostali peníze (cca 150milionů), ale na investici do zdvihadla 4 miliardy peníze jsou.

  • Plánovanou odstávku VD Štěchovice 1.-30.4. nepřesunou do termínu odstávky VD Vrané od 15.5. Není k tomu prý důvod. Argument, že lodě plující na Slapy atd. budou mít pouze 15 dní na průjezd, ho nezajímá.

  • Na nic nemá peníze, na plavbu mu je nikdo nedává, ze zisku z prodeje surové vody a malých vodních elektráren údajně brát nesmí. Nejraději by plavbu zpoplatnil – za proplavení 500.-Kč! K našemu štěstí je to nemožné a on to dobře ví.

Nicméně na konci jednání jsme našli „společného nepřítele“ a to „parníkáře“, které nenávidí ještě více než sportovní plavbu. Převzal náš rok starý návrh na zrušení sudá-lichá Modřany – Štěchovice, úpravu pracovní doby na Vltavě od 7 do 19 v sezóně od 1.5. do 30.9., zrušení nutnosti čekat hodinu, nepřijede-li jiné plavidlo. Prohlásil, že to vlastně není problém a jedná se o drobné organizační úpravy a přislíbil jejich změnu podle našich požadavků.

Dále přislíbil povolovat jednorázové tranzitní průjezdy Vltavskou kaskádou na konkrétní akce v kluzu!!! V námi uvedený čas s přibližným počtem lodí, povolí tranzit v kluzu a případně upraví časy proplavení a převozů podle našeho požadavku.


Archiv
Mohlo by Vás zajímat:
Sledujte nás:
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page