Dokumenty

21.03.2014

Plavební vyhláška č. 1/2014 Státní plavební správy

ze dne 21. 3. 2014

o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

Státní plavební správa podle § 22 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve smyslu článku 9.20 Řádu plavební bezpečnosti na vnit...

Please reload

Archiv
Please reload

© 2016 by Meatballs.cz